NA ANTENIE: Kupa gości (Nowa Generacja - przegląd zespołów amatorskich)
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

OGŁOSZENIA

ZP/3/2021
ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z REALIZACJĄ CZYNNOŚCI RECEPCYJNO-INFORMACYJNYCH

Zapraszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającego progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

SWZ.pdf
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
załącznik nr 1 FO.pdf
załącznik nr 2.pdf
załącznik nr 3.pdf
załącznik nr 4.pdf
załącznik nr 5 wykaz usług.pdf
załącznik nr 5a wykaz osób.pdf
załącznik nr 6 umowa.pdf
załącznik nr 7 OPZ do SWZ.pdf
Zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia.pdf

Odpowiedzi na zadane zapytania:

odpowiedzi wykonawcy.pdf
odpowiedzi wykonawcy2.pdf
MM1.pdf
MM2.pdf
MM3.pdf
załącznik nr 1 FO.docx
załącznik nr 2.docx
załącznik nr 3.docx
załącznik nr 4.docx
załącznik nr 5 wykaz usług.doc
załącznik nr 5a wykaz osób.doc

odpowiedź na zapytania_wykonawcy3.pdf

odpowiedź na zapytania_wykonawcy4.pdf

odpowiedź na zapytania_wykonawcy5.pdf

odpowiedź na zapytania_wykonawcy6.pdf
załącznik nr 6 umowa.pdf


przeznaczona_kwota.pdf

Informacje z otwarcia ofert
informacja_OO.pdf

Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty
wyniki.pdf

Informacja o unieważnieniu
informacja o nieważnieniu decyzji o wyborze ofert.pdf


Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze - wynikiII.pdfZaproszenie do składania ofert

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania Spółki Radio Poznań S.A. w Poznaniu za lata 2021 i 2022

Zaproszenie - wybór audytora.pdf


Analiza rynku

W ramach procedury analizy rynku zapraszamy do składania ofert na sprzedaż i dostawę routerów dla Polskiego Radia – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A.

Analiza rynku
załącznik nr 1 do analizy rynku
załącznik nr 2 do analizy rynku
załącznik nr 3 protokół odbioru urządzenia

Rezultat Informacja


ZAPYTANIE OFERTOWE
"Dostawa oprogramowania antywirusowego"

Zamawiający Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A.1 zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Dostawę oprogramowania antywirusowego"

Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 1,2 OPZ
Załącznik nr 3 projekt umowy

Zapytania/odpowiedzi:
Odpowiedz na zapytanie 2021-06-14

Informacja z otwarcia ofert i wyniki

informacja z otwarcia ofert.pdf
wyniki.pdf


ZP/1/2021
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Radia Poznań S.A. w Poznaniu (postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji)

Postępowanie prowadzone jest na Platformie eZamawiający: https://radiopoznan.ezamawiajacy.pl.

Ogłoszenia o wyniku postępowania
ZP_1_2021_Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf


BKZP/7/2020
Dostawa bramy internetowej wraz z usługą wdrożenia

Link do postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
BKZP_7_2020_informacja o wyborze oferty.pdf


BKZP/4/2020
Dostawa serwerów z macierzą i systemem backupu oraz usługą wdrożenia i przeniesienia danych

Zamawiający, Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu, Radio Poznań S.A. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę serwerów z macierzą i systemem backupu oraz usługą wdrożenia i przeniesienia danych (znak sprawy: BKZP_4_2020) prowadzone jest na Platformie eZamawiający: (https://radiopoznan.ezamawiajacy.pl)

Link do dokumentacji postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
BKZP_4_2020_Informacja o wyborze oferty.pdf


BKZP/1/2020 Świadczenie usług emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałów audio wraz z sygnałami RDS Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Poznaniu Radio Poznań S.A. w sześciu zadaniach

1/ BKZP_1_2020_Ogłoszenie o zamówieniu
2/ BKZP_1_2020_EMISJA I DOSYŁ - SIWZ
3/ BKZP_1_2020 Załączniki nr 1-4
4/ Instrukcja miniPortal UZP - Załącznik nr 5
5/ MiniPortalUZP-identyfikator-postepowania.txt
6/ KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1edfd687-104a-4e35-82a0-2c1bcf8bb270.asc
7/ espd-request_załącznik 6.zip

Zmiany w treści SIWZ dla BKZP/1/2020

1/ BKZP_1_2020_Zmiana treści SIWZ
2/ BKZP_1_2020 Załączniki nr 1-4 (wersja po zmianach SIWZ)

Uwaga!

Informacja dla Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert
Data publikacji: 2020-05-08 godz. 13:00

BKZP_1_2020 Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

BKZP_1_2020 Informacja z otwarcia ofert


BKZP/3/2019
Świadczenie usług ochrony osób i mienia i realizacja czynności recepcyjno-informacyjnych

1/ BKZP_3_2019 Ogłoszenie o zamówieniu br
2/ BKZP_3_2019 SIWZ
3/ BKZP_3_2019_Załącznik do SIWZ nr 1
4/ BKZP_3_2019_Załącznik do SIWZ nr 2
5/ BKZP_3_2019_Załącznik do SIWZ nr 3
6/ BKZP_3_2019_Załączniki do SIWZ nr 4-9

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

BKZP_3_2019 odpowiedzi na zapytania Wykonawców.pdf
BKZP_3_2019_odpowiedź na zapytanie Wykonawcy_2.pdf

Informacja z otwarcia ofert

BKZP_3_2019 Informacja z otwarcia ofert

Informacje o udzieleniu zamówienia

BKZP_3_2019 Informacja o udzieleniu zamowienia


BKZP_1_2019
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Radia Poznań S.A

1/ BKZP_1_2019 Ogłoszenie
2/ BKZP_1_2019 SIWZ
3/ BKZP_1_2019_Załączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

BKZP_1_2019_Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze

BKZP_1_2019 Informacja o wyborze oferty.pdf
SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

@TWITTER