NA ANTENIE: W środku dnia

Poznań stolicą matematyki

Publikacja: 17.09.2014 g.11:11  Aktualizacja: 17.09.2014 g.14:17
Poznań matematyką stoi - przynajmniej przez 3 najbliższe dni. W stolicy Wielkopolski rozpoczął się Polsko-Niemiecki Zjazd Matematyków. Uczestniczy w nim 700 naukowców nie tylko z Polski i Niemiec, ale z wielu krajów świat - od Japonii po Brazylię.
zjazd matematyki
Fot.

Jak mówi prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego Wacław Marzantowicz mówi, że matematyka nie jest tylko zawodem, ale sztuką, fascynacją, czymś na podobieństwo religii.

Można powiedzieć, że poznański zjazd to swego rodzaju spotkanie wyznawców matematyki, służące wymianie doświadczeń i prezentacji osiągnięć.
Podczas zjazdu wręczono Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha dla najlepszej pracy doktorskiej z dziedziny nauk matematycznych. Zdobył ją dr Dan Petersen ze Szwecji za badania między innymi powierzchni dwuwymiarowych. 

25-letni laureat ma prostą receptę, jak do matematyki przekonać dzieci. Jego zdaniem podstawową sprawą jest powiedzenie dziecku, że matematyka jest nie tylko przydatna - bo każdym o tym wie, ale przede wszystkim że jest piękną zabawą.

http://radiopoznan.fm/n/
KOMENTARZE 2
mik 29.09.2014 godz. 14:39
O dr Petersenie można poczytać na stronie Polskiego Towarzystwa Matematycznego:
http://www.ptm.org.pl/zawartosc/6-edycja-mi%C4%99dzynarodowej-nagrody-banach-prize-rozstrzygni%C4%99ta
Warto też dodać, że w tym roku nagrodę PTM dla Młodych Matematyków odbierał poznaniak dr Bartosz Naskręcki.
bahner 17.09.2014 godz. 16:41
W serwisie Onetu:
Poznań: duński naukowiec otrzymał Nagrodę im. Stefana Banacha
Dr Dan Pe­ter­sen z Uni­wer­sy­te­tu w Ko­pen­ha­dze ode­brał w środę w Po­zna­niu Mię­dzy­na­ro­do­wą Na­gro­dę im. Ste­fa­na Ba­na­cha. Wy­róż­nie­nie przy­zna­wa­ne za naj­lep­szą pracę dok­tor­ską z ma­te­ma­ty­ki wrę­czo­no pod­czas in­au­gu­ra­cji Pol­sko-Nie­miec­kie­go Zjaz­du Ma­te­ma­ty­ków.
Skąd właściwie jest ten naukowiec?

Ikona email - Radio Poznań internet@radiopoznan.fm Ikona telefon - Radio Poznań 61 865 46 54

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00

@TWITTER