NA ANTENIE: KIEDY POWIEM SOBIE DOSC/O.N.A.

16 LISTOPADA, II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "TURYSTYKA I REKREACJA W METROPOLIACH"

Publikacja: 30.10.2017 g.15:03  Aktualizacja: 30.10.2017 g.15:18
image0 - Materiały prasowe
Fot. Materiały prasowe

Turystyka staje się coraz ważniejszym i czułym na zachodzące w świecie przemiany działem gospodarki. Na tempo przemian turystyka reaguje najszybciej dostosowując swoje struktury organizacyjne i oferty do potrzeb współczesnych procesów społecznych i gospodarczych. Wielkie miasta i metropolie odgrywają tu ważną rolę będąc motorami napędzającymi nowe kierunki oraz innowacyjne formy turystyki i rekreacji. W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie miastami jako destynacjami turystycznymi. Dodatkowo intensywny rozwój turystyki stwarza coraz większe zapotrzebowanie na tereny rekreacyjne i obszary aktywnego wypoczynku w centrum miast oraz na terenach podmiejskich. Założeniem programowym konferencji jest wielostronne przybliżenie i wielopłaszczyznowa dyskusja nad rolą metropolii w kreowaniu i stymulowaniu współczesnej turystyki i rekreacji w Polsce i na świecie. Do udziału w konferencji zapraszamy środowiska akademickie i naukowo-badawcze oraz przedstawicieli samorządu regionalnego, lokalnego, organizacji turystycznych oraz innych instytucji branżowych związanych z turystyką i rekreacją w różnych metropoliach.

http://radiopoznan.fm/n/nYZjpT
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 18:00 19:00 20:00 21:00 23:00

@TWITTER