NA ANTENIE: Serwis informacyjny
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

Matury zagrożone! Strajkujący w Poznaniu przeciwni wczorajszym ustaleniom

Publikacja: 24.04.2019 g.07:14  Aktualizacja: 16.05.2019 g.15:16 Aleksandra Włodarczyk
Poznań
Coraz bardziej napięta sytuacja w oświacie. Do piątku muszą odbyć rady pedagogiczne, by sklasyfikować uczniów i dopuścić ich do matur.
protest strajk nauczyciele nauczycieli poznań - Michał Jędrkowiak
/ Fot. Michał Jędrkowiak

Wczoraj Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy wystosował apel do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych o niezwłoczne zwoływanie rad pedagogicznych. Komitet zrzesza strajkujących nauczycieli, którzy nie należą do związków zawodowych. Deklarują oni, że nie przerywają strajku, a jedynie będą klasyfikować uczniów, by dopuścić ich do matur.

Tymczasem w Poznaniu późnym wieczorem zebrała się grupa przedstawicieli komitetów strajkowych z 26 szkół z Poznania. Wszyscy zebrani wyrazili jednoznaczny sprzeciw wobec warszawskiej deklaracji ogólnopolskiego komitetu i wspólnie podpisali oświadczenie. Mowa w nim o tym, by kontynuować strajk i tym samym powstrzymać się od udziału w radach klasyfikacyjnych. Podobne stanowiska zajęły również komitety z Wrocławia, Łodzi i Szczecina.

"Takie stanowisko rekomendujemy wszystkim szkołom oraz MKS-om w Polsce. Podyktowane jest to przekonaniem o słuszności strajku i konieczności jego kontynuacji" - czytamy w oświadczeniu poznańskiego komitetu. Ustalono też spotkanie przedstawicieli strajkujących szkół na dzisiejsze południe co do dalszych kroków w tej sprawie.

 

Aktualizacja godz. 8.30.

Wielkopolskie Kuratorium Oświaty cały czas monitoruje sytuację. Po południu będzie wiedziało, w ilu szkołach odbyły się rady pedagogiczne. Do wczoraj trwała przerwa świąteczna i na dziś w części szkół zwołano takie rady, bo przed rozpoczęciem strajku zebrały się tylko w pojedynczych placówkach.

W całej Wielkopolsce jest ponad pół tysiąca (508) publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych. Za zorganizowanie matur odpowiada dyrektor szkoły razem z Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Kuratorium Oświaty nie zakłada nawet takiego scenariusza, że egzaminy maturalne miałyby się nie odbyć.

https://radiopoznan.fm/n/IigHqg
KOMENTARZE 24
jasiu 24.04.2019 godz. 21:34
Dekomunizacja szkolnictwa podobnie jak sądownictwa,konieczna. Mamy efekt ,, Grubej krechy'' Icka Dikmana vel mazowieckiego.
poznaniak 24.04.2019 godz. 14:06
czas na zmiany. Pora wyrzucić zapchaj przedmioty typu religia, WDŻ, Edukacja dla bezpieczeństwa, WOS. Podzielić na kategorię ważności: ie może być tak że fizyk, polonista, matematyk, chemik, biolog, geograf zarabiają tyle co nauczyciel WF, muzyki, rysunku. Wprowadzić kontrakty i przeprowadzać ewaluację przez rodziców, uczniów, komitet rodzicielski oraz ocenić z punktu widzenia osiągnięcia na olimpiadach i konkursach przedmiotowych Słabym nauczycielom nie przedłużać kontraktów. Zostaną tylko najlepsi i wtedy dać im podwyżkę. Zlikwidować kartę nauczyciela i wprowadzić 40 godzinny tydzień pracy. Czas oczyścić środowisko z bylejakości i słabeuszy.
Ecco-Osholom 24.04.2019 godz. 14:06
Narracja większości, ale także "narodowego" rządu rodem z komuny. Jak w '76, '80, '89. Podważacie konstytucyjne prawo do strajku, które wywalczyla pierwsza "Solidarność" w 1980 r., bo ta druga to już jest tam gdzie ZOMO.
Strajk nauczycieli jest legalny i uzasadniony. A jeśli oni przegrają, to będziecie szukać szkół prywtanych i przykościelnych oraz brać kredyty na czesne, bo nie bezie miał kto uczyć. Odchodzą już masowo nauczyciele a także rezygnują dyrektorzy.
Kto z tutejszych pyskaczy pracowałby za tak nędzne pieniądze mając wyższe kwalifikacje? Nie ma watpliwości, że sobie dajecie prawo do walki o swoje zarobki.
Rodzic dzieci 24.04.2019 godz. 11:30
JESTEM PRZECIWNY STRAJKU I KURATORIUM WYSTOSOWAŁO KOMUNIKAT, KTÓRY PODWAŻA PODSTAWY PRAWNE DO ZAMYKANIA SZKÓŁ! NAWET PODCZAS WOJNY MOJA BABCIA MOGŁA ZDAWAĆ MATURĘ! LUDZIE ZAKŁADAJCIE POZWY O NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH I ZGŁASZAJCIE PROKURATURZE JEŚLI UWAZACIE ŻE TE DZIAŁANIA SĄ NIELEGALNE
Obywatel 24.04.2019 godz. 11:24
Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
województwa wielkopolskiego

Z przykrością informuję, że rodzice, uczniowie oraz inne osoby i podmioty nadal zgłaszają do Kuratorium Oświaty w Poznaniu skargi i powiadomienia o nierealizowaniu przez szkoły i przedszkola ich ustawowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, odmawianiu przez nauczycieli wykonywania swoich obowiązków zawodowych oraz łamaniu konstytucyjnego prawa dzieci do edukacji.

Pragnę zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy ocena legalności strajku nauczycieli przez pracodawcę nie budzi jego wątpliwości, jest on zobowiązany do zapewnienia przez szkołę jej funkcjonowania zgodnie z wymogami nałożonymi przez ustawodawcę.

W szczególności brak jest uzasadnienia prawnego do zawieszenia zajęć w szkołach na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 Nr 6 poz. 69, z późn. zm.) w okresie wiosennej przerwy świątecznej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603).

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych za zgodą organu prowadzącego, dyrektor jest zobowiązany poinformować o tym fakcie organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgodnie z § 18 ust. 3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zauważyć należy, że strajk nauczycieli nie stanowi przesłanki do występowania z wnioskiem, o którym mowa w ww. § 18 ust. 2 pkt 2. W szczególności niedopuszczalne jest zawieszenie zajęć w sytuacji, gdy część nauczycieli nie bierze udziału w strajku i wyraża gotowość świadczenia pracy.

Podkreślenia wymaga, iż uregulowania prawne zobowiązują dyrektora do organizowania doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych (art. 35 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

Przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele ustalają roczne oceny klasyfikacyjne (art. 44h ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

W przypadku, gdy nauczyciele strajkujący nie ustalą rocznych ocen, dyrektor powinien upoważnić innego nauczyciela do ustalenia tych ocen.

Zgodnie z art. 44q pkt 1 ustawy o systemie oświaty uczeń kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

W związku z powyższym uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów ma w tym zakresie charakter porządkujący.

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 5. ustawy Prawo oświatowe Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Z poważaniem

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska
do Faustyny 24.04.2019 godz. 10:40
Oczywiście pełnoletni maturzyści jeśli poparli strajk to odpowiedzialnie i konsekwentnie - matura za rok.
Przemysław Szczęsny 24.04.2019 godz. 10:35
Po prostu bandyci, bydło. Z całym szacunkiem dla zwierząt tego typu. Co zawiniła im młodzież, dlaczego jej tak nienawidzą?? Niestety, pracując w szkole obserwowałem to zjawisko już lata temu. Jeśli nie straciłem resztek szacunku dla (niektórych) nauczycieli, to tylko dzięki tym, którzy mają dziś odwagę przeciwstawić się terrorowi bandytów z ZNP i robią wszystko co możliwe, by młodzież nie ucierpiała w wyniku szaleństwa opętanych nienawiścią pseudopedagogów. Szacunek dla tych, którzy nie strajkują
:) 24.04.2019 godz. 10:33
Aniu, nauczyciele dziś nie uczą. Dowodem na to jest fakt, że w każdym domu dziecka, gdzie jestem wolontariuszem prawie wszystkie dzieci mają poprawki i w większości jedynki i dwójki. I nie jest to wina TYCH DZIECI, które nie odbiegają od rówieśników inteligencją - bo wystarczy, że im w prosty sposób wytłumaczę zagadnienia i już jest dużo lepiej, a łapią szybciej, niż niejeden - co do mnie na korepetycje z normalnej rodziny przychodzi. Ale to nie opiekun ma tłumaczyć czy rodzic, lecz nauczyciel. A nauczyciele mają wszystko w poważaniu (może nie wszyscy, ale jakieś 95%). I nie potrafią UCZYĆ, a jedynie EGZEKWOWAĆ. A to różnica i za to podwyżki się nie należą.
Anna 24.04.2019 godz. 10:27
Smutne jak egoistyczne myślą rodzice niektórych. Pieniędzy nauczyciele dostać nie mają ale ich dzieciaka mają nauczyć i dopuścić do matury "bo tak". Nagle na bok idzie wsparcie. To hipokryzja jak "toleruje i wspieram czarnych, ale nie na moim podwórku". Jak walka o nienarodzone chore dzieci, ale też walka by nie robić klas integracyjnych, bo to zaniza poziom ich dzieci - zdrowych. Czyli jestem za, a nawet przeciw. Nauczyciel to człowiek jak każdy i nie ma obowiązku niczym Jezus poświęcać się dla innych kosztem siebie i swojej rodziny, o której dobro też walczy. Zwłaszcza w d... powinni mieć roszczeniowych rodziców.
b 24.04.2019 godz. 10:25
Do pracy nauczyciele! Przecież wasz zawód to misja i powołanie...a sią okazuje że robicie za marionetki polityczne. Do Matur!!!
Ala 24.04.2019 godz. 10:24
Smutne to wszystko !!!!! nie cierpię krzykaczy!!!! Znam fajnych nauczycieli,którzy są zadowoleni ze swojej pracy i płacy też!!!! więc o co tu chodzi ??? Nauczycielu spójrz na swój PIT podziel dochód przez 12 !!!!! mało? to szukaj nowej pracy !!!! Twoje miejsce zajmie też bardzo dobrze wykształcony młody człowiek bez koligacji rodzinnych ,znajomości i z odrobiną pokory.Przypomnij sobie jak dostałeś pracę spójrz w lustro i pomyśl czy aby sam sobie wszystko zawdzięczasz ???? Pora wracać do pracy .Miłego dnia :)
??? 24.04.2019 godz. 10:14
a telefon od nauczycieli do mnie dzwoni non stop. Mam kilkoro dzieci i ci protestujący mają czelność dzwonić z zapytaniem, czy w tym tygodniu moje dzieci przyjdą na korepetycje lub po prostu z twierdzeniem - korepetycje odbywają się planowo. ALEŻ OBŁUDA. Korepetycje obowiązkowo powinny być opodatkowane, a nauczyciele powinni kończyć kurs nie pedagogiki, lecz dobrych manier.
Maciej 24.04.2019 godz. 09:54
Tik, tak, tik, tak... Strajk trwa, czas płynie, a kwietniowe pensje nauczycielskich terrorystów coraz mniejsze.... :) No i korki zniknęły! Strajkujcie dalej!!!!!!
poznań 24.04.2019 godz. 09:38
Ten rząd narodowosocjalistyczny walczy z ludźmi wykształconymi, stąd brak porozumienia z nauczycielami. Rząd nie dąży do reformy szkolnictwa i podniesienia poziomu nauczania, natomiast wdraża nie przygotowane reformy, co w konsekwencji powoduje chaos w szkolnictwie i doprowadzi do wprowadzenia na rynek nie wykształconej masy, która będzie maszynką do głosowania dla populistycznych partii typu PIS.
EBRI-BEBRI 24.04.2019 godz. 09:17
Ten strajk to nie konflikt z rządem, to już z nami-Rodzicami. Dyrektorzy szkół, którzy nie zwłowają rad natychmiast do dymisji. Muszą być już konsekwencje tej hućpy.Nauczyciel nie będzie krzywdził naszych dzieci!
Matura 24.04.2019 godz. 09:05
jeśli złamią życie dzieciakom, to rodzice ich rozszarpią...
Faustyna 24.04.2019 godz. 08:51
No i proszę, najpierw sprawdzić, gdzie uczniowie poparli nauczycieli i tam matury za rok poproszę! resztę dopuścić bez względu na rady klasyfikacyjne - życie zweryfikuje, kto zasłużył a kto nie ....
Rodzic 24.04.2019 godz. 08:30
Rodzice właśnie przestali popierać nauczycieli. Terroryści
Szulc 24.04.2019 godz. 08:17
Nauczyciele tak trzymać, większość rodziców jest z wami
AA 24.04.2019 godz. 08:07
Wstyd nauczyciele! Gdzie dobro uczniów?!
Stachu 24.04.2019 godz. 07:47
Wypi....ć tych półetatowców.
Polak 24.04.2019 godz. 07:43
Wszystkich strajkujacych którzy nie chcą przeprowadzic kwalifikacji maturalnych postawic przed sądem i surowo ukarać
jar 24.04.2019 godz. 07:43
W dniu dzisiejszym straciłem resztki szacunku dla nauczycieli.
Justyna 24.04.2019 godz. 07:43
Wstyd i hańba nauczyciele! Straciłam do Was resztki szacunku!

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 15:00 16:00 17:00 19:00 20:00

@TWITTER