NA ANTENIE: Fort VII - Historia jakiej nie znac/
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

OGŁOSZENIA

Radio Poznań S.A poszukuje kandydata do pracy na stanowisku samodzielnego specjalisty ds. zamówień publicznych

Wymagania:
  • doświadczenie zawodowe – 3 lata na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych
  • potwierdzone przeszkolenie z aktualnego prawa zamówień publicznych
  • samodzielność, dokładność
  • dobra organizacji czasu pracy
  • umiejętność pracy pod presją czasu
  • umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
  • umowę o pracę na część etatu (możliwość elastycznych godzin pracy)
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • przyjazną i profesjonalną atmosferę
  • stabilne zatrudnienie

Osoby spełniające w/w kryteria prosimy o przesłanie życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja@radiopoznan.fm z dopiskiem:
„specjalista ds. zamówień publicznych” w terminie do dnia: 02.02.2021

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o ochronie danych osobowych:

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu „Radio Poznań S.A.”, ul. Berwińskiego 5, 60-765 Poznań, tel. 61 66 44 900, e-mail: office@radiopoznan.fm , NIP: 777-00-06-551, REGON 630158101

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez kandydata zgody na podstawie art.6 ust.1 lit.a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji i ewentualnego zawarcia umowy o pracę lub umowy o współpracy.

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji lub odwołania zgody.

Kandydatowi przysługuje prawo żądania od Radia Poznań S.A. dostępu do jego danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.


BKZP/7/2020
Dostawa bramy internetowej wraz z usługą wdrożenia

Link do postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
BKZP_7_2020_informacja o wyborze oferty.pdf


BKZP/4/2020
Dostawa serwerów z macierzą i systemem backupu oraz usługą wdrożenia i przeniesienia danych

Zamawiający, Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu, Radio Poznań S.A. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę serwerów z macierzą i systemem backupu oraz usługą wdrożenia i przeniesienia danych (znak sprawy: BKZP_4_2020) prowadzone jest na Platformie eZamawiający: (https://radiopoznan.ezamawiajacy.pl)

Link do dokumentacji postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
BKZP_4_2020_Informacja o wyborze oferty.pdf


BKZP/1/2020 Świadczenie usług emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałów audio wraz z sygnałami RDS Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Poznaniu Radio Poznań S.A. w sześciu zadaniach

1/ BKZP_1_2020_Ogłoszenie o zamówieniu
2/ BKZP_1_2020_EMISJA I DOSYŁ - SIWZ
3/ BKZP_1_2020 Załączniki nr 1-4
4/ Instrukcja miniPortal UZP - Załącznik nr 5
5/ MiniPortalUZP-identyfikator-postepowania.txt
6/ KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1edfd687-104a-4e35-82a0-2c1bcf8bb270.asc
7/ espd-request_załącznik 6.zip

Zmiany w treści SIWZ dla BKZP/1/2020

1/ BKZP_1_2020_Zmiana treści SIWZ
2/ BKZP_1_2020 Załączniki nr 1-4 (wersja po zmianach SIWZ)

Uwaga!

Informacja dla Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert
Data publikacji: 2020-05-08 godz. 13:00

BKZP_1_2020 Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

BKZP_1_2020 Informacja z otwarcia ofert


BKZP/3/2019
Świadczenie usług ochrony osób i mienia i realizacja czynności recepcyjno-informacyjnych

1/ BKZP_3_2019 Ogłoszenie o zamówieniu br
2/ BKZP_3_2019 SIWZ
3/ BKZP_3_2019_Załącznik do SIWZ nr 1
4/ BKZP_3_2019_Załącznik do SIWZ nr 2
5/ BKZP_3_2019_Załącznik do SIWZ nr 3
6/ BKZP_3_2019_Załączniki do SIWZ nr 4-9

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

BKZP_3_2019 odpowiedzi na zapytania Wykonawców.pdf
BKZP_3_2019_odpowiedź na zapytanie Wykonawcy_2.pdf

Informacja z otwarcia ofert

BKZP_3_2019 Informacja z otwarcia ofert

Informacje o udzieleniu zamówienia

BKZP_3_2019 Informacja o udzieleniu zamowienia


BKZP_1_2019
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Radia Poznań S.A

1/ BKZP_1_2019 Ogłoszenie
2/ BKZP_1_2019 SIWZ
3/ BKZP_1_2019_Załączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

BKZP_1_2019_Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze

BKZP_1_2019 Informacja o wyborze oferty.pdf
SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

@TWITTER