NA ANTENIE:
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

Konkurs kulinarny „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich

Publikacja: 04.06.2021 g.09:02  Aktualizacja: 04.06.2021 g.09:17
Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń, których statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.
Bitwa Regionów 2021 - Organizator
Fot. Organizator

Przez potrawy regionalne rozumie się potrawy związane z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów. W konkursie mogą wziąć udział KGW biorące udział w poprzednich edycjach, pod warunkiem, że zgłoszona praca konkursowa dotyczy potrawy innej niż potrawa zakwalifikowana do finału konkursu w poprzednich jego edycjach.

Praca konkursowa obejmuje przygotowanie opisu receptury i przepisu wykonania tradycyjnej potrawy regionalnej charakterystycznej dla regionu działania KGW (z wyłączeniem deserów) oraz przygotowanie potrawy i wykonanie jej prezentacji w formie filmu wideo. Każde KGW może zgłosić do udziału w konkursie jedną potrawę.

Praca konkursowa (opis receptury i przepis wykonania tradycyjnej potrawy regionalnej) powinna być przygotowana w formie pisemnej w formularzu zgłoszeniowym i zawierać:

- przepis wykonania zgłaszanej potrawy, w tym listę składników (maksymalnie 4000 znaków);

- opis pochodzenia lub historia przepisu, w tym informacje dotyczące regionalnych tradycji kulinarnych i uzasadnienia regionalnego charakteru zgłaszanej do konkursu potrawy (maksymalnie 2500 znaków);

- listę polskich produktów tradycyjnych, najbardziej charakterystycznych dla regionu – wykorzystanych do przygotowania potrawy konkursowej (maksymalnie 1000 znaków).

Prezentacja potrawy powinna zostać wykonana w formie filmu wideo w dowolnej technice filmowej, o maksymalnej długości 120 sekund i maksymalnej objętości 1 GB. Zalecane jest, aby film został wykonany w rozdzielczości Full HD 1920/1080 min. 30 klatek na sekundę.

Formularz zgłoszeniowy i pracę konkursową należy przesłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej do właściwego ze względu na teren działania KGW Oddziału Terenowego KOWR. Wykaz OT KOWR jest opublikowany na stronie www.bitwaregionow.pl.

Etapy konkursu

- etap I – zgłoszenie udziału do 30 czerwca 2021 r., ocena prac konkursowych na poziomie województwa i wyłonienie laureatów I etapu;

- etap II – finał konkursu, do którego zostaną zakwalifikowane prace konkursowe najwyżej ocenione w etapie I przez każdą z 16 komisji konkursowych.

W II etapie konkursu KGW mogą być reprezentowane przez maksymalnie trzech członków tworzących zespoły. Miejsce, termin i forma organizacji II etapu zostaną dostosowane do obowiązujących obostrzeń w związku z trwającą pandemią Covid-19. KGW, których prace konkursowe zostaną zakwalifikowane do II etapu, zostaną poinformowane o dokładnej dacie, miejscu i ostatecznej formie organizacji II etapu do 30 lipca 2021 r. telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

https://radiopoznan.fm/n/M8mrbT
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 21:00 22:00 23:00 06:00 07:00

@TWITTER