NA ANTENIE: MAS QUE NADA (LIVE)/AL JARREAU
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

NIK przygotowuje zawiadomienie do prokuratury dotyczące prezydenta Poznania

Publikacja: 03.05.2023 g.11:29  Aktualizacja: 04.05.2023 g.14:51
Poznań
Takie działanie Najwyższej Izby Kontroli jest powodowane wynikiem kontroli pod tytułem "O chaosie reklamowym w Poznaniu", podczas której Izba sprawdzała, jak powołane do tego w mieście instytucje, zarządzają przestrzenią reklamową. W tle milionowe straty.
poznań wspiera jaśkowiak sternalski solarski - Wojtek Wardejn - Radio Poznań
Fot. Wojtek Wardejn (Radio Poznań)

NIK podkreśla, że poprzez przekazanie spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie zarządzania reklamą na wiatach przystankowych, Miasto spowodowało, że MTP stało się wyłącznym zarządcą tego typu nośników, a ponadto nie Targi posiadały uprawnień do eliminowania z przestrzeni miejskiej nielegalnych nośników reklamowych.

Przyjęcie budzącej zastrzeżenia NIK ww. koncepcji i jej realizacji spowodowało poniesienie strat finansowych oraz skutków natury prawnej

 - pisze w komunikacie NIK.

Kontrolerzy ustalili, że MTP, jako podmiot, mający przyczynić się do eliminacji nielegalnej reklamy, sam bezprawnie korzystał z miejskich gruntów pod reklamy. Miasto straciło na tym niemal 474 tys. złotych.

Targi nie doprowadziły również do zawarcia umowy dzierżawy z ZDM, wskutek czego przez okres 3 lat nie ponosiły należnych opłat w kwocie 40,9 tys. zł. z tytułu korzystania z pasa drogowego pod słupami ogłoszeniowo – reklamowymi

- czytamy w komunikacie Izby.

NIK podkreśla, że do dnia zakończenia kontroli Prezydent Miasta nie podjął decyzji o zwrocie ponad 510 tys. złotych nadwyżki, jaką MTP osiągnęło z działalności reklamowej w 2019 roku.

Ze względu na obniżenie przez Radę Miasta stawek na umieszczenie reklam na słupach ogłoszeniowych w latach 2018-2021 do miejskiej kasy wpłynęło niemal 670 tys. złotych mniej.

NIK zaznacza, że Urząd Miasta ograniczał się do reagowania na skargi i zawiadomienia o nielegalnym wykrzystywaniu własności Miasta na cele reklamowe. Część spraw była prowadzona przewlekle i długotrwale. 

Pierwsze czynności rozpoczęto dopiero po 6 miesiącach od powzięcia informajci o lokalizacji reklamy, a w skrajnym przypadku nawet po upływie 3 lat

 - pisze Izba.

Taka praktyka wpłynęła na umorzenie 1/3 spraw w latach 2018-2022 o wartości ponad 700 tys. złotych

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli do bezkarności podmiotów, nieleglanie eksponujących w mieście reklamy, przyczyniło się działanie Miejskiego Konserwatora Zabytków. Nadzór konserwatorski, mimo prawnego obowiązku, nie składał zawiadomień o podejrzeniu popełnienia wykroczenia polegającego na umieszczeniu reklam na zabytkach lub w obszarze objętym ochroną konserwatorską bez zezwolenia.

Przez przewlekłość działania Prezydenta Miasta, który za późno wszczynał postępowania podatkowe, określające podatek od nieruchomośsci, umorzono nawet 1/3 spraw w latach 2018-2022 o wartości ponad 700 tys.

W związku z nieprawidłowościami, które ujawniła Najwyższa Izba Kontroli, jej poznańska delegatura, prowadząca kontrolę, przygotowuje zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
polegającego na niedopełnieniu obowiązków przez Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Prezydenta Miasta Poznania (jako organu podatkowego). W trakcie przygotowaia są też zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Ponadto, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skierowane zostało już zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych w związku z ich niewłaściwym przetwarzaniem w Urzędzie Miasta Poznania.

Choć NIK nie informuje o przyczynach wszczęcia doraźnych kontroli, to warto odnotować, że kilka miesięcy przed rozpoczęcciem działań Izby lokalny społecznik, od dekaty walczący z nielegalną reklamą, Tomasz Hejna złożył do NIK zawiadomienie o sprawie.

https://radiopoznan.fm/n/EcHWml
KOMENTARZE 3
Michał Winkel
Michał 16.05.2023 godz. 15:10
***** JJ
Leszeqp
Leszeqp 10.05.2023 godz. 12:40
Panie Hubercie Jachu... Czy Pan boi się prezydenta Jacka Jaśkowiaka?
Pan używa tylko jego funkcji: "prezydent Poznania"...
Proszę w przyszłości za każdym razem pisać:
"PREZYDENT MIASTA POZNANIA, JACEK JAŚKOWIAK..."
Niby czemu ma służyć ta jego "bezimienność"?
BXXX MXXX
BXXX MXXX 03.05.2023 godz. 12:08
No nareszcie ktoś może rozliczyć tych złodziei! ZDM i mtp. Mnie ścigają za nie moje auto na którym ktoś miał reklamę i ani dyrektor ZDM ani J.J. nie widzą w tym problemu. Jeszcze trzeba się zabrać za PiM i grupę Aquanet tam to dopiero się dzieje!