NA ANTENIE: Noc u Berniego
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik

Maria Duszka

Publikacja: 02.04.2019 g.13:23  Aktualizacja: 21.02.2020 g.22:45
Maria Duszka jest poetką, dziennikarką, bibliotekarką i animatorką kultury. Wydała kilkanaście tomików wierszy. Utwory Duszki zostały przełożone na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i serbski, były publikowane w czasopismach i antologiach w Stanach Zjednoczonych i Serbii. Rozmowa skupiła się wokół najnowszego dwujęzycznego tomiku. Z poetką rozmawiała Krystyna Różańska Gorgolewska

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 17:00 18:00 19:00 21:00 22:00

@TWITTER