NA ANTENIE: Problem z głowy

RIO: Nie było podstaw do nieudzielenia absolutorium prezydentowi Konina

Publikacja: 06.08.2019 g.17:46  Aktualizacja: 06.08.2019 g.17:51 Sławomir Zasadzki
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu stwierdziła nieważność podjętej w czerwcu przez konińską Rady Miasta uchwały o nieudzieleniu Piotrowi Korytkowskiemu absolutorium.
zastępcy wiceprezydenci prezydenta konina piotra korytkowskiego - Sławomir Zasadzki - Radio Poznań
Fot. Sławomir Zasadzki (Radio Poznań)

Uchwałę uznano za sprzeczną z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych.

Kolegium Izby Obrachunkowej stwierdziło, że Rada, głosując nie może nie brać pod uwagę prawidłowości wykonanego przez prezydenta budżetu za miniony rok budżetowy. RIO podkreśla, że Komisja Rewizyjna Rady Miasta we wniosku o udzielenie absolutorium nie sformułowała żadnych zarzutów dotyczących wykonania budżetu. Zarzutów takich nie sformułowali też radni na sesji absolutoryjnej. W związku z tym - w opinii RIO brak było merytorycznych przesłanek do negatywnej oceny wykonania budżetu.

Jak powiedziano nam w urzędzie miejskim - w tej konkretniej sytuacji oznacza to, że prezydent prawidłowo wykonał budżet i absolutorium uznać może za udzielone, mimo sprzeciwu rady.

Jeśli chodzi o konsekwencje polityczne - prezydent bardziej powinien obawiać się braku wotum zaufania, bo taką uchwałę podjęli w tym roku konińscy radni. W tym przypadku ocenie podlega całokształt prac prezydenta, a dwukrotny z rzędu brak wotum zaufania otwiera drogę do referendum o odwołanie prezydenta.

Sławomir Zasadzki
https://radiopoznan.fm/n/D6QCyy
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

@TWITTER