NA ANTENIE: Radioranek
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik

Postulaty poznańskich organizacji pozarządowych bez odpowiedzi

Publikacja: 18.06.2020 g.08:10  Aktualizacja: 17.06.2020 g.11:47
Niezwykle ważną rolą kulturotwórczą w mieście spełniają organizacje pozarządowe, choć okazuje się, że być może nie wszyscy tę rolę dostrzegają i rozumieją.
jacek jaśkowiak - Wojtek Wardejn
Fot. Wojtek Wardejn

Minął miesiąc od kiedy grupa poznańskich organizacji pozarządowych zrzeszonych w Inicjatywie Równo Razem złożyła petycję, adresowaną do Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Społecznicy postulują wypracowanie rozwiązań wspierających organizacje, wynajmujące lokale na swoją działalność od spółki miejskiej. Do dziś petycja pozostaje bez odpowiedzi.

Ostatnie tygodnie, zdominowane przez walkę ze światową pandemią, dla wielu organizacji pozarządowych były i są czasem próby i kryzysu, a stopniowe znoszenie ograniczeń, wcale nie rozwiązuje ich problemów. Nie tylko musiały one zawiesić ogromną część wykonywanych do tej pory działań, ale także wiele z nich utraciło możliwość pozyskiwania środków, niezbędnych do utrzymania lokali, które do tej pory gromadzone były dzięki realizacji wydarzeń, szkoleń, warsztatów... Co istotne, NGOsy na co dzień realizują wiele zadań Miasta Poznania z obszaru kultury, ale także edukacji, integracji społeczności lokalnych, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, czy osób w kryzysie bezdomności. Na te cele nie tylko wykorzystują dofinansowania miejskie, ale także pozyskują środki zewnętrzne. Twórcy petycji uważają więc, że skoro to dzięki organizacjom pozarządowym realizowany jest szereg niezbędnych działań na rzecz mieszkańców miasta, to w momencie kryzysu, NGOsy mogą domagać się wsparcia dostosowanego do ich potrzeb i specyfiki działania. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych proponuje jednak organizacjom korzystanie z rozwiązań przygotowanych w ramach tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców, odmawiając wdrożenia innych, które lepiej odpowiadałyby na potrzeby środowiska pozarządowego.

Organizacje podkreślają, że sytuacja pandemii tak naprawdę uwypukliła i uwidoczniła problemy i trudności z jakimi zmagają się od lat, wynajmując miejskie lokale. Dlatego wolą pozarządowców jest nie tyle uzyskanie doraźnego wsparcia, co wypracowanie trwałych, transparentnych i przyjaznych rozwiązań, ułatwiających współprace organizacji i władz miejskich w zakresie polityki lokalowej. Jednak nadzieja na owocny dialog słabnie. W 2013 roku Miasto Poznań zawarło umowę z ZKZL, na mocy której kwota za wynajem lokalu dla organizacji pozarządowych nie może przekroczyć 3 zł/m2. Obecnie, 7 lat po zawarciu tej umowy organizacje płacą nawet 26 zł/m2. Coraz trudniej jest więc społecznikom wierzyć w to, że ich sytuacja, a przez to również sytuacja ich odbiorców, mieszkańców Poznania, zostanie potraktowana poważnie i uda się wypracować trwałe zasady transparentnej i partnerskiej współpracy w zakresie polityki lokalowej.

Maria Ratajczak

https://radiopoznan.fm/n/Js3bLu
KOMENTARZE 1
Iw BSz
Lonia 18.06.2020 godz. 10:37
Szkoda, że tekst (bo informacją tego nazwać nie można) jest skonstruowany w sposób, który sugeruje że autorka jest dziennikarką. Jeszcze wczoraj wypowiadała się w TVP3 jako autorka tychże postulatów, z czego wynika że jest beneficjentką powyższych miejskich dofinansowań. Publikacja takiego pseudofelietonu bez jakiejkolwiek wypowiedzi kogoś z UM jest żenująca i odbiega od zasad rzetelności i bezstronności dziennikarskiej.

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 19:00 20:00 22:00 23:00 06:00

@TWITTER