NA ANTENIE: W sportowym rytmie

Ogłoszenia

Zamówienie publiczne

KZP/3/2017 Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Radia Merkury S.A. w Poznaniu

Dokumenty treści zamówienia:
KZP_3_2017_ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf
KZP_3_2017_energia_elekt_SIWZ.pdf
KZP_3_2017_załaczniki.doc


KZP_3_2017_Odpowiedzi_na_zapytania_Wykonawcy.pdf

RADIO POZNAŃ


internet@radiomerkury.pl 61 865 46 54

GODZINY: 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

@TWITTER