NA ANTENIE: Tytuł tygodnia
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

Wniosek o upadłość SKOK w Poznaniu

Publikacja: 03.02.2017 g.09:43  Aktualizacja: 03.02.2017 g.15:57
Poznań
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zawiesiła działalność Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Poznaniu.
banknot pieniądze - TomFoto
/ Fot. TomFoto

Jednocześnie, KNF postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy. Powodem decyzji jest fakt, że aktywa Wielkopolskiej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

KNF przypomina, że od maja ubiegłego roku w tej kasie był ustanowiony zarządca komisaryczny. Z jego ustaleń ustaleń wynika, że na dzień 17 maja 2016 roku fundusze własne kasy były o ponad 18 procent niższe niż zobowiązania, co oznacza "głęboką niewypłacalność" - podał KNF w komunikacie. Ponadto, Kasa Krajowa odmówiła udzielenia Wielkopolskiej SKOK pomocy poprzez objęcie jej udziałów.

W odpowiedzi na działania KNF Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa wydała oświadczenie, w którym napisano, że zdaniem Krajowej SKOK nie wykorzystano wszystkich możliwości restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK.

W dokumencie zaznaczono, że Kasa Krajowa nie miała możliwości udzielenia tej Kasie pomocy stabilizacyjnej. Powodem była - według Kasy Krajowej - trudna współpraca z Zarządcą Komisarycznym. Jak pisze Krajowa SKOK, chodzi między innymi o opóźnianie wprowadzenia programu naprawczego oraz stwierdzenie przez Kasę Krajową licznych nieprawidłowości w działalności Kasy kierowanej przez Zarządcę. Wymienia też działania Zarządcy obniżające zdolność Kasy do wypracowywania zysku.

W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszeniu działalności i skierowaniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Wielkopolskiej SKOK, Kasa Krajowa zaznaczyła, że Wielkopolska SKOK jest samodzielną Kasą i jej sytuacja nie wpływa na sytuację pozostałych Kas.     

Jak poinformowała Krajowa SKOK, aktywa Wielkopolskiej SKOK stanowią 2,17 proc. całego sektora spółdzielczych kas i jest ona jedną z 40 Kas funkcjonujących na rynku usług finansowych w Polsce.

Na koniec zeszłego roku depozyty zgromadzone przez blisko 90 tysięcy członków Wielkopolskiej SKOK wynosiły 301 milionów 741 tysięcy złotych. Pieniądze, do równowartości 100 tysięcy euro na osobę, zostaną im wypłacone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

IAR

http://radiopoznan.fm/n/TklmGL
KOMENTARZE 0