NA ANTENIE: Tytuł tygodnia
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

"Karta Równości Kobiet i Mężczyzn jest sprzeczna z prawem". Ordo Iuris interweniuje u wojewody

Publikacja: 02.03.2020 g.16:33  Aktualizacja: 03.03.2020 g.10:00 Grzegorz Ługawiak
Poznań
Genderowa Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym jest sprzeczna z prawem - twierdzi Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i interweniuje u wojewody.
głosowanie karta równości poznań - Wojtek Wardejn
Na początku lutego na sesji Rady Miasta pojawiło się około stu mieszkańców. Przekonywali, że karta umożliwi finansowanie ze środków publicznych kampanii mających na celu niszczenie pojęcia i roli rodziny. / Archiwum / Fot. Wojtek Wardejn

Prawnicy z Ordo Iuris mają zastrzeżenia do pojęcia "gender", które ma "stanowić główny wyznacznik zarządzania miastem oraz opracowywania jego budżetu". Niezgodny z procedurami miał być także sam tryb przyjęcia karty. W związku z protestami części środowisk, instytut przygotował ekspertyzę dokumentu, w której "rekomenduje wojewodzie poznańskiemu stwierdzenie nieważności aktu z powodu jego sprzeczności z prawem".

Ordo Iuris uważa, że wbrew twierdzeniom środowisk popierających wdrożenie Karty w Poznaniu, dokument nie przyczyni się do poprawy sytuacji kobiet oraz promocji równości. W swojej oryginalnej wersji, sporządzonej w języku angielskim, akt odwołuje się do pojęcia gender, czyli „płci społeczno-kulturowej”, nie zaś płci w znaczeniu naturalnym, określonym biologią. Nie jest zatem jasne, jak należy rozumieć podstawowe dla Karty pojęcia płci, kobiety oraz mężczyzny. Co więcej, koncepcja gender ma przesądzać o kierunkach zarządzania miastem (gender mainstreaming) i opracowywania jego budżetu (gender budgeting).

Eksperci Instytutu ostrzegają, że "w poznańskich urzędach zdecydowaną większość korpusu urzędniczego oraz kadry zarządzającej stanowią kobiety i to one jako pierwsze mogłyby ucierpieć z powodu zmian dotyczących polityki zatrudnienia, o których mowa jest w Karcie. Jej sygnatariusz zobowiązuje się bowiem prowadzić taki „dobór kadr na wszystkich poziomach organizacji, który odzwierciedla społeczną, gospodarczą i kulturową różnorodność lokalnej społeczności”.

Realizacja tego postanowienia i wprowadzenie płci lub pochodzenia etnicznego bądź społecznego jako kryterium zatrudnienia kandydata byłoby jednak sprzeczne nie tylko z Kodeksem pracy, ale również z polską Konstytucją. Jak wskazuje Ordo Iuris w swojej analizie, stanowiłoby to dyskryminację.

Podobne zastrzeżenia budzą postanowienia Karty dotyczące edukacji. Władze Poznania uznają w nich „potrzebę likwidowania stereotypów ról kobiet i mężczyzn we wszystkich formach edukacji” i deklarują podejmowanie w tym celu konkretnych działań. Realizacja tych zapowiedzi wiązałaby się z naruszeniem regulacji zawartych w Prawie oświatowym oraz godziłaby w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Według prawników Ordo Iuris postanowienia Karty są również sprzeczne z zasadami prawidłowej legislacji, zaś jej przyjęcie mogło nastąpić z naruszeniem przepisów proceduralnych. Chodzi o samowolne odrzucenie przez przewodniczącego wniosku części radnych o przygotowanie dodatkowych opinii prawnych przez niezależną kancelarię. Według Regulaminu Rady Miasta wniosek taki jest wiążący, o ile poparła go przynajmniej 1/4 radnych.

Sam tekst Karty, który stanowi załącznik do uchwały podjętej przez Radę Miasta Poznania, urąga zasadom prawidłowej legislacji, określonym m.in. w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Tłumaczenie z języka angielskiego, które ma wiązać władze Poznania jest nie tylko nieprecyzyjne, ale wręcz niechlujne pod względem stylistycznym i redakcyjnym. W naszej ocenie prowadzi to do naruszenia art. 2 Konstytucji RP, stanowiącego że Polska jest demokratycznym państwem prawnym.

 - Naszą ekspertyzie przekazaliśmy wojewodzie poznańskiemu, który powinien wydać rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały, która przyjmuje Kartę - komentuje mec. Bartosz Zalewski z Ordo Iuris.

https://radiopoznan.fm/n/zTwcUw
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 07:00 08:00 09:00 11:00 13:00

@TWITTER