NA ANTENIE: Luz blues
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik

Skazani na dialog - 28 czerwca 2017

Publikacja: 29.06.2017 g.14:36  Aktualizacja: 04.07.2020 g.17:14
Sytuacja pracowników Zakładów H. Cegielski Poznań w 61. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956.

Gośćmi programu byli przewodniczący organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Zakładów Hipolita Cegielskiego Eryk Szajbe oraz prezes Wojciech Więcławek. Prezes już na wstępie podkreślił, że życzyłby sobie i innym firmom takich związkowców i pracowników, twierdząc, że jest bardzo zadowolony ze współpracy z załogą. W przyszłości Ceglorza czeka potężna konkurencja wynikająca z funkcjonowania w gospodarce globalnej. Jednakże ta sytuacja jest wyzwaniem dla HCP, przed którym firma nie czuje lęku. 

W tej chwili w Ceglorzu pracuje około 600 osób. Sytuacja może się zmienić po 1 października, kiedy w życie wejdzie nowelizacja ustawy o emeryturach. Wtedy na emeryturę może przejść część załogi. Firma musi pozyskać ludzi, którym przekaże kompetencje po odchodzących fachowcach. W celu uzupełnienia braków kadrowych, prezes Więcławek niedawno podpisał umowę o klasach patronackich. Uczniowie tych klas będą tam przyuczani do zawodu, a najlepsi dostaną pracę w Zakładach. Wiedzę uczniom będą przekazywać odchodzący na emeryturę fachowcy. 

Młodzież do pracy w HCP może zachęcić zakładowy układ zbiorowy, który obejmuje m.in. dodatki do nadgodzin, nagrody jubileuszowe i fundusz socjalny. Prezes Więcławek stwierdził, że niepotrzebnie przerwano cykl kształcenia zawodowego i należy do niego wrócić. Dziś absolwenci uczelni wyższych są słabo przygotowani do zawodu, dlatego podjęto rozmowy z rektorem Politechniki Poznańskiej, by powrócono do cyklu praktyk studenckich. 

Rok temu z okazji 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca ze strony wicepremiera Piotra Glińskiego i podsekretarza stanu Filipa Grzegorczyka padły obietnice o dofinansowaniu przedsiębiorstwa. Ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa HCP otrzymało dotację w wysokości 72 milionów złotych, z czego wkładem ministerstwa 50 milionów złotych, a ponad 20 milionów złotych wkładem samego HCP. Plan inwestycyjny jest stopniowo realizowany. W kwietniu bieżącego roku HCP otrzymał wiadomość o zainteresowaniu ze strony Planu Narodowego Funduszu Rozwoju. Została wtedy podpisana umowa na dofinansowanie kwotą 40 milionów złotych. Dzięki tej dotacji HCP będą mogły wprowadzić innowacje. Znalazły się także pieniądze na start – upy i odbudowę Centrum Badawczo – Rozwojowego. W ofercie Zakładów znalazły się nowe produkty takie jak np. pojazdy bojowe. Przyszłością Ceglorza są biogazownie i produkcja specjalna.

Jeszcze w tym roku będzie można mówić o pierwszych sukcesach rynkowych. W tej chwili załoga jest wypełniona pracą.

Oprac. Sandra Błażejewska

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 10:00 12:00 13:00 14:00 17:00

@TWITTER