NA ANTENIE: Mała czarna
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

Wojna na Ukrainie i przyszłość Europy - XII Kongres Polska Wielki Projekt [RELACJA]

Publikacja: 11.06.2022 g.09:06  Aktualizacja: 12.06.2022 g.09:26 Informacyjna Agencja Radiowa
Kraj
Zagadnieniom między innymi technologicznym i politycznym poświęcony był drugi dzień XII edycji Kongresu Polska Wielki Projekt. Trzydniowe wydarzenie odbywa się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.

Relacja z pierwszego dnia: KLIKNIJ

W czterech panelach dyskusyjnych głos zabrali polscy i zagraniczni eksperci. Jak powiedział Polskiemu Radiu prezes Fundacji Polska Wielki Projekt Grzegorz Górny, kongres od początku jest pewną kuźnią idei, gdzie przedstawia się projekty i pomysły dla Polski w różnych obszarach: gospodarczym, kulturalnym i społecznym.

W tym roku wiodącym tematem jest wojna na Ukrainie.

Skupiamy się na efektach tego konfliktu zbrojnego dla nas, jak temu wszystkiemu przeciwdziałać w różnych wymiarach: gospodarczym, społecznym, politycznym, geostrategicznym

- mówił prezes fundacji.

Za nami pierwsza debata. Tematem była Rosja, rozpatrywana jako problem dla współczesnego świata. Dyskusję prowadził redaktor Krzysztof Ziemiec. Uczestnikami panelu byli francuska dziennikarka Laura Mandeville, prezes fundacji Polska Wielki Projekt Grzegorz Górny, oraz profesor Wojciech Roszkowski.

Redaktor Ziemiec zaczął dyskusję od postawienia tezy, że Rosja jest nie tylko państwem, ale też zupełnie inną cywilizacją. Na to Profesor Wojciech Roszkowski posłużył się cytatem mowiącym, że „Rosji się nie da zrozumieć – w Rosję trzeba wierzyć” i przeanalizował dwie sprzeczne ze sobą interpretacje podejścia. Pierwsza zachodnioeuropejska to zafascynowanie tajemnicą Rosji. Sam jednak proponuje drugą – że Rosja to mit, a nie tajemnica i że prawdziwe oblicze Rosji, to nie rosyjska kultura i sztuka, tylko takie postacie jak Iwan Groźny, Piotr wielki, Lenin, Stalin czy też Putin.

Laura Mandeville skoncentrowała się na temacie zafascynowania francuskich elit Rosją. Historyczna bliskość Francji z Rosją wynika ze wspólnych sojuszy z przeszłości, które zbudowały tradycyjną nić sympatii. Ponadto francuska fascynacja wynika również z oddziaływania literatury rosyjskiej. Dziennikarka stwierdziła jednak, że zagrożenia związane z konfliktem z islamizmem częściowo przysłoniły we Francji zagrożenie, które pojawiło się na wschodzie Europy.

Grzegorz Górny skoncentrował się na analizie duchowości rosyjskiej, którą uważa obecnie za spoganizowaną i wspomniał, że musimy pamiętać o rosyjskim dziedzictwie tataro-mongolskim w zakresie zasad ustrojowych, języka i mentalności. Przed nami jeszcze dyskusje o Unii, Sztucznej Inteligencji i Europie środkowej. 

Drugi dzień Kongresu zakończy się wieczorem czeskim.

XII Kongres Polska Wielki Projekt pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy potrwa do niedzieli w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Paneliści poruszą zagadnienia dotyczące między innymi: Trójmorza, Rosji, regionu Europy Środkowej, nowych technologii czy kwestii unijnych. W niedzielę na zakończenie Kongresu wręczona zostanie Nagroda imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Organizatorem Kongresu jest Fundacja Polska Wielki Projekt. 

Zakończyła się druga debata. Dotyczyła Unii Europejskiej i sporu o traktaty. Dyskusję moderował prof. Krzysztof Szczucki. Rozpoczął cytatem mówiącym o tym, że traktaty stały się niewygodnym gorsetem dla Unii Europejskiej. Ten rozszerzający się gorset, spotyka się coraz częściej z krytyką krajowych sądów i trybunałów m.in. we Francji, Niemczech, Węgrzech i w Polsce.

Prof. Anne-Marie Le Pourhiet francuska prawniczka zwróciła uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sam bez żadnych podstaw stwierdził wyższość prawa europejskiego nad krajowym. Wspomniała, że w tej kwestii w Europie panują podwójne standardy, są państwa wręcz prześladowane przez Unię Europejską i takie, które są traktowane dużo bardziej łagodnie niż inne, np. Niemcy.

Prof. Bertrand Mathieu zwrócił uwagę na to, że art. 2, odnoszący się do wartości Unii stał się instrumentem nacisku, ponieważ można go interpretować swobodnie. Wskazuje, że trzeba zapisać w narodowych konstytucjach, co jasno wpisuje się w tożsamość konstytucyjną państw członkowskich, wyciągnąć z tego elementy wspólne i dopiero na tej podstawie zbudować zbiór wartości europejskich.

Prof. Markus Kerber powiedział, że: „Problem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości polega na tym, że nie jest to już trybunał sprawiedliwości”. Następnie Prof. Bainczyk stwierdziła, że obecnie nie czas na dyskusję prawną, ale czas aby działać - zredefiniować zakres kompetencji unii Europejskiej i ją zreformować, tak, aby zaczęła służyć wszystkim obywatelom Europy. 

Tematy technologiczne zdominowały popołudniową debatę XII Kongresu Polska Wielki Projekt w Warszawie. Paneliści rozmawiają o szansach i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją. 

Ten panel moderuje Bronisław Wildstein, który rozpoczął rozmowę spostrzeżeniem, że chęć stworzenia sztucznej inteligencji jest poszukiwaniem najwyższej wiedzy – wiedzy boskiej.

Profesor Andrzej Zybertowicz skrytykował świat cyber, który jego zdaniem destabilizuje świat realny. Z kolei Profesor Kisielewicz skoncentrował się na szansach i wskazał między innymi kompetencje polskich specjalistów z tej dziedziny i możliwości rozwoju całego naszego sektora IT.

Podobnie prof. Jerzy Surma, na przykładzie szybkiego przestawienia się firm podczas pandemii na pracę zdalną wskazywał na możliwości i szanse związane z nowymi technologiami. Z tymi opiniami nie zgodził się prof. Zybertowicz, który skoncentrował się na negatywnych konsekwencjach komputeryzacji naszego życia. Wskazywał tu na możliwość inwigilacji, sprofilowania i w konsekwencji kontroli zachowań użytkowników za pomocą algorytmów. Zdaniem profesora dalszy rozwój sztucznej inteligencji może stworzyć element stałej kontroli nad społeczeństwami. Dodał też, że dużym zagrożeniem jest bezkrytyczny techno entuzjazm.

Profesorowie Kisielewicz i Zybertowicz w tym kontekście skrytykowali między innymi histeryczne reakcje na pandemię COVID na świecie w oparciu o doniesienia w mediach społecznościowych. Jednak Prof. Jerzy Surma zwrócił uwagę na to, że zbieranie kompleksowych informacji o użytkownikach jest trudne ze względu na dużą ilość różnych firm świadczących nam usługi IT, które nie przekazują sobie informacji. Wskazał jednak, że to zagrożenie jest realne w Chinach, w których usługi świadczy właściwie jeden podmiot.

Ostatni omawiany dziś temat to szanse dla Europy Środkowej.

Jednak zanim rozpoczęła się ostania debata, czeski opozycjonista Waclaw Benda został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Podczas kongresu odznaczenie odebrała jego małżonka Kamila Bendova, uhonorowana krzyżem oficerskim.

Następnie rozpoczęła się ostatnia z dzisiejszych dyskusji o nazwie Europa Środkowa – nowa nadzieja peryferii. To czeski blok dyskusyjny, moderowany przez Macieja Ruczaja, publicystę, dyrektora Instytutu Polskiego w Pradze.

Szef Służby Zagranicznej prof. Arkady Rzegocki podczas panelu wskazał na ogromną rolę, jaką obecnie odgrywa region w kontekście wojny na Ukrainie. Z kolei czeski Poseł Marek Benda odwołał się do wspólnej wrażliwości naszych narodów ze względu na walkę z totalitaryzmami. Powiedział także, że bardzo ważne jest posiadanie własnej odrębności i różnorodności narodowej w ramach wspólnoty europejskiej.

Następnie Minister Marcin Przydacz przedstawił inicjatywy Trójmorza i Bukaresztańskiej Dziewiątki. Jego zdaniem wojna na Ukrainie spowodowała, że Europa i USA koncentrują się obecnie na naszym regionie dlatego, że mieliśmy rację w ocenie polityki rosyjskiej.

Działacz Solidarności polsko-czechosłowackiej Alexander Vondra przypominał o tradycji współpracy polsko – czeskiej, w tematach wstąpienia naszego regionu do NATO, wspólnego sprzeciwu wobec Nord Stream II, oraz w sprawie niekontrolowanej imigracji z 2015 roku. Współpraca naszego regionu jest potrzebna jego zdaniem dla zrównoważenia Niemiec i Francji w Unii Europejskiej po Brexicie.

Po dyskusji koncert w ramach wieczoru czeskiego, kończącego dzisiejsze wydarzenie.

https://radiopoznan.fm/n/119r83
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 23:00 06:00 07:00 08:00 09:00

@TWITTER