NA ANTENIE: FAST CAR/TRACY CHAPMAN

DRZWI DO LASU - 14 LIPCA 2018

Publikacja: 16.07.2018 g.20:06  Aktualizacja: 23.01.2019 g.03:08
Odwiedziliśmy Wielkopolski Park Narodowy. Doktor Michał Lorenz, specjalista geolog, specjalista w zakresie geologii czwartorzędu, opowiadał o licznych głazach i jeziorach, jakie można zobaczyć w tym parku.

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 18:00 19:00 20:00 21:00 23:00

@TWITTER