NA ANTENIE: THAT OLD BLACK MAGIC/BOB DYLAN

AUDYCJA KLUCZOWY TEMAT


02 września 2019

Kluczowy Temat - Elżbieta Leszczyńska - 2.09.2019

Gościem była Elżbieta Leszczyńska, z którą rozmawialiśmy o ilości miejsc w szkołach dla uczniów, a także o tym, czy brakuje nauczycieli. Co wydarzy się 4 września na okrągłym stole edukacyjnym? Co z edukacją seksualną w szkole? Zachęcamy do odsłuchania rozmowy!
Krystyna Różańska-Gorgolewska

29 sierpnia 2019

Kluczowy Temat - Przemysław Alexandrowicz - 29.08.2019

Tematem rozmowy są lekcje z seksedukacji w szkołach. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak poinformował o tym na portalu społecznościowym. Rozmawialiśmy też o wypłaty za strajk nauczycieli. Połowa z 10 mln zł, które zostały w poznańskim budżecie po strajku nauczycieli została przeznaczona na (...)
Krystyna Różańska-Gorgolewska

23 sierpnia 2019

Kluczowy Temat - Szymon Strojny - 23.08.2019

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w lipcu sięgnęła 2,9 proc. w ujęciu rocznym. To najwyższy wzrost cen od blisko siedmiu lat (od października 2012 roku). Pomimo stopniowego wzrostu, wartość wskaźnika inflacji nie wykroczyła poza ramy wyznaczone przez Radę Polityki (...)
Piotr Tomczyk

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 17:00 19:00 23:00 06:00 07:00

@TWITTER