NA ANTENIE: ROSALIE/MARTYNA JAKUBOWICZ(REAL.JACEK FRACZE
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

NIEODPŁATNE AUDYCJE REFERENDALNE

Publikacja: 18.09.2023 g.12:01  Aktualizacja: 18.09.2023 g.14:09
Wielkopolska
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu informuje, że od 29 września do 13 października na antenie Radia Poznań będą nieodpłatnie rozpowszechniane audycje podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej przed Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na 15 października 2023 roku.
wybory głosowanie wybory prezydenckie 2020 - Leon Bielewicz - Radio Poznań
Fot. Leon Bielewicz (Radio Poznań)

Przydział bezpłatnego czasu antenowego nastąpi na podstawie wniosku złożonego w Radiu Poznań przez przedstawiciela uprawnionego podmiotu.

Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę podmiotu uprawnionego do rozpowszechniania audycji referendalnych,

2) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy i numer telefonu przedstawiciela podmiotu uprawnionego wraz ze stosownym pełnomocnictwem,

 

Wzór wniosku umieszczony został w załączniku.

 

Wnioski o przydział nieodpłatnego czasu antenowego można składać w siedzibie Rozgłośni w Poznaniu, przy ul. Berwińskiego 5 w dni robocze od godz. 9.00 do 17.00 oraz dodatkowo w sobotę 23 września i niedzielę 24 września od godz. 10.00 do 16.00

 

Wnioski można przesyłać również pocztą na adres:

Radio Poznań S.A.

ul. Berwińskiego 5

60-765 Poznań

 

Termin składania wniosków upływa 24 września 2023 roku.

 

Przydział nieodpłatnego czasu antenowego nastąpi wyłącznie na podstawie wniosku, o którym mowa powyżej.

Po rozpatrzeniu wniosków i dokonaniu ustaleń, najpóźniej we wtorek 26 września, wnioskodawcy otrzymają drogą mailową od Radia Poznań informację o:

1) czasie antenowym przysługującym podmiotowi uprawnionemu;

2) terminach emisji audycji referendalnych podmiotu uprawnionego;

3) terminach i czasie rejestracji audycji referendalnych;

4) warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji referendalnych przygotowanych samodzielnie przez podmioty uprawnione;

 5) miejscu i terminie losowania kolejności rozpowszechniania audycji referendalnych.

Powyższe informacje można będzie również odebrać osobiście w siedzibie Radia Poznań.

 

Kontakt w sprawie przygotowania i emisji bezpłatnych audycji referendalnych:

telefon: 61 66 44 932 lub 61 66 44 957

mail: referendum@radiopoznan.fm

 

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie bezpłatnej kampanii referendalnej na antenie Radia Poznań:

·         Jolanta Brzezicka – kierownik zespołu ds. przeprowadzenia bezpłatnej kampanii referendalnej w Radiu Poznań

telefon 61 66 44 932, mail: jolanta.brzezicka@radiopoznan.fm

·         Przemysław Koserczyk – odpowiedzialny za stronę techniczną

telefon; 61 66 44 955, mail: przemyslaw.koserczyk@radiopoznan.fm

·         nadzór pełni Arkadiusz Kozłowski – Dyrektor Anteny

telefon; 61 66 44 930, mail: arkadiusz.kozlowski@radiopoznan.fm

Plik klauzula RODO
klauzula RODO
Waga pliku : 12.8 kB

https://radiopoznan.fm/n/Y8cRiS
KOMENTARZE 0