NA ANTENIE: Radioranek

INFORMACJE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH

Publikacja: 20.09.2018 g.10:47  Aktualizacja: 21.09.2018 g.11:48
Do poniedziałku 1 października przyjmować będziemy od pełnomocników Komitetów wnioski o przydział nieodpłatnego czasu antenowego.
wybory - fotolia/Radio Merkury
Fot. fotolia/Radio Merkury

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu informuje Komitety Wyborcze, które zarejestrowały listy kandydatów na terenie emitowania programu Radia Poznań (określonym w załączniku do Rozporządzenia KRRiT) i są zainteresowane bezpłatną kampanią wyborczą, że do poniedziałku 1 października przyjmować będziemy od pełnomocników Komitetów wnioski o przydział nieodpłatnego czasu antenowego.

Wnioski można składać w siedzibie Rozgłośni w Poznaniu, przy ul. Berwińskiego 5 w następujących godzinach:

 • codziennie od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 

oraz dodatkowo

 • w sobotę 29 września i niedzielę 30 września od 10.00 do 16.00
 • w poniedziałek 1 października od 9.00 do 20.00

Wnioski można przesyłać również pocztą na adres: Radio Poznań S.A., ul. Berwińskiego 5, 60-765 Poznań

Wniosek Komitetu powinien zawierać :

 1. nazwę komitetu wyborczego uprawnionego do rozpowszechniania audycji wyborczych,
 2. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy i numer telefonu pełnomocnika.

Wzór wniosku umieszczony został w załączniku numer 1.

Przydział nieodpłatnego czasu antenowego następuje wyłącznie na podstawie wniosku, o którym mowa powyżej.

W przypadku niezłożenia przez pełnomocnika komitetu wyborczego wniosku w terminie do 1 października 2018, czas przeznaczony na emisję nieodpłatnych audycji wyborczych podzielony zostanie pomiędzy komitety wyborcze, których pełnomocnicy takie wnioski złożyli.

Komitety wyborcze, którym przysługuje prawo rozpowszechniania audycji wyborczych w związku z zarejestrowaniem kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zarejestrowaniem kandydatów do rad, mogą prowadzić łączną kampanię wyborczą.

Prowadzenie łącznej kampanii polega na łączeniu całego czasu przysługującego (w Radiu Poznań) z tytułu udziału w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z całym czasem przysługującym (w Radiu Poznań) z tytułu udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmiku wojewódzkiego.

Informację o zamiarze łącznego prowadzenia kampanii pełnomocnicy umieszczają we wniosku o przydział czasu lub składają odrębny wniosek w tej sprawie, jednak nie później niż 1 października.

Po rozpatrzeniu wniosków i dokonaniu ustaleń, we wtorek 2 października, pełnomocnicy otrzymają drogą mailową od Radia Poznań informację o:

 1. czasie antenowym przysługującym komitetowi wyborczemu;
 2. terminach rozpowszechniania audycji wyborczych komitetu wyborczego;
 3. terminach i czasie rejestracji audycji wyborczych oraz wyposażeniu studia i standardach technicznych nagrywania audycji wyborczych;
 4. warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze;
 5. miejscu i terminie losowania kolejności rozpowszechniania audycji wyborczych.

Powyższe informacje można będzie również odebrać w siedzibie Radia Poznań.

Audycje wyborcze przygotowywane przez komitety wyborcze będą rozpowszechniane na antenie Radia Poznań od 6 do 19 października.

Kontakt w sprawie przygotowania i emisji bezpłatnych audycji wyborczych:

 1. telefon: 61 66 44 932
 2. mail: wybory@radiopoznan.fm

Zasady podziału czasu, przygotowania i emisji bezpłatnych audycji wyborczych reguluje ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji.

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie bezpłatnej kampanii wyborczej na antenie Radia Poznań:

 • Jolanta Brzezicka – kierownik zespołu ds. przeprowadzenia bezpłatnej kampanii wyborczej w Radiu Poznań; telefon 61 66 44 932, mail: jolanta.brzezicka@radiopoznan.fm
 • Alfred Obiegałka – odpowiedzialny za stronę techniczną telefon; 61 66 44 955, mail: alfred.obiegalka@radiopoznan.fm
 • nadzór pełni Arkadiusz Kozłowski – Dyrektor Anteny telefon; 61 66 44 930, mail: arkadiusz.kozlowski@radiopoznan.fm

Losowanie kolejności rozpowszechniania audycji wyborczych na antenie Radia Poznań odbędzie się w środę 3.10.2018 w siedzibie TVP Poznań przy ulicy Serafitek 8 bezpośrednio po losowaniu przeprowadzonym przez TVP.


https://radiopoznan.fm/n/dlOAkd
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 20:00 21:00 22:00 23:00 06:00

@TWITTER