NA ANTENIE: PLONIE STODOLA/CZESLAW NIEMEN
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

Sztukosłowiańskość. Słowiańszczyzna w polskim malarstwie, rysunku i grafice od XIX wieku.

Publikacja: 06.04.2021 g.08:59  Aktualizacja: 06.04.2021 g.09:06
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zaprasza na wystawę „Sztukosłowiańskość”. To ponad 200 obrazów, grafik i rysunków przeszło 70 twórców, udostępnionych przez 22 muzea i kolekcje prywatne, większość nieeksponowana wobec szerszej publiczności.
Sztukosłowiańskość - Organizator
Fot. Organizator

Obrzędy, zwyczaje, wierzenia, ludowość, kontakt z naturą, bajeczna przeszłość, mitologia, legendy, a może sceny historyczne z okresu pierwszych władców polskich - w czym przejawia się „słowiańskość”, co znaczy, co określamy jako „słowiańskie”? Artyści podejmowali te motywy wielokrotnie, choć zazwyczaj nie stanowiły głównego źródła ich twórczości. Zainteresowanie słowiańskim dziedzictwem wzrosło w XIX wieku, kiedy sztuki plastyczne i literatura mocno z sobą korespondowały. Jeszcze silniej nawiązanie do tradycji słowiańskich zarysowało się w polskiej sztuce u progu XX wieku, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym. Obecnie od kilkunastu lat widać ponowne ożywienie tej tematyki w sztukach plastycznych. Wiele z prezentowanych prac można potraktować jako ilustracje (do dziejów, do legend, obyczajów ludowych), oddające indywidualny temperament twórców, postrzeganie słowiańskiej dawności, choć nie brak i aluzji do ówczesnej rzeczywistości. Ekspozycja obejmuje kilka pokoleń twórców: zmieniało się w czasie rozumienie historii i powinności artysty wobec społeczeństwa. Są na wystawie dzieła twórców eksplorujących tę tematykę, w słowiańskich korzeniach widzący siłę dla swej sztuki, ale są też prace, które wiążemy ze słowiańskością poprzez obrazowanie natury, przyrody czy legendarnej przeszłości Polski.

Retrospektywa i współczesne interpretacje słowiańskości w twórczości m.in. Wojciecha Gersona, Włodzimierza Tetmajera, Ludwika Stasiaka, Zofii Stryjeńskiej, Mariana Wawrzenieckiego, Stanisława Jakubowskiego, Stefana Mrożewskiego, Franciszka Walczowskiego, Franciszka Frączka, Michała Byliny, Jerzego Przybyła, Hanny Doli czy Natalii Rex.

Na wystawie prezentowane są obrazy, rysunki, grafiki, także te zawarte w książkach – wypożyczone z wielu instytucji w kraju i ze zbiorów własnych – powstałe na przestrzeni ostatnich ponad 200 lat. Wystawa obejmuje ponad 200 prac przeszło 70 twórców. Jest to obszerny wybór, ale jednak wybór, który może stać się punktem wyjścia , inspiracją do własnych poszukiwań sztukosłowiańskości.

Według aktualnej sytuacji epidemiologicznej, wystawa będzie udostępniona publiczności od 10 kwietnia do 31 października 2021r.

Więcej informacji na stronie Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - www.muzeumgniezno.pl

https://radiopoznan.fm/n/YCHAH8
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 15:00 16:00 17:00 21:00 23:00

@TWITTER