NA ANTENIE: Wakacyjna płyta Radia Poznań

Szafa 90x90 - regulamin konkursu

Publikacja: 12.07.2017 g.13:46  Aktualizacja: 13.07.2017 g.12:51 Szymon Mazur
Takiej szafy jeszcze nie było. To szafa z 90 nagrodami na 90-lecie Radia w Poznaniu.

Mierzy ponad dwa metry, stoi w studiu emisyjnym Naszej Rozgłośni. Najciekawsze w tej szafie jest to, że ma 90 komór, otwieranych w systemie „push to open”. Ukrytych w nich jest 90 nagród dla Słuchaczy Naszego Radia. Tylko trzy osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu wiedzą o tym, jaka nagroda znajduje się pod którym numerem.

Do wygrania w jubileuszowym konkursie na antenie są m.in. rowery miejskie, wędki, książki, kosze pełne smakołyków, vouchery, pendrive'y, słuchawki i kubki radiowe. Autorem konkursowych pytań jest Sławek Bajew - autor znanych Słuchaczom Naszego Radia popularnych, radiowych kalamburów. Aby wziąć udział w konkursie konieczne będzie wysłanie sms na numer 71601 z hasłem MERKURY (JUBILEUSZ) prawidłową odpowiedzią na zadane pytanie i numerem wybranej komory.

Pytania dotyczą przede wszystkim historii radiofonii światowej, polskiej, a szczególnie 90 lat działalności Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Poznaniu. Szczegółowy regulamin konkursu „90 nagród na 90-lecia Radia” dostępny jest na stronie www.radiomerkury.pl. Zapraszamy do zabawy!

REGULAMIN KONKURSU
„Szafa 90x90”

1. NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU.
1. Organizatorem konkursu jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A., 60-765 Poznań, ul. Berwińskiego 5 REGON: 630158101 NIP: 777-00-06-551 KRS: 0000097316 Sąd Rejonowy - Sąd Gospodarczy w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Akcyjny 821.900 PLN, raport spółki 689.700 PLN zwane dalej Radiem Poznań lub Radiem.
2. Konkurs odbywa się na antenie radia wg scenariusza opracowanego przez RADIO POZNAŃ, do którego radio posiada wszelkie prawa autorskie i może dowolnie go modyfikować w zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji podczas realizacji całości akcji promocyjnej.
3. Sposób realizacji konkursu określa RADIO POZNAŃ.
2. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD.
1. Zasady są ustalone przez Organizatora konkursu.
2. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez uczestnika konkursu imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego. Przy odbiorze nagrody konieczne jest okazanie dowodu osobistego.
3. Każdy uczestnik konkursu może zostać laureatem konkursu tylko jeden raz.
3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs odbywać się będzie od dnia 24 kwietnia i potrwa do 22 lipca 2017 roku.
2. Jednego dnia może być więcej niż jedno pytanie i przyznana więcej niż jedna nagroda.
3. Nagrody będą znajdować się w specjalnie przygotowanej na tę okazję szafie z 90 półkami, które będą kryć nagrody. Słuchacze danej edycji konkursu wybiorą półkę z nagrodą umieszczając jej numer przy odpowiedzi na pytanie.
4. Prowadzący poinformuje słuchaczy o nagrodach, a następnie przeczyta pytanie przeznaczone na daną edycję konkursu.
5. Aby wziąć udział w konkursie konieczne będzie wysłanie sms z hasłem RADIOPOZNAN i odpowiedzią na pytanie. Treść sms określona jest w pkt 3.9
6. Zadaniem uczestnika będzie udzielenie właściwej odpowiedzi na zadane w czasie konkursów antenowych pytanie
7. W czasie trwania konkursu w trakcie dziennego programu Radia Poznań, tj. pomiędzy godz. 6.00 a 19.00 będą zadawane pytania dotyczące radiofonii .
8. Pytania dotyczyć będą historii radiofonii światowej, polskiej, a szczególnie 90 lat działalności Polskiego Radia w Poznaniu. Pytania nie będą losowane tylko odczytywane w kolejności z wcześniej przygotowanej listy, aż do jej wyczerpania. Organizator przygotuje listę przynajmniej 90 pytań.
9. Zadaniem uczestnika będzie udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie w danej odsłonie konkursu, a następnie wysłanie sms pod numer 71601 (koszt 1 zł netto +23% VAT) wpisując: RADIOPOZNAN, odpowiedź, numer nagrody oraz swoje imię i nazwisko.
10. Organizator nie określa ani minimalnej ani maksymalnej ilości konkursów przeprowadzonych jednego dnia.
11. Laureatem nagrody w danej godzinie zostanie osoba, która pierwsza przyśle sms z prawidłową odpowiedzią. Do osoby tej prowadzący program wyśle sms z informacją o wygraniu nagrody.
12. Wysłanie SMS na numer 71601 stanowi przystąpienie do konkursu i akceptację warunków niniejszego Regulaminu, a także oświadczenie o spełnieniu warunków wzięcia udziału w Konkursie wskazanych w niniejszym Regulaminie.
13. Dane osobowe uczestników – zwycięzców Konkursu są zbierane i przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) Administratorem danych jest Organizator. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu przyznania nagród w Konkursie. Poprzez wzięcie udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę na podanie na antenie Organizatora, a także jego stronie www swoich danych (imię i nazwisko), jako zwycięzcy konkursu wraz ze wskazaniem otrzymanej nagrody.
14. Osoba, która nie ukończyła 18 lat może brać udział w Konkursie pod warunkiem zgody opiekuna prawnego.
4. INFORMACJA O NAGRODACH
1. Laureat otrzyma nagrodę ukrytą na daną odsłonę konkursu pod wskazanym przez słuchaczy numerem półki od 1 do 90. Każdego dnia szafa z nagrodami będzie uzupełniana, tak by codziennie do 22 lipca mają mieć do dyspozycji komplet 90 nagród.
2. Nagroda określona w pkt. 1 nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
5. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureat odbiera nagrodę osobiście w redakcji RADIA POZNAŃ (ul. Berwińskiego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00) chyba, że osoba przeprowadzająca konkurs ustali z nim inny sposób przekazania lub wysłania nagrody. Słuchacz odbierający nagrodę ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Nagrody należy odebrać w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku, po tym terminie Radio ma prawo innego rozdysponowania nagrody.
2. Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.) wartość wygranej w Konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
6. FUNDATOR NAGRÓD
1. Fundatorem nagród jest organizator czyli RADIO POZNAŃ i/lub partner konkursu, z którym Radio podjęło stosowne ustalenia.
Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny – do wglądu w Zespole Promocji RADIO POZNAŃ i na stronie www.radiomerkury.pl

Szymon Mazur
http://radiopoznan.fm/n/Rn7EfY
KOMENTARZE 5
JaToJa 29.06.2017 godz. 19:43
Czy konkurs z okazji dnia ojca doczeka się rozstrzygnięcia kiedyś? Regulamin podobno jest na tej stronie w tu jakiejś szafie?
I jeszcze.. 09.05.2017 godz. 16:55
Anitka-nagrodzitka, slysze dzis z anteny. Co za żenada...
Wesoła odpowiedz 06.05.2017 godz. 06:45
Czy dopomina się Pan o książkę w której za społeczne pieniądze stworzono pomnik bez skazy Pana Frydryszka i Szymyslika żeby skoczyła im samoocena.Lepiej poczytać kryminały .
Abcd 05.05.2017 godz. 11:39
Czy jest wśród nagród książka dra Andrzeja Zarzyckiego pt. "Tu mówi Poznań"?
Piotr z Bogucina 28.04.2017 godz. 12:26
a jaki jest koszt smsa??Bo tak 71 to trąca premium

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

POLECANE W TEJ KATEGORII

@TWITTER