NA ANTENIE: HEAD ON ASTICK (2023)/GLEN MATLOCK (SEX PISTOLS)
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

Berwińskiego 5 - Fundacja Bonifraterska

Publikacja: 26.05.2022 g.21:15  Aktualizacja: 08.02.2023 g.02:34
Bonifratrzy w swoich placówkach opiekują się osobami potrzebującymi, są wśród nich niepełnosprawni umysłowo, niezaradni życiowo, zagrożeni wykluczeniem społecznym... Kim są: NIE-ŁADNI, NIE-MĄDRZY, NIE-MŁODZI, NIE-POTRZEBNI NIE-ZARADNI, NIE-ZDROWI - ogólnie ujmując: NIE-CHCIANI, na los których zwraca uwagę Fundacja Bonifraterska?

Osoby potrzebujące są wśród nas, choć nie zawsze to dostrzegamy. Często bowiem ludzie z różnym stopniem niepełnosprawności są „chowane" w domach lub specjalnych ośrodkach. To, że ich nie widać, nie oznacza, że ich nie ma, że nie mają potrzeb (tych  najbardziej podstawowych) i że nie można uczynić ich życia lepszym. Kampania Społeczna Fundacji Bonifraterskiej „CZYŃ-MY DOBRO!" ma zwrócić uwagę, że potrzebujący są wśród nas - często bliżej niż myślimy - i że każdy z nas może pomóc.

Osobami z zaburzeniami psychicznymi opiekują się bracia bonifratrzy w Domach Pomocy Społecznej w Cieszynie, Iwoniczu, Konarach i Zebrzydowicach oraz w Domu Opieki w Prudniku. Bonifratrzy, obok innych ślubów zakonnych, składają także śluby szpitalnictwa (z łac. hospitalitas w znaczeniu:   gościnność, czyli otwartość na drugiego człowieka, wraz z jego potrzebami). Wśród nich są lekarze, psycholodzy i psychiatrzy, rehabilitanci, ratownicy medyczni i farmaceuci. Żyją zgodnie ze słowami Św. Jana Bożego, założyciela Zakonu Szpitalnego Bonifratrów: „Bracia, czyńcie dobro!".

Jak reagujemy na osoby, które potrzebują pomocy? W jaki sposób możemy pomóc? Jaka pomoc jest najpotrzebniejsza? Na te i inne pytania odpowiadała na antenie Radia Poznań prezes Fundacji Bonifraterskiej, Marta Orzełowska.

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

@TWITTER