NA ANTENIE: Lubię jazz
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik

17-22 SIERPNIA, IV EDYCJA LABORATORIÓW TWÓRCZYCH

Publikacja: 31.07.2020 g.11:45  Aktualizacja: 31.07.2020 g.11:52
LabykafelekMaly1640x1258 - Materiały prasowe
Fot. Materiały prasowe

Zapraszamy do udziału w cyklu nieodpłatnych warsztatów teatralnych, polegających na rekonstrukcji takich zjawisk jak, obraz i dźwięk, ruch i słowo oraz gest, które odbędą się w dniach 17 - 22 sierpnia 2020 roku w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. 


„Laboratoria Twórcze: Teatr w Oranżerii” to projekt kreatywnego spotkania artystów Polskiego Teatru Tańca z lokalną społecznością Dobrzycy i przyległych powiatów. Koncepcja zespołowej pracy zawodowców z amatorami opierać się będzie o wspólne warsztaty, podczas których stworzone zostanie przedstawienie, oparte o fragmenty tekstu „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza.


Korzystając z narzędzi warsztatowych (ruchu, obrazu dźwięku, słowa, gestu) zgłębiona będzie kategoria ziemiaństwa, która ściśle powiązana jest z miejscem realizacji zadania - Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespołem Pałacowo-Parkowym, a która wymaga warunków „laboratorium”, by rozumieć jej istnienie i wpływ na lokalną społeczność, jej zwyczaje oraz oddziaływanie na przyjezdnych i zmianę ich stanu wiedzy.


W Roku Szyderców - idiomu obowiązującemu w Polskim Teatrze Tańca w roku 2020 - skoncentrowanym wokół dystansu i ironii, „wielkomiejscy mieszczanie” i „lokalni ziemianie” będą mogli stworzyć nową jakość za pośrednictwem tańców, symboli, tekstów i obrazów, które razem złożone doprowadzą do realizacji spektaklu teatralnego. „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza jest szkolną lekturą, a więc pozycją popularną i międzypokoleniową. Ze względu na to, że oddaje warstwę przesłania tegorocznej edycji Laboratoriów, spotkania (warsztaty i wykłady) będą się koncentrowały wokół tej książki. Dzięki spójnemu źródłu inspiracji w szósty dzień spotkań będzie możliwe zaproponowanie przez uczestników Laboratoriów spektaklu. Wydarzeniem zamykającym cykl będzie radosna potańcówka.


Wydarzenie zakłada 5 laboratoriów twórczych realizowanych dzień po dniu od poniedziałku do piątku, po 6 godzin dziennie, w dwóch blokach zajęć - części wykładowej (1,5h) i warsztatowej (4,5h), zakończonych w sobotę cyklem prób i realizacją spektaklu.

Na każde z laboratoriów zapraszamy 50 osób, z czego 15 musi stanowić stałą grupę, aktywnie uczestniczącą w realizacji spektaklu, stanowiącego zwieńczenie projektu.

 

PROGRAM: 


poniedziałek, 17 sierpnia 2020


g. 10.30-12.00 / wprowadzenie,


g. 12.00-17.00 / zajęcia.


LABORATORIUM SŁOWA
prowadzenie: Paulina Jaksim, Sandra Szatan, Paweł Malicki


Będzie to praca z tekstem i sensem tego, co wspólnie tworzymy. Będziemy opierać się na fragmentach dzieł Gombrowicza i poprzez pracę z jego słowem odkrywać go na nowo. To będzie praca osnuta wokół neologizmów, zdrobnień, cytatów, dyskusji, zadań aktorskich i improwizacyjnych z użyciem środków werbalnych. Skupimy się na dramaturgicznym ujęciu całości, spójności wobec głównego pomysłu i konsekwencji w budowaniu określonych elementów składowych.


wtorek, 18 sierpnia 2020


g. 10.30-12.00 / wprowadzenie,


g. 12.00-17.00 / zajęcia.


LABORATORIUM RUCHU
prowadzenie: Agnieszka Jachym, Patryk Jarczok, Daniel Michna


Podczas laboratorium ruchu zapoznamy uczestników z metodami improwizacji, jakimi często posługują się tancerze w swojej pracy przy tworzeniu spektakli. Punktem wyjścia dla naszych działań będzie ciało jako instrument, z którego wydobywamy ruch oraz przestrzeń, w której działamy indywidualnie i grupowo. Będziemy szukać niekonwencjonalnych rozwiązań w ciele, a poprzez gry i zadania wcielimy się w swoje różne oblicza.


środa, 19 sierpnia 2020


g. 10.30-12.00 / wprowadzenie,


g. 12.00-17.00 / zajęcia.


LABORATORIUM GESTU
prowadzenie: Evelyn Blue, Julia Hałka, Katarzyna Rzetelska


To warsztat, przywracający szczególną uwagę naszym gestom, postawom i mimice, które podkreślają znaczenie naszych relacji z drugą osobą oraz mają wpływ na stworzenie formy całego ciała i jego odbioru przez nasze otoczenie. Spróbujemy wykorzystać dostępne nam narzędzia pozawerbalne jako środki określające status społeczny jednostki. Przyjrzymy się pojedynczym elementom naszego ciała i ruchu, współgrającym ze sobą jak i uniezależnionym od całości.


czwartek, 20 sierpnia 2020


g. 10.30-12.00 - wprowadzenie


g. 12.00-17.00 - zajęcia


LABORATORIUM MUZYKI
prowadzenie: Kacper Bożek, Zbigniew Kocięba, Dominik Kupka


Warsztat ten pozwoli uczestnikom na czynny udział w tworzeniu warstwy muzycznej i dźwiękowej spektaklu, przy wykorzystaniu niestandardowych rozwiązań twórczych. Wykorzystując między innymi ciało jako instrument, w tym również nasze głosy, stworzymy materiał, który będziemy mogli modyfikować poprzez zabawę rytmem i tempem. InspIrując się kulturą ziemiańską i wykorzystując pieśni czy przyśpiewki, sprawdzimy jak w „gombrowiczowski” sposób warstwa akustyczna może zostać włączona w relacje ze słowem, ruchem i kostiumem.


piątek, 21 sierpnia 2020


g. 10.30-12.00 / wprowadzenie,


g. 12.00-17.00 / zajęcia.


LABORATORIUM OBRAZU
prowadzenie: Emily Wong-Adryańczyk, Katarzyna Kulmińska, Jerzy Kaźmierczak


Naszym zadaniem jest opracowanie warstwy wizualnej, w tym nie tylko stroju, jaki będzie współgrał i współtworzył ideę spektaklu, ale również przestrzeni scenicznej, która niesie ze sobą swój sens. Będziemy rozszerzać konteksty wizualne i twórcze poprzez indywidualną pracę z materiałem- jego przetwarzaniem, nadawaniem mu formy, poszukiwaniem symboliki i wykorzystaniem w odpowiednim, przemyślanym kontekście. 


sobota, 22 sierpnia 2020


g. 10.30-15.00 / cykl prób,


g. 16.00-17.00 / spektakl.


PREZENTACJA SPEKTAKLU
opartego na fragmentach powieści „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza


Spektakl będzie podsumowaniem całotygodniowej pracy podczas warsztatów, z udziałem publiczności złożonej z zainteresowanych osób oraz pozostałych uczestników laboratoriów - ich części wykładowej.

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w Laboratoriach Twórczych „Teatr w Oranżerii”?

Wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl do 12 sierpnia 2020 roku ze wskazaniem, w którym bloku tematycznym chcieliby Państwo uczestniczyć lub też zgłosić chęć codziennego, aktywnego uczestnictwa we wszystkich warsztatach, łącznie z prezentacją spektaklu dnia ostatniego; podając swoje dane imienne i teleadresowe (numer telefonu, adres mailowy).
O wynikach naboru uczestnicy zostaną indywidualnie powiadomieni drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu lub telefonicznie do 14 sierpnia 2020 roku.
Udział w Laboratoriach jest bezpłatny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu. 
Wysłanie zgłoszenia wiąże się z akceptacją Regulaminu - https://www.dropbox.com/s/i1mk2tcmtelaij5/Regulamin_Teatr_w_Oran%C5%BCerii_2020.pdf?dl=0
Przed rozpoczęciem zajęć będą Państwo poproszeni o podpisanie zgłoszenia i oświadczenia Uczestnika o zapoznaniu się z Regulaminem, zgody na wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenia COVID-19.


Zgłoszenia:


sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl  


Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy / Zespół Pałacowo-Parkowy.


tel. +48 62 741 30 39 wew. 21

https://radiopoznan.fm/n/qNCr30
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

@TWITTER