NA ANTENIE: Radioranek
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

Arsenał Kultury - 22 września - kultura islamu

Publikacja: 22.09.2017 g.19:15  Aktualizacja: 30.10.2020 g.07:49
Europa zmienia się na naszych oczach. Kultura muzułmańska zdaje się ją coraz bardziej opanowywać. Kwintesencją islamu jest szariat czyli prawo muzułmańskie, całościowy system, który zajmuje się całością życia jego wyznawców.

Prawdziwy muzułmanin powinien żyć zgodnie z szariatem a jego życie powinno być wzorowane na życiu Mahometa (islam jest inaczej zwany mahometanizmem). Muzułmanie asymilują się gdy są w nikłej reprezentacji, tak jak Tatarzy polscy, którzy przejęli zwyczaje polskie. W momencie kiedy stanowią 1 –2 % zaczynają żądać praw szczególnych, zestawu praw, które składają się na szariat. W islamie kwestie religijne i państwowe są powiązane, w przeciwieństwie do chrześcijaństwa gdzie ewangelia rozdziela sferę sacrum i profanum. Wbrew obiegowym opiniom rozwój matematyki, filozofii, tłumaczenia dzieł greckich zawdzięczamy nie muzułmanom ale głównie asyryjczykom, chrześcijanom w niewoli muzułmańskiej. Arabowie nie wymyślili też swojego pisma, powstało ono bowiem na bazie pisma wschodniosyryjskiego. O czystej, nie zapożyczonej kulturze muzułmańskiej można mówić w odniesieniu do kultury przedmuzułmańskiej na terenie Arabii, kulturze poezji, słowa i wojny.

W Poznaniu, w Teatrze Ósmego Dnia odbył się panel przeciwko homofobii i islamofobii podczas, którego uczestnicy zastanawiali się nad wspólnymi celami społeczności LGBT+ i muzułmańskiej. Był na nim obecny poznański imam Youssef Chadid, lider Ligi Muzułmańskiej RP, który kieruje Muzułmańskim Centrum Kulturalno - Oświatowym, wspieranym mocno przez prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Liga muzułmańska RP wywodzi się z Bractwa Muzułmańskiego, fundamentalistycznej organizacji antysemickiej, uznawanej przez niektóre kraje za terrorystyczną. Jej duchowym przywódcą jest szejk Jusuf Al-Karadawi. Powszechne oburzenie wywołały na całym świecie jego antysemickie wypowiedzi takie jak ta mówiąca o nakładanej na Żydów boskiej karze ​​za ich zepsucie - ostatnią taką miał nałożyć na nich Hitler. Karadawi ma nadzieję, że następnym razem kara ta zostanie wymierzona rękoma wierzących. Podobnie potępieni są w islamie homoseksualiści.

Z gościem programu arabistą, islamologiem dr Bartłomiejem Grysą rozmawialiśmy o kulturze islamu, szansach na współegzystowanie kultury europejskiej o korzeniach chrześcijańskich oraz coraz silniej reprezentowanej kultury muzułmańskiej.

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 19:00 20:00 23:00 06:00 07:00

@TWITTER