NA ANTENIE: Serwis informacyjny

Ogłoszenia

BKZP_1_2019
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Radia Poznań S.A

1/ BKZP_1_2019 Ogłoszenie
2/ BKZP_1_2019 SIWZ
3/ BKZP_1_2019_Załączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

BKZP_1_2019_Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze

BKZP_1_2019 Informacja o wyborze oferty.pdf
BKZP/15/2018
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Usługi w zakresie ochrony osób i mienia

1/ Ogłoszenie o zamówieniu
2/ Opis przedmiotu zamówienia
3/ Istotne postanowienia umowy
4/ Formularz oferty
5/ Załączniki od 4 do 9

Zapytania:

BKZP/15/2018 odpowiedzi na zapytania wykonawców 1

Informacja z otwarcia ofert

BKZP_15_2018 informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze

BKZP_15_2018 Informacja o wyborze oferty.pdfKZP/1/2018
Świadczenie usług emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałów audio wraz z sygnałami RDS Polskiego Radia-Regionalnej Rozgłośni w Poznaniu Radio Poznań S.A. w sześciu zadaniach

1/ Ogłoszenie o zamówieniu
2/ SIWZ - strona główna
3/ SIWZ
4/ Załączniki do SIWZ
5/ Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert
KZP_1_2018 informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze
KZP_1_2018 Informacja o wyborze oferty.pdf

KZP/4/2018
Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych

1/ Ogłoszenie o zamówieniu
2/ SIWZ - strona główna
3/ SIWZ
4/ Załączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert
KZP_4_2018 informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze
KZP_4_2018 Informacja o wyborze oferty.pdf

KZP/3/2018
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń drukujących z oprogramowaniem wraz z usługa montażu, konfiguracji i serwisem

1/ Ogłoszenie o zamówieniu
2/ SIWZ - strona główna
3/ SIWZ
4/ Załączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert
KZP_3_2018_informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze
KZP_3_2018 Informacja o wyborze oferty.pdf

KZP/2/2018
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń sieciowych z oprogramowaniem wraz z usługą montażu i konfiguracji

1/ Ogłoszenie o zamówieniu
2/ SIWZ - strona główna
3/ SIWZ
4/ Załączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert
KZP_2_2018_informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze
KZP_2_2018 Informacja o wyborze oferty.pdf

KZP/12/2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

KZP_12_2017_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Usługi kodowania, multipleksacji, regionalizacji i rozpowszechniania programów Radia Poznań S.A. wraz z usługami dodatkowymi w standardzie DAB+

KZP_12_2017Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf

Ogłoszenia o wyborze oferty - KZP/10/2017, dot. przetargu na ochronę

KZP_10_2017 ogloszenie o wyborze oferty.pdf

Zaproszenie do składania ofert

Badanie sprawozdania finansowego Spółki Radio Poznań S.A. za rok 2017-2018

Zaproszenie-badanie-sprawozdania-finansowego.pdf


Zamówienie publiczne

KZP/10/2017 - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Dokumenty treści zamówienia:
KZP_10_2017_ogloszenie o zamowieniu.pdf
KZP_10_2017_ochrona obiektu_SIWZ.pdf
KZP_10_2017_zalaczniki.doc

KZP/8/2017 - Oferta na dostawę komputerów RACK – szt.12

Dokumenty treści zamówienia:
KZP_8_2017_ogloszenie o zamowieniu.pdf
KZP_8_2017_komputery_SIWZ.pdf
KZP_8_2017_zalaczniki.doc
PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End.pdf
KZP_8_2017_odpowiedzi na zapytania Wykonawców.pdf
KZP_8_2017_odpowiedi na zapytania Wykonawców i zmiana SIWZ
KZP_8_2017_informacja z otwarcia ofert.pdf
KZP_8_2017_ogłoszenie o wyborze oferty.pdf


Zamówienie publiczne

KZP/3/2017 Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Radia Poznań S.A. w Poznaniu

Dokumenty treści zamówienia:
KZP_3_2017_ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf
KZP_3_2017_energia_elekt_SIWZ.pdf
KZP_3_2017_załaczniki.doc


KZP_3_2017_Odpowiedzi_na_zapytania_Wykonawcy.pdf
KZP_3_2017_Odpowiedzi_na_zapytania_Wykonawcy_2.pdf
KZP_3_2017_Odpowiedzi_na_zapytania_Wykonawcy_3.pdf
KZP_3_2017_Odpowiedzi_na_zapytania_Wykonawcy_4.pdf
KZP_3_2017_energia_elekt_SIWZ_zmodyfikowany.pdf
KZP_3_2017_informacje_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf

KZP_3_2017_ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00

@TWITTER