NA ANTENIE: I LOVE PARIS/PETER CINCOTTI
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik

Ekonomizer – 14 lutego 2017

Publikacja: 15.02.2017 g.10:44  Aktualizacja: 25.02.2020 g.19:56
Gościem Ekonomizera był profesor Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej, który opowiadał o polityce monetarnej państwa.

Gościem programu był Eryk Łon członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP), profesor Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zanim został jednym z członków RPP był aktywnym inwestorem. Najpierw działał na rynku akcji, potem zajmował się tradingiem na WIG 20. Rozmowa dotyczyła działalności RPP i najnowszych trendów współczesnej ekonomii.

RPP to bardzo ważny organ Narodowego Banku Polskiego (NBP). RPP kształtuje warunki, na których funkcjonuje rynek finansowy, szczególnie bankowy. RPP ustala wysokość stóp procentowych. Na jej podstawie banki ustalają później oprocentowanie depozytów i kredytów dla klientów. Zadaniem NBP jest stabilizacja pieniądza i jego siły nabywczej. Z tego powodu RPP dba o procesy inflacyjne i stabilizację cen.

RPP spotyka się dwa razy na miesiąc. Pierwsze spotkanie ma charakter decyzyjny. Drugie to wymiana poglądów o gospodarce w oparciu o różne wskaźniki makroekonomiczne.

Profesor Eryk Łon opisał proces podejmowania decyzji RPP oraz ich wpływ na stan gospodarki.

Gość audycji jest przeciwnikiem wejścia Polski do strefy euro. Według niego posiadanie własnej waluty może być atutem np. dla agencji ratingowych. Profesor Łon za istotne uważa również zwiększenie polskiego kapitału w gospodarce, szczególnie w bankowości. Dzięki posiadaniu polskiego systemu bankowego można łatwiej stymulować gospodarkę. Takie rozwiązanie sprawdziło się w czasie niedawnego kryzysu ekonomicznego. Ważne, by kluczowe decyzje dla polskiej gospodarki były podejmowane w kraju. Jest zwolennikiem patriotyzmu gospodarczego. Twierdzi, że patriotyzm gospodarczy powinien istnieć także na rynkach kapitałowych. Jest zdania, że Giełda Papierów Wartościowych powinna stworzyć indeks notowań dla polskich eksporterów na wzór WIG 20.

W ramach pracy dydaktycznej, profesor Eryk Łon prowadzi studium podyplomowe „Mistrzowie Rynków Finansowych”. Prowadzi również cykl wykładów o patriotyzmie gospodarczym. Najbliższy odbędzie się w czwartek, 23 lutego o godz. 18 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

oprac. Sandra Błażejewska

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 12:00 15:00 16:00 18:00 19:00

@TWITTER