NA ANTENIE: Uspokojenie wieczorne
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Szczyt Klimatyczny Togetair 2022

Publikacja: 19.04.2022 g.12:55  Aktualizacja: 19.04.2022 g.13:02
Transformacja energetyczna i droga do neutralności klimatycznej to jedne z największych współczesnych wyzwań stojących przed społeczeństwami europejskimi. Ambitne cele ekologiczne, zmiana modeli biznesowych i przyzwyczajeń obywateli oraz głęboka transformacja gospodarcza – zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne - powinna przyśpieszyć natychmiast.
Szczyt Klimatyczny Togetair 2022 - Organizator
Fot. Organizator

Procesy te muszą jednak uwzględniać sytuację społeczno-gospodarczą poszczególnych krajów UE. Jest to szczególnie ważne w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie niezbędne zmiany często wymagają więcej czasu i inwestycji.

Obecna sytuacja zmusza nas do nowej, pogłębionej refleksji nad bezpieczeństwem energetycznym. Jest to trudny i wielowymiarowy temat, o którym musimy rozmawiać i znaleźć najlepsze rozwiązania. Bezpieczeństwo energetyczne ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa kraju i Europy, która potrzebuje konkurencyjnej gospodarki i społecznego rozwoju – komentuje Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawczyni Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 

Dziś głównym pytaniem, jakie stoi przed nami, jest: jak miks energetyczny, czyli udział poszczególnych źródeł energii w jej wytwarzaniu, będzie wyglądał w perspektywie średnio- i długoterminowej w przyszłości.

W planach jest, aby jak najwięcej energii było produkowane ze źródeł odnawialnych i rozporoszonych, neutralnych klimatycznie, ale w najbliższych latach nie obędzie się bez podstawowych, konwencjonalnych źródeł energii, które stabilizują system.

Uniwersytet Warszawski podejmuje coraz liczniejsze inicjatywy na rzecz klimatu oraz ochrony środowiska naturalnego. Także poprzez swoją misję i strategię realizowaną w działalności badawczej, dydaktycznej i społecznej UW podjął szereg inicjatyw, programów oraz projektów, które pomagają realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Szkoły wyższe pełnią wyjątkową rolę w kształtowaniu społeczeństwa i otaczającego go świata. Naszym zadaniem jest wyedukowanie jak najliczniejszej grupy odbiorców, także przyszłych decydentów. Nie ma zapasowej Ziemi, mamy jedną szansę − jest o co walczyć  −  komentuje prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW

W świetle polityki energetycznej istotnymi kierunkami będą rozwój technologii jądrowych równolegle ze źródłami odnawialnymi, szczególnie w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

Niemniej jednak z uwagi na obecną sytuację geopolityczną pod znakiem zapytania staje droga, do tej pory w dużej mierze, promowana przez część naszych partnerów w Unii Europejskiej, dotycząca oparcia się w okresie przejściowym o źródła gazowe i rezygnację z atomu. O tym wszystkim będziemy rozmawiać podczas tegorocznej edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, m.in. w debacie pn. „Bezpieczna przyszłość energetyczna Europy” - otwierającej dzień pierwszy – dodaje Agata Śmieja.

Głęboko wierzymy, że procesy transformacji wymagają efektywnego, wielostronnego dialogu między europejskimi państwami członkowskimi, uwzględniającego specyfikę poszczególnych krajów i ich gospodarek. Tylko wzajemne zrozumienie i poszanowanie poglądów zagwarantuje niezbędne wsparcie społeczne i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w Europie – mówi Artur Beck, producent i organizator Szczytu Klimatycznego TOGATAIR, Prezes Fundacji Pozytywnych Idei.

Trzecia edycja Szczytu Klimatycznego TOGETAIR odbędzie się w dniach 20-21-22 kwietnia. Trzydniowe wydarzenie, realizowane w formule hybrydowej i transmitowane z telewizyjnego studia, oglądać będzie można bezpłatnie i bez rejestracji na głównych stronach najważniejszych polskich portali internetowych. Biorąc pod uwagę poprzednie edycje, spodziewana jest widownia, która łącznie osiągnie poziom ok. 30 mln widzów.

W 2022 formuła wydarzenia rozszerzona jest na poziom międzynarodowy, wzmacniając współpracę na linii Polska - kraje Trójmorza - Unia Europejska.

Naszym zdaniem inicjatywa Szczytu Klimatycznego TOGETAIR oraz wypracowana w jego ramach metodologia wymiany myśli pomiędzy różnymi środowiskami stwarza nowe możliwości efektywnego dialogu. W perspektywie środkowoeuropejskiej, unijnej i transatlantyckiej może stać się – przy zaangażowaniu innych krajów i regionów europejskich – paneuropejskim i transatlantyckim narzędziem wymiany wiedzy i najlepszych praktyk oraz harmonizacji celów i założeń polityki klimatycznej – mówi Artur Beck.

Organizatorzy polskiego Szczytu Klimatycznego zaprosili do udziału przedstawicieli ministerstw, samorządy w randze marszałków, przedstawicieli spółek skarbu państwa, ale też koncernów międzynarodowych, jak i mniejszych firm. Szereg instytucji merytorycznych w randze uczelni wyższych i instytucji badawczych, a także organizacje pozarządowe oraz media, które będą prowadzić tematyczne debaty. 

 

Program Szczytu Klimatycznego

 

Dzień I (20 kwietnia, środa) - Neutralność klimatyczna
otwarcie wydarzenia (9:00-9:20)
panel międzynarodowy (9:20-10:20) - Bezpieczna przyszłość energetyczna europy
debata 1 (10:30-12:00) - Korzyści i koszty drogi do neutralności klimatycznej w nowej perspekytwie geopolitycznej
debata 2 (10:30-12:00) - Przeciwdziałanie zmianie klimatu – jak ochronić świat?
debata 3 (12:00-13:30) - Klimatyczna i geopolityczna drożyzna: czy jesteśmy skazani na wysokie ceny energii?
debata 4 (12:00-13:30) - Europa w gazowym szachu a rozwój technologii wodorowych
debata 5 (13:30-15:00) - Zima bez ogrzewania: czy taka przyszłość czeka klientów ciepłownictwa systemowego?
debata 6 (13:30-15:00) - Energia jądrowa. Społeczne marzenia o taniej, zeroemisyjnej, dostępnej energii
debata 7 (15:00-16:30) - Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
debata 8 (15:00-16:30) - Odnawialne źródła energii. Czy wiatraki i panele to przyszłość energii?
debata 9 (16:30-18:00) - Morskie elektrownie wiatrowe: wyzwanie technologiczne, sieciowe i organizacyjne
debata 10 (16:30-18:00) - Mapa drogowa geotermii w Polsce: jak sięgnąć po naturalne, odnawialne zasoby ziemi?


Dzień II (21 kwietnia, czwartek) - Eko-gospodarka XXI wieku
otwarcie wydarzenia (9:00-9:20)
panel międzynarodowy (9:20-10:20) - Europejska zeroemisyjna gospodarka
debata 11 (10:30-12:00) - Nowa rewolucja przemysłowa: jak ochrona klimatu wpłynie na gospodarki i przyzwyczajenia klientów
debata 12 (10:30-12:00) - Nowe technologie, nowe wyzwania, nowe kompetencje, nowe szanse:  jak biznes może wykorzystać politykę klimatyczną?
debata 13 (12:00-13:30) - Zielone budownictwo: nowe rozwiązania i technologie w budowie domów, fabryk i infrastruktury
debata 14 (12:00-13:30) - Zeroemisyjna mobilność: nowy świat transportu
debata 15 (13:30-15:00) - Wielkie miasta czy małe, bliskie natury osiedla? Jak będziemy żyli w XXI wieku?
debata 16 (13:30-15:00) - Renesans zielonej kolei. Czy transport schodzi na ziemię?
debata 17 (15:00-16:30) - Wpływ emisji komunikacyjnych na zdrowie mieszkańców dużych miast
debata 18 (15:00-16:30) - Niedoinwestowana gospodarka odpadami w cieniu wielkich reform
debata 19 (16:30-18:00) - Cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo w służbie klimatu: jak algorytmy i nowe technologie mogą wesprzeć ochronę środowiska i klimatu
debata 20 (16:30-18:00) - Zasypani tonami plastiku: Jak nie utonąć w morzu opakowań jednorazowych?


Dzień III (22 kwietnia, piątek) - Partnerstwo dla klimatu
otwarcie wydarzenia (9:00-9:20)
panel międzynarodowy (9:20-10:20) - Współpraca transgraniczna dla Ziemi
debata 21 (10:30-12:00) - Zrównoważony rozwój dla środowiska – konsekwentna strategia czy „pr”owy slogan
debata 22 (10:30-12:00) - Globalne problemy, lokalne działania - co dla ekologii mogą zrobić samorządy?
debata 23 (12:00-13:30) - Powrót do żywności - co na prawdę jest zdrowe dla konsumenta?
debata 24 (12:00-13:30) - Nowa filozofia eksploatacji zasobów planety: gospodarka obiegu zamkniętego
debata 25 (13:30-15:00) - Zrównoważone rolnictwo XXI wieku: pomiędzy bioróżnorodnością a masową produkcją taniej żywności
debata 26 (13:30-15:00) - Smog: współczesny zabójca. Jak skutecznie zadbać o czyste powietrze?
debata 27 (15:00-16:30) - Czy może zabraknąć nam wody w kranie? Co zrobić, by zasoby wodne były zasobami odnawialnymi?
debata 28 (15:00-16:30) - Finansowanie zielonych technologii i transformacji energetycznej
debata 29 (16:30-18:00) - ESG – raportowanie i zielone obligacje
debata 30 (16:30-18:00) - Pomiędzy biznesem a misją: rola mediów w transformacji klimatycznej?

https://radiopoznan.fm/n/5jHO4N
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

@TWITTER