NA ANTENIE: Motosygnały
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

Regionalny Konkurs Tematyczny „Zryw powstańczy 1863 – 1864”

Publikacja: 14.03.2023 g.00:07  Aktualizacja: 14.03.2023 g.00:13
To trzecie działanie, realizowane w ramach projektu „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim” przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i jego partnerów, z okazji 160. Rocznicy Powstania Styczniowego.
Regionalny Konkurs Tematyczny „Zryw powstańczy 1863 – 1864” - Organizator
Fot. Organizator

Głównym założeniem konkursu historycznego pod hasłem „Zryw powstańczy 1863 -1864” jest rozwijanie zainteresowań historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regionalnej, poszerzanie wiedzy o przyczynach, przebiegu i skutkach Powstania Styczniowego, kultywowanie wartości, ideałów i postaw uczestników Powstania Styczniowego oraz pamięci  o losach powstańców, a także kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia.

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialni są obok MHP w Opatówku partnerzy: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu i III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Kalisza, powiatu kaliskiego i powiatów sąsiednich (z terenu dawnego województwa kaliskiego). Już teraz możemy powiedzieć, że spotkał się on z bardzo dużym zainteresowaniem. Do końca lutego trwał nabór, w efekcie którego udział w konkursie zgłosiło 18 szkół podstawowych oraz 6 szkół średnich.

Pierwszy etap konkursu zostanie przeprowadzony 22 marca 2023 r. on – line. Koordynatorem tego działania jest Anna Narewska – Prezes PTH Oddział w Kaliszu i dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kaliszu.

Etap drugi odbędzie się w III LO w Kaliszu – w dniu 21 kwietnia 2023 r. Natomiast uroczyste wręczenie dyplomów i nagród planowane jest na 27 maja 2023 r. – w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Tego samego dnia odbędzie się w przestrzeni plenerowej na ulicy Kościelnej kolejna rekonstrukcja historyczna z czasów Powstania Styczniowego.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Projektu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”.

https://radiopoznan.fm/n/uDakw0
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 21:00 07:00 09:00 10:00 11:00

@TWITTER