NA ANTENIE: Melodramat - magazyn muzyki nieobecnej

90 lat Radia Poznań. Rowery i nordic walking w Swarzędzu.

Publikacja: 13.09.2017 g.09:53  Aktualizacja: 26.09.2017 g.11:18
Trwają obchody Jubileuszu 90-lecia Polskiego Radia w Poznaniu – czas na wydarzenie o charakterze rekreacyjnym dla miłośników nordic walkingu i turystyki rowerowej - „31. Rajd Rowerowy” i „8. Jesienny kijomarsz”. Zapraszamy do Swarzędza 1 października 2017!
reklama prasa Radio-Swarzedz-enea-1
Fot.

Imprezy rowerowe i nordic walkingowe, organizowane przez Polskie Radio w Poznaniu jeszcze pod szyldem Radia Merkury, mają wieloletnią tradycję i licznych wiernych uczestników. Od 2005 roku na obszarze Wielkopolski odbyło się już 30 rajdów rowerowych, w których czasami uczestniczyło nawet ponad 500 osób. Rowerzyści odwiedzili m.in. Wrześnię, Boszkowo, Dziewiczą Górę, Murowaną Goślinę, Konin, Puszczykowo, Kórnik, Złotkowo i Luboń. Trasy prowadziły atrakcyjnymi szlakami turystycznymi, np. przez Wielkopolski Park Narodowy i Puszczę Zielonkę.

Spotkania fanów nordic walkingu mają krótszą, bo 7-letnią tradycję, i każdorazowo przebiegały na terenie miasta i gminy Swarzędz pod nazwą „Jesienny kijomarsz w Swarzędzu”.

W tym roku po raz pierwszy Radio Poznań postanowiło zrealizować obie imprezy jednego dnia ze wspólną metą nad Jeziorem Swarzędzkim przy pływalni „Wodny Raj”. Uczestnicy kijomarszu pójdą urokliwą Doliną Cybiny, a na rowerzystów czekać będą dwie trasy: krótsza - dla mniej wytrzymałych i dłuższa - dla zaprawionych cyklistów. Regulamin, karty zgłoszenia i mapki pojawią się we wrześniu na stronie internetowej Radia Poznań (www.radiopoznan.fm).

Na mecie przewidziano moc atrakcji dla uczestników: koncert zespołu Paweł Bączkowski & The Gold Country And Roll Band, ciepły poczęstunek i nagrody ufundowane przez Burmistrza Swarzędza i Radio Poznań. Planowana jest także krótka rywalizacja konkursowa pod hasłem „rowerzyści kontra kijomarszowcy” – oczywiście na wesoło.

Link do formularza zgłoszeniowego do rajdu rowerowego znajdziecie tutaj.

Link do formularza zgłoszeniowego na kijomarsz znajdziecie tutaj.

REGULAMINY:

Jesienny KIJOMARSZ 2017 w Swarzędzu
Regulamin

1. Organizator imprezy:
Radio Poznań SA, ul. Berwińskiego 5, 60-765 Poznań tel. 61 66 44 966.
2. Współpraca organizacyjna:
- Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.
3. Partner:
- Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji,
4. Cel imprezy:
- uczczenie Jubileuszu 90-lecia Polskiego Radia w Poznaniu,
- popularyzacja turystyki pieszej i nordic walking,
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji w
ramach turystyki pieszej.
5. Data imprezy:
niedziela, 1 października 2017 roku.
6. Start i meta:
Scena nad Jeziorem przy Pływalni „Wodny Raj” nad Jeziorem Swarzędzkim.
7. Udział w imprezie jest bezpłatny.
8. Ilość uczestników nie jest limitowana, a uczestnictwo wymaga wcześniejszej rejestracji u organizatora w dniu imprezy na starcie.
9. Uczestnicy:
- w imprezie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie,
- osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
- osoby w wieku do 15 lat mogą wziąć udział w imprezie tylko będąc pod stałą
opieką osoby pełnoletniej.
10. Zasady uczestnictwa:
- każdy uczestnik musi zapoznać się z niniejszym regulaminem
opublikowanym na stronie internetowej Radia Poznań: www.radiopoznan.fm,
- każdy uczestnik dojeżdża na miejsce imprezy we własnym zakresie – osoby
dojeżdżające samochodem mogą pozostawić pojazdy na bezpłatnym
parkingu (niestrzeżonym) przy Pływalni „Wodny Raj” usytuowanym przy
miejscu startu i mety,
- każdy uczestnik porusza się na trasie marszu na własną odpowiedzialność
przestrzegając przepisy oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu
drogowego obowiązujących pieszych,Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników, Organizator Rajdu nie ubezpiecza uczestników,
- każdy uczestnik będzie posiadał własne kijki,
- zgłoszenia udziału w imprezie będą przyjmowane w dniu imprezy w godz. od
10.00 do 10.30 w namiocie usytuowanym przy Pływalni „Wodny Raj”, gdzie
należy się zarejestrować i pobrać kartę uczestnictwa,
- każdy z uczestników będzie zobowiązany wyruszyć na trasę po dokonaniu
zgłoszenia,
- uczestnicy mogą wyruszać na trasę pojedynczo lub w kilkuosobowych
grupach,
- będzie można skorzystać z rozgrzewki przed marszem poprowadzonej przez
specjalistów – instruktorów.

11. Trasa marszu:
- długość 13,4 km,
- trasa przebiegać będzie na terenie przy Jeziorze Swarzędzkim oraz wokół
Doliny Cybiny,
- trasa będzie odpowiednio oznakowana strzałkami,
- po zakończeniu marszu należy oddać kartę uczestnictwa w namiocie przy
Pływalni „Wodny Raj” (w tym samym miejscu, gdzie dokonywało się
rejestracji przed startem),
- karty uczestnictwa przyjmowane będą na mecie do godz. 13.30,
- każdy, kto odda ważną, podpisaną kartę otrzyma upominek okolicznościowy,
będzie mieć szansę otrzymania nagród konkursowych oraz będzie mógł
skorzystać z ciepłego posiłku zapewnionego przez organizatora.
12. Zakończenie marszu i przyznanie nagród nastąpi około godz. 14.30, po czym
impreza zakończy się.
13. Uczestnicy marszu, będący pracownikami lub współpracownikami Radia
Poznań i Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz oraz pozostałych partnerów
imprezy (oraz ich rodziny), nie będą uwzględniani przy przyznawaniu nagród
w dodatkowych konkursach.
14. W czasie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
15. Za skutki naruszenia przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
16. Wszyscy uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w
relacjach z przebiegu imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach
promocyjnych organizatorów.
17. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami imprezy mogą być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach
spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.

REGULAMIN
31 RAJDU ROWEROWEGO RADIA POZNAŃ
z okazji Jubileuszu 90-lecia Polskiego Radia w Poznaniu
niedziela, 1 października 2017

1. Organizator Rajdu:
· Radio Poznań SA, ul. Berwińskiego 5, 60-765 Poznań, tel. 61 66 44 966
2. Współorganizator:
· Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
3. Partnerzy:
· BCM Nowatex
· Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
4. Cel Rajdu:
· uczczenie Jubileuszu 90-lecia Polskiego Radia w Poznaniu,
· popularyzacja kolarstwa i bezpiecznej turystyki rowerowej,
· propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
· promowanie atrakcji turystycznych Wielkopolski.
5. Data Rajdu:
· niedziela, 1 października 2017.
6. Trasy Rajdu:
· trasa krótka 12,6 km (mapka w załączeniu)
– punkt kontrolny w Swarzędzu przy Skansenie Pszczelarstwa
· trasa długa 38,8 km (mapka w załączeniu)
– I punkt kontrolny w Kicinie pod sklepem przy drodze na Dziewiczą Górę,
- II punkt kontrolny w Tucznie przy przystanku autobusowym przy zjeździe na Kołatkę
7. Start Rajdu (dla obu tras):
· Poznański Węzeł Rowerowy (przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Baraniaka)
8. Meta Rajdu (dla obu tras):
· Scena nad Jeziorem przy Pływalni „Wodny Raj” nad Jeziorem Swarzędzkim.
9. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
10. Osoby zamierzające wziąć udział w Rajdzie proszone są o dokonanie zgłoszenia:
- elektronicznie pod załączonym linkiem
- telefonicznie pod numerem 61 66 44 966
Dokonanie zgłoszenia nie jest obowiązkowe, ale w wypadku zbyt dużej ilości uczestników zagwarantuje otrzymanie okolicznościowego upominku.
Zgłoszenie udziału w Rajdzie będzie także możliwe na starcie Rajdu.
11. Uczestnicy:
· w rajdzie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie,
· osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w Rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
· osoby w wieku do 15 lat mogą wziąć udział w Rajdzie tylko będąc pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
12. Zasady uczestnictwa.
· każdy uczestnik musi zapoznać się z niniejszym regulaminem opublikowanym na stronie internetowej Radia Poznań www.radiopoznan.fm. Kartę uczestnictwa każdy z uczestników otrzyma na starcie.
· każdy uczestnik pokonuje trasę Rajdu we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność poruszając się po drogach, przestrzegając przepisów oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujących rowerzystów
· Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników. Organizator nie ubezpiecza uczestników
· trasa Rajdu przez punkty kontrolne do mety prowadzi znakowanymi szlakami rowerowymi lub drogami publicznymi,
· zadaniem uczestników Rajdu będzie wystartowanie z punktu startowego, przejechanie przez punkty kontrolne,
· punkty kontrolne będą czytelnie oznakowane,
· na mecie uczestnicy będą mogli posłuchać muzyki, otrzymać upominek i ciepły posiłek oraz wziąć udział konkursach (otrzymanie nagrody wymaga osobistego pobytu w miejscu mety podczas ich przyznawania),
· aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem Rajdu, należy:
- posiadać kartę uczestnictwa,
- przyjechać przez punkty kontrolne,
- oddać kartę uczestnictwa osobiście na stoisku Radia Merkury na mecie.
Rowerzyści, którzy pojawią się na mecie Rajdu, a nie oddadzą karty uczestnictwa, nie będą uwzględniani przy przyznawaniu jakichkolwiek nagród.
· plan godzinowy Rajdu:
- 10.00 – uruchomienie punktu startowego i punktów kontrolnych,
- 11.00 – zakończenie pracy punktu startowego,
- 12.30 – zakończenie pracy punktów kontrolnych,
- 13.00 – zakończenie przyjmowania kart uczestnictwa na mecie Rajdu,
- 14.30 – przyznanie nagród, podsumowanie i zakończenie imprezy.
13. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy.
14. Uczestnicy Rajdu, będący pracownikami lub współpracownikami Radia Poznań i Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz oraz innych Partnerów Rajdu, nie będą uwzględniani przy przyznawaniu jakichkolwiek nagród.

15. Powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu Rajdu następuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

16. W czasie Rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu przez jego uczestników.
17. Organizator zachęca do wyjazdu na trasę Rajdu w kasku ochronnym.

18. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

19. Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

20. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Rajdu mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję oraz w internecie i na facebook’u.

21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną.

http://radiopoznan.fm/n/HjQTnB
KOMENTARZE 3
Robert 28.09.2017 godz. 07:06
Czy można wystartować np z Kobylnicy a kartę odebrać na punkcie kontrolnym?
Maciek 20.09.2017 godz. 00:46
kartę uczestnictwa dostajesz na starcie
Krzysiek 19.09.2017 godz. 21:07
Gdzie można znaleźć kartę uczestnictwa?

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

@TWITTER