NA ANTENIE: ON MY MIND (2017)/DISCIPLES

Konkurs Mikołajkowy w Radiu Poznań!

Publikacja: 01.12.2017 g.14:45  Aktualizacja: 01.12.2017 g.15:39
Zapraszamy do udziału w konkursie, który pozwoli Wam lepiej poznać naszą stronę internetową, a także zdobyć bardzo atrakcyjną nagrodę.
Konkurs mikołajkowy - Tomasz Żmudziński
Fot. Tomasz Żmudziński

Tak bogatego zestawu upominków radiowych jeszcze nie było! Weź udział, a przekonasz się, co przygotował nasz Mikołaj.

Jak zdobyć ten zestaw? Wystarczy wejść na www.radiopoznan.fm i szukać postaci św. Mikołajów. Ukryli się na wielu stronach, nie tylko na głównej, ale także gdzieś głęboko. Zarówno u góry danej strony, jak również na dole. Kliknięcie na postać św. Mikołaja spowoduje, że pojawi się jego imię. W każdej odsłonie konkursu trzeba znaleźć 3 takie postacie, a następnie ich imiona wysłać sms-em na numer 71601 (1,00 zł + 23% VAT), wpisać MIKOLAJ, potem 3 imiona św. Mikołajów oraz swoje imię i nazwisko. Ale jedna rzecz jest bardzo ważna: można wpisywać tylko te imiona Mikołajów, które są na stronie w danej odsłonie konkursu, nie można wpisywać imion św. Mikołajów, które już wcześniej zostały podane przez poprzednich laureatów. Dla ułatwienia - na bieżąco publikujemy podane wcześniej imiona. Szukajcie postaci cierpliwie – czasami pojawiać się będą od razu, czasami po kilku sekundach.

Niektóre postacie św. Mikołajów, które pojawią się, mają bardzo oryginalne imiona, ale ich wybór nie jest przypadkowy – tak mówi się na św. Mikołajów w innych krajach na świecie.
Konkurs trwa przez 4 dni, o godzinach kolejnych edycji informować będziemy na antenie.

REGULAMIN KONKURSU

1. NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU.
1. Organizatorem konkursu jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A., 60-765 Poznań, ul. Berwińskiego 5 REGON: 630158101 NIP: 777-00-06-551 KRS: 0000097316 Sąd Rejonowy - Sąd Gospodarczy w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Akcyjny 821.900 PLN, raport spółki 689.700 PLN zwane dalej Radiem Merkury lub Radiem.
2. Konkurs odbywa się na antenie radia wg scenariusza opracowanego prze RADIO POZNAŃ, do którego radio posiada wszelkie prawa autorskie i może dowolnie go modyfikować w zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji podczas realizacji całości akcji promocyjnej.

3. Sposób realizacji konkursu określa RADIO POZNAŃ, a kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga zawsze Organizator.

2. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD.
1. Zasady są ustalone przez Organizatora konkursu.

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez uczestnika konkursu imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego. Przy odbiorze nagrody konieczne jest okazanie dowodu osobistego.

3. Każdy uczestnik konkursu może zostać laureatem konkursu tylko jeden raz.

4. W przypadku nadużyć uczestników wszelkie rozstrzygnięcia dokonywane są wyłącznie przez Organizatora.

3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs odbywać się będzie w dniach 6-9 grudnia 2017 roku.

2. Aby wziąć udział w konkursie konieczne będzie wejście na stronę internetową Radia Poznań www.radiopoznan.fm.

3. Zadaniem uczestnika będzie szukanie na stronie Radia postaci św. Mikołaja.

4. Na stronie internetowej Radia postać św. Mikołaja pojawiać się będzie jednocześnie w wielu miejscach (zarówno na stronie głównej, jak i na pozostałych stronach).

5. Każda z postaci będzie miała swoje imię. Będą to imiona, jakie noszą św. Mikołajowie w różnych krajach na całym Świecie.

6. Zadaniem uczestnika będzie znalezienie 3 postaci o różnych imionach, a następnie wysłanie sms’a pod numer 71601 (koszt 1 zł netto +23% VAT) wpisując: MIKOLAJ, trzy znalezione imiona św. Mikołajów oraz swoje imię i nazwisko.

7. Konieczne będzie wpisanie 3 imion, które do tego momentu nie zostały podane przez laureatów wcześniejszych konkursów w danym dniu.

8. Aby znać imiona wcześniej znalezionych św. Mikołajów, konieczne będzie śledzenie programu Radia Poznań tego dnia, imiona te podawane będą także na bieżąco na stronie internetowej Radia www.radiopoznan.fm przy informacji o konkursie.

9. Laureatem nagrody w danej godzinie zostanie osoba, która jako pierwsza prześle sms’a z trzema imionami św. Mikołajów. Do osoby tej prowadzący program wykona na antenie telefon z informacją o wygraniu nagrody.

10. Wysłanie SMS na numer 71601 stanowi przystąpienie do konkursu i akceptację warunków niniejszego Regulaminu, a także oświadczenie o spełnieniu warunków wzięcia udziału w Konkursie wskazanych w niniejszym Regulaminie.

11. Dane osobowe uczestników – zwycięzców Konkursu są zbierane i przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) Administratorem danych jest Organizator. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu przyznania nagród w Konkursie.

12. Osoba, która nie ukończyła 18 lat może brać udział w Konkursie pod warunkiem zgody opiekuna prawnego

4. INFORMACJA O NAGRODACH

1. Laureat konkursu otrzyma nagrodę w postaci atrakcyjnego zestawu upominków ufundowanych przez Radio Poznań.
2. Nagroda określona w pkt. 1 nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

5. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureat odbiera nagrodę osobiście w redakcji RADIA POZNAŃ (ul. Berwińskiego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00) chyba, że osoba przeprowadzająca konkurs ustali z nim inny sposób przekazania lub wysłania nagrody. Słuchacz odbierający nagrodę ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Nagrody należy odebrać w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku, po tym terminie Radio ma prawo innego rozdysponowania nagrody.

2. Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.) wartość wygranej w Konkursie jest wolna od podatku dochodowego.

6. FUNDATOR NAGRÓD
1. Fundatorem nagród jest organizator czyli RADIO POZNAŃ oraz partner konkursu, z którym Radio podjęło stosowne ustalenia.

2 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z produktami oferowanymi przez Radio Poznań, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Radio Poznań. Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS-a.
Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny – do wglądu w Zespole Promocji RADIO POZNAŃ
Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.
Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu. Od decyzji organizatora nie ma odwołania.

http://radiopoznan.fm/n/Lw0KnI
KOMENTARZE 5
Kaśka 06.12.2017 godz. 11:04
Marcin, trzeba wpisac RADIOPOZNAN + imiona mikołajów + swoje imię i nazwisko.
Też szukam imion, które już były, ale nie mogę nigdzie znaleźć :(
Marcin 06.12.2017 godz. 10:57
o 10:10 było powiedziane na antenie żeby wpisać treść RADIOPOZNAN MIKOLAJ i dopiero potem nazwy Mikołajów - czy tak jest prawidłowo ?
Mateusz 06.12.2017 godz. 10:13
Gdzie można znaleźć już wymienione nazwy Mikołajów?
Marcin 06.12.2017 godz. 09:00
jakie nazwy Mikołajów już były wymienione ?
poznaniak 01.12.2017 godz. 14:54
Konkurs mikołajkowy w Radio (P)Doznań

Ikona email - Radio Poznań internet@radiopoznan.fm Ikona telefon - Radio Poznań 61 865 46 54

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

@TWITTER