NA ANTENIE: PRECIOUS ANGEL/BOB DYLAN

„Ja w Internecie” – rusza program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców

Publikacja: 11.06.2018 g.12:32  Aktualizacja: 11.06.2018 g.12:36
Celem Programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy.
internet - Fundacja Legalna Kultura
/ Fot. (Fundacja Legalna Kultura)

Mimo powszechnego dostępu do internetu w Polsce, nasz kraj w tegorocznym zestawieniu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego zajmuje dopiero 24 miejsce w grupie 28 państw Unii Europejskiej.Fundacja Legalna Kultura rozpoczęła realizację programu „Ja w internecie”. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej.

Gminy mogą ubiegać się o granty w wysokości do 150 tysięcy złotych. W programie nie jest wymagany wkład własny. Do 30 czerwca wszystkie gminy w siedmiu województwach, tj. śląskim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, mogą składać wnioski samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Jeśli gmina nie dysponuje wystarczającą liczbą komputerów do przeprowadzenia szkoleń, może kupić je w ramach grantu, warunkiem jest dołączenie do wniosku oświadczenia o konieczności takiego zakupu.

 Po zakończeniu programu komputery zostają w gminie, można je przekazać szkole lub centrum kształcenia nauczycieli na jej terenie.Legalna Kultura zapewnia wsparcie dydaktyczne i organizacyjne na każdym etapie projektu. Wybrane gminy będą mogły wziąć udział w projektach kulturalnych i edukacyjnych realizowanych przez Fundację.

Dzięki programowi „Ja w Internecie” gmina wprowadzi mieszkańców w świat Internetu, pokaże, jak funkcjonują social media oraz jak załatwiać codzienne sprawy w sieci. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tworzenia stron internetowych oraz wykorzystywania Internetu we własnym biznesie czy ochrony dzieci przed niepożądanymi treściami. Celem programu jest również zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł.Zanim rozpoczną się szkolenia dla mieszkańców, Fundacja Legalna Kultura przeszkoli lokalnych instruktorów (osoby z doświadczeniem dydaktycznym). Dzięki temu gmina stworzy lokalną kadrę instruktorską, która po zdobyciu nowych kompetencji będzie mogła prowadzić szkolenia także po zakończeniu projektu. Instruktorkami i instruktorami mogą być trenerzy, bibliotekarze, animatorzy, edukatorzy i nauczyciele. Kandydatów na instruktorów wskazywać będzie gmina.

W szkoleniach mogą uczestniczyć dorośli od 25 roku życia, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie czy bezrobotne. Szkolenia dostosowane będą do stopnia wiedzy uczestników. Wnioskodawcy mogą zgłosić się do programu za pośrednictwem strony internetowej oraz w formie papierowej na adres Fundacji Legalna Kultura. Wszystkie niezbędne dokumenty i szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.jawinternecie.edu.pl

Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest, w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji, operatorem projektu, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga - pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym - realizację projektów przez gminy).

http://radiopoznan.fm/n/aKI8C2
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

@TWITTER