NA ANTENIE: THE DAY BEFORE YOU CAME/ABBA

Maria Duszka

Publikacja: 02.04.2019 g.13:23  Aktualizacja: 22.10.2019 g.16:56
Maria Duszka jest poetką, dziennikarką, bibliotekarką i animatorką kultury. Wydała kilkanaście tomików wierszy. Utwory Duszki zostały przełożone na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i serbski, były publikowane w czasopismach i antologiach w Stanach Zjednoczonych i Serbii. Rozmowa skupiła się wokół najnowszego dwujęzycznego tomiku. Z poetką rozmawiała Krystyna Różańska Gorgolewska

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 10:00 12:00 13:00 15:00 16:00

@TWITTER