NA ANTENIE: Noc u Berniego
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko [ROZMOWA]

Publikacja: 18.08.2021 g.20:59  Aktualizacja: 18.08.2021 g.21:06 Roman Wawrzyniak
Kraj
O świadczenie będą się mogli ubiegać także rodzice żyjący w związkach nieformalnych, a także samotnie wychowujący dzieci.
marlena maląg - Wojtek Wardejn - Radio Poznań
Fot. Wojtek Wardejn (Radio Poznań)

Rządowy program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest częścią Polskiego Ładu oraz Strategii Demograficznej. Zakłada on, że na drugie i kolejne dziecko rodzice będą mogli wnioskować o 12 tysięcy złotych w dwóch wariantach: przez rok po tysiąc złotych miesięcznie lub przez 2 lata po 500 złotych.

"Rodzinny kapitał opiekuńczy ma się przyczynić między innymi do tego, że będziemy wychozić z pułapki niskiej dzietności" - powiedziała Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, która była gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.

Rodzice będą to świadczenie wykorzystywali na te cele, które są potrzebne w opiece nad dzieckiem do lat 3, na przykład na zatrudnienie niani. To jest sprawa rodzica. To jest to wzmocnienie dla opieki nad dziećmi do lat 3. Z jednej strony rozbudowujemy system opieki instytucjonalnej, czyli żłobki. Tam też będą dofinansowania, aby koszty opieki żłobkowej były dla rodzica jak najniższe. Z drugiej strony możliwość łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, właśnie rodzinny kapitał opiekuńczy

 - mówiłą Marlena Maląg.

Minister Maląg podkreśliła, że celem programu jest zwiększenie dzietności w polskim społeczeństwie, które znajduje się w pułapce niskiej dzietności.

Rząd zakłada, że do 2040 roku polityka prorodzinna poskutkuje wzrostem wskaźnika dzietności do 1,8.

Koszt programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na 2022 rok szacowany jest na ponad 3 miliardy złotych. Ma z niego skorzystać ponad 600 tysięcy dzieci. Marlena Maląg podkreśliła też, że w ministerstwie trwają intensywne prace nad ustawą wprowadzającą gwarancję wkładu własnego na mieszkanie oraz nad zmianami w kodeksie pracy, które mają ułatwić łączenie pracy z życiem rodzinnym.

 

Poniżej pełny zapis rozmowy:

Roman Wawrzyniak: Przepisy o rodzinnym kapitale opiekuńczym będą obowiązywały od 1 stycznia przyszłego roku. Ma z tego programu podobno skorzystać ok. 410 tys. dzieci. Według jakich kryteriów ta pomoc będzie przyznawana i komu dokładnie?

Marlena Maląg: Szacujemy, że w pierwszym roku ma nim zostać objętych ok. 600 tys. dzieci. Ustawa została wczoraj przyjęta przez Radę Ministrów. Teraz musi przejść całą ścieżkę legislacyjną, czyli Sejm, Senat i podpis Prezydenta. Planujemy, że rodzinny kapitał opiekuńczy wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku i ty wsparciem zostaną objęte również dzieci, które już się urodziły i jak będą drugimi, czy kolejnymi dziećmi w rodzinie, będą w okresie między 12, a 36 miesiącem życia. Niektórzy rodzice będą mieli proporcjonalnie część tego świadczenia, bo na przykład dziecko już jest starsze i wchodzi w ten okres, kiedy tylko do 36 miesiące będzie to świadczenie pobierało. Przede wszystkim ustawa ma być realizowana prosto, być przyjazna dla rodziców. Planujemy, że wnioski będą składane tylko drogą elektroniczną do ZUSu poprzez system bankowości elektronicznej, platformę usług elektronicznych i system Ministerstwa Rodziny Emp@tia. ZUS będzie to świadczenie wypłacał tak, jak zadeklarują to rodzice. Opcje są dwie – można podjąć decyzję, że świadczenie będzie się pobierało przez rok, czyli po 1 000 zł miesięcznie lub przez dwa lata po 500 zł. To jest wybór rodziców. Rodzice będą to świadczenie wykorzystywali na te cele, które są potrzebne w opiece nad dzieckiem do lat 3, na przykład na zatrudnienie niani. To jest sprawa rodzica. To jest to wzmocnienie dla opieki nad dziećmi do lat 3. Z jednej strony rozbudowujemy system opieki instytucjonalnej, czyli żłobki. Tam też będą dofinansowania, aby koszty opieki żłobkowej były dla rodzica jak najniższe. Z drugiej strony możliwość łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, właśnie rodzinny kapitał opiekuńczy. Mamy to kryterium związane z tym, że to jest drugie i kolejne dziecko, ponieważ rodzinny kapitał opiekuńczy jest jedną ze składowych projektów i propozycji, które zawiera strategia demograficzna, ale też Polski Ład. Te dokumenty są ze sobą połączone, budując wsparcie dla polskich rodzin. Tutaj bardzo istotny jest ten czynnik pronatalistyczny. Zalezy nam na tym, abyśmy wyszli z pułapki niskiej dzietności, co jest bardzo ważne dla kraju i jego rozwoju, dla polskich rodzin i gospodarki. Rodzinny kapitał opiekuńczy ma się przyczynić między innymi do tego, że będziemy wychozić z pułapki niskiej dzietności.

Znalazłem w tej ustawie rozwiązanie, o którym warto wspomnieć. Przy przyznawaniu tych środków nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Dokładnie tak. Nie ma kryterium dochodowego. Jedynym kryterium jest to, że to drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, które ma ukończone 12 miesiąc życia do 36 miesiąca.

Czyli to mogą być dzieci, które 1 stycznia 2022 roku będą miały na przykład 13., albo 14. miesiąc życia?

Dokładnie tak. Te dzieci, które są drugie i kolejne, i dziecko będzie miało w styczniu na przykład 15 miesięcy, to rodzic może złożyć wniosek do ZUS o to świadczenie i będzie je pobierał tak długo, aż dziecko ukończy 36. miesiąc życia. Ten rodzic również będzie mógł podjąć decyzję, czy przez rok pobiera to świadczenie po 1000 zł i końcówka zostanie, bo to nie będzie pełne 12 000, tylko proporcjonalnie, bo dziecko będzie miało już skończone 15 miesięcy i do tego 36. miesiące będzie pobierało świadczenie.

Prawo do świadczenie będzie również przysługiwać rodzicom w nieformalnych związkach oraz osobom, które wychowują dzieci?

Tak. Proponowaliśmy w projekcie pierwotnym, bo zależy nam na promowaniu małżeństwa, a badania pokazują, że drugie i kolejne dziecko rodzi się przede wszystkim w małżeństwie, natomiast analizując to, żeby nie było przede wszystkim nierównego traktowania dzieci, podjęliśmy decyzję, że również rodzice, którzy nie są w formalnych związkach, czy rodzice samotnie wychowujący dzieci będą mogli skorzystać z tego świadczenia.

Dlaczego rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował się na wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego? Jaki jest cel tego programu?

Głównym celem jest danie możliwości wyboru rodzicom podjęcia decyzji przy łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym. To ma być dodatkowe wsparcie finansowe, które pozwoli rodzicom dokonać wyboru, czy mama pozostaje w domu, czy też są to dodatkowe środki na zatrudnienie niani, czy inne cele, które są potrzebne. Jest to też czynnik pronatalistyczny, bo w tym okresie od pierwszego roku życia dziecka, do ukończenia trzeciego, kiedy dziecko może iść do przedszkola, to badania pokazują, że potrzebne jest wsparcie dla rodziców przede wszystkim na opiekę nad dzieckiem. Dlatego została podjęta decyzja przez rząd Pana premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że takie świadczenie będzie realizowane. W bu dżecie na 2022 rok szacowane koszty tego programu to będzie ponad 3 miliardy złotych.

Macie obliczenia jakie to może przynieść efekty?

Strategia demograficzna pokazuje, że w długofalowej polityce, czyli do 2040 roku, wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego, ustaw wspomagających młodych ludziom, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, czyli to, co zapowiadamy zabezpieczenie wkładu własnego na własne mieszkanie, ale także zmiany w polityce podatkowej, podwyższenie kwoty wolnej od podatków, szacujemy, że docelowo wskaźnik dzietności do roku 2040 powinien wzrosnąć do 1,8.

To byłby jakiś sukces tego programu.

To byłby sukces, ale w polityce prorodzinnej ważna jest konsekwencja i systematyczność

Chyba, że się zmieni władza, która zrezygnuje ze wspierania rodzin, ale teraz tego nie przewidzimy.

Miejmy nadzieję, że polskim rodzinom, dla ich dobra, taka władza się nie trafi. To, że dziecko jest skarbem, to, co widzimy i przez ostatnie 6 lat pokazujemy bardzo mocno, zresztą rządy Prawa i Sprawiedliwości zawsze na rodzinę stawiały. Dla nas dziecko jest skarbem, a nie ciężarem, tak jak niedawno słyszeliśmy w komentarzach dawnych osób.

Kiedy pierwszy raz był przedstawiany Polski Ład, tych projektów dotyczących rodziny było mnóstwo. Teraz mówicie o konkretach, a nie tylko o pomysłach. Czego możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach? Są już jakieś koncepcje, które będą wdrażane?

Nasze założenia i plany, jeżeli chodzi o resort, czyli rozwiązania dla rodzin, tak jak wiemy od ubiegłego czwartku, dział pracy powrócił do naszego ministerstwa. Bardzo ważne są dla rodziców zmiany w zakresie prawa pracy, czyli kodeksu pracy. Mówimy o elastycznym czasie pracy, o pracy zdalnej, o rozwiązaniach, które pozwalają łączyć pracę z życiem rodzinnym. Na pewno to będą priorytety, które będziemy chcieli, jako ministerstwo, realizować. Intensywnie też pracuje zespół nad przygotowaniem ustawy o wkładzie własnym. Pracuje nad tym Pani minister Olga Semeniuk z ministerstwa rozwoju, ale także współpracuje przy tym nasza wiceminister od polityki demograficznej Barbara Socha. To jest priorytet Pana premiera, aby ta ustawa jak najszybciej się pokazała i była konsultowana.

https://radiopoznan.fm/n/uosi6C
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 17:00 18:00 19:00 21:00 22:00

@TWITTER