NA ANTENIE: Zdarzyło się dziś
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

Czym jest księga wieczysta?

Publikacja: 30.11.2021 g.14:47  Aktualizacja: 30.11.2021 g.14:49
Kraj
Księga wieczysta to publiczny rejestr, w którym umieszcza się wpisy określające stan prawny nieruchomości. Są to m.in. informacje o tym, kto jest jej właścicielem, czy jest zadłużona lub obciążona prawami na rzecz osób trzecich.
księgi wieczyste MATERIAŁY SPONSOROWANE - https://ksiegi-wieczyste.org/
Fot. https://ksiegi-wieczyste.org/

Z jakich części składa się księga wieczysta?

Dział I-O – Oznaczenie nieruchomości

Z tego działu dowiemy się, gdzie położona jest nieruchomość (województwo, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica), a także jaki jest jej dokładny adres (ulica, numer budynku, numer lokalu).

Poznamy również informacje, z ilu pomieszczeń i jakiego rodzaju składa się nieruchomość oraz jakie pomieszczenia do niej przynależą (piwnica, miejsce garażowe). Określone będą również kondygnacja, łączny metraż oraz jakie przeznaczenie lokalu ma dana nieruchomość. Z kolei sekcja “Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej” powie nam, na podstawie jakich dokumentów zostały dokonane wpisy w tej części księgi wieczystej.

Dział I-Sp – Spis praw związanych z własnością

W przypadku księgi wieczystej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość w tym dziale określona zostanie wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, z których właściciele lokali nie korzystają na wyłączność.

Dział II – Własność

Z tego działu dowiemy się, kto jest właścicielem nieruchomości. W przypadku gdy właścicieli jest kilku, wszyscy zostaną wymienieni w tej rubryce. Znajdziemy tam podstawowe dane o właścicielach takie jak: imiona, nazwisko, imię ojca, imię matki oraz w niektórych przypadkach również PESEL. Pojawi się również informacja o dokumencie, na podstawie którego właściciel mieszkania wszedł w jego posiadanie.

Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia

Idealnie, gdy dział ten jest pusty. Oznacza to, że na nieruchomości nie ciążą żadne roszczenia i ograniczenia. Jeśli jednak jest inaczej, to właśnie tutaj zostaną zawarte wpisy dotyczące ustanowionych na nieruchomości praw (np. pierwokupu, odkupu, dzierżawy), roszczeń (np. o przeniesienie własności), ograniczeń w rozporządzaniu lokalem (np. sądowy zakaz sprzedaży nieruchomości), czy też ostrzeżeń (np. o wszczęciu egzekucji komorniczej).

Dział IV – Hipoteka

Z tego działu dowiemy się, czy nieruchomość jest obciążona hipoteką np. w wyniku umowy kredytowej. W podrubryce 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia) znajdziemy dokładnie wskazany rodzaj hipoteki (np. umowna, przymusowa), jej wysokość, walutę oraz stosunek prawny (np. umowa o pożyczkę, umowa kredytu). Z dalszej części dowiemy się, kto jest wierzycielem hipotecznym – czyli podmiotem udzielającym kredytu lub pożyczki (nazwa, siedziba i REGON).

Więcej na temat ksiąg wieczystych znajdziesz na stronie Ksiegi-wieczyste.org.

https://radiopoznan.fm/n/Z5mMKU
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 17:00 18:00 21:00 23:00 06:00

POLECANE W TEJ KATEGORII

@TWITTER