NA ANTENIE: CORAZ INACZEJ (2023)/ATMOSPHERE (STUDIO GIELDA)
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2023 - BEZPŁATNE AUDYCJE WYBORCZE

Publikacja: 19.09.2023 g.11:50  Aktualizacja: 19.09.2023 g.12:17
Wielkopolska
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu informuje, że od 30 września do 13 października na antenie Radia Poznań emitowane będą bezpłatne audycje wyborcze komitetów, które zarejestrowały listy kandydatów do Sejmu lub kandydatów na senatorów na terenie emitowania programu Radia Poznań (określonym w załączniku do Rozporządzenia KRRiT) w wyborach parlamentarnych zarządzonych na 15 października 2023 r.
wybory urna głosowanie  - Wojtek Wardejn
Fot. Wojtek Wardejn

Warunkiem przyznania komitetom czasu antenowego jest złożenie stosownego wniosku przez pełnomocnika komitetu wyborczego.

Wniosek powinien zawierać :

1) nazwę komitetu wyborczego uprawnionego do rozpowszechniania audycji wyborczych,

2) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy i numer telefonu pełnomocnika lub osoby upoważnionej przez pełnomocnika,

3) pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej,

Wzór wniosku umieszczony został w załączniku.

Wnioski o przydział nieodpłatnego czasu antenowego można składać w siedzibie Rozgłośni w Poznaniu, przy ul. Berwińskiego 5 w dni robocze od godz. 9.00 do 17.00

oraz dodatkowo

w sobotę 23 września od godz. 10.00 do 16.00

 

Wnioski można przesyłać również pocztą na adres:

Radio Poznań S.A.

ul. Berwińskiego 5

60-765 Poznań

 


Termin składania wniosków upływa 23 września 2023 roku.

 

Przydział nieodpłatnego czasu antenowego następuje wyłącznie na podstawie wniosku, o którym mowa powyżej.

W przypadku niezłożenia przez pełnomocnika komitetu wyborczego wniosku w terminie do 23 września 2023 roku, czas przeznaczony na emisję nieodpłatnych audycji wyborczych podzielony zostanie pomiędzy komitety wyborcze, których pełnomocnicy takie wnioski złożyli.

Po rozpatrzeniu wniosków i dokonaniu ustaleń, w poniedziałek 25 września, pełnomocnicy otrzymają drogą mailową od Radia Poznań informację o:

1) czasie antenowym przysługującym komitetowi wyborczemu;

2) terminach rozpowszechniania audycji wyborczych komitetu wyborczego;

3) terminach i czasie rejestracji audycji wyborczych oraz wyposażeniu studia i standardach technicznych nagrywania audycji wyborczych;

4) warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze;

5) miejscu i terminie losowania kolejności rozpowszechniania audycji wyborczych.

Powyższe informacje można będzie również odebrać osobiście w siedzibie Radia Poznań.

 


Kontakt w sprawie przygotowania i emisji bezpłatnych audycji wyborczych:

telefon: 61 66 44 932 lub 61 66 44 957

mail: wybory@radiopoznan.fm

 

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie bezpłatnej kampanii wyborczej na antenie Radia Poznań:

Jolanta Brzezicka – kierownik zespołu ds. przeprowadzenia bezpłatnej kampanii wyborczej w Radiu Poznań
telefon 61 66 44 932, mail: jolanta.brzezicka@radiopoznan.fm

Przemysław Koserczyk – odpowiedzialny za stronę techniczną
telefon; 61 66 44 955, mail: przemyslaw.koserczyk@radiopoznan.fm

nadzór pełni Arkadiusz Kozłowski – Dyrektor Anteny
telefon; 61 66 44 930, mail: arkadiusz.kozlowski@radiopoznan.fm

Plik klauzula RODO
klauzula RODO
Waga pliku : 12.8 kB
Plik WYBORY wniosek o studio
WYBORY wniosek o studio
Waga pliku : 153 kB

https://radiopoznan.fm/n/EB1Cpq
KOMENTARZE 0