NA ANTENIE: Mała czarna
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik

Zajmą się ochroną małoletnich pokrzywdzonych w Kościele

Publikacja: 13.02.2020 g.09:59  Aktualizacja: 13.02.2020 g.10:07 Informacyjna Agencja Radiowa
Fundacja Świętego Józefa, powołana w październiku ub. roku przez Konferencję Episkopatu Polski, zajmie się ochroną małoletnich pokrzywdzonych w Kościele.
konferencja KEP - KEP
Fot. KEP

Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, Delegat KEP do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży poinformował o prowadzonych w całej Polsce szkoleniach i wspieraniu diecezji w wypracowaniu zasad prewencji. Arcybiskup Wojciech Polak zaznaczył, że podjęta została systemowa pomoc Kościoła osobom zranionym.

Wszystkie te działania, zwłaszcza te działania prewencyjne, zwłaszcza działania dotyczące wprowadzania dobrych praktyk, również poprzez zapisy, które są wypracowane w diecezji i to nie odgórnie, ale przez różne środowiska, które pracują z dziećmi i młodzieżą, możemy coraz bardziej nabywać tej pewności, że te środowiska będą nadal środowiskami bezpiecznymi. Kościół, jeżeli taką prace podejmuje, to nie podejmuje jej dla usprawiedliwiania siebie, czy czegokolwiek innego, ale właśnie dlatego, żeby pokazywać, że takie miejsca i takie środowiska są bezpieczne.

Prymas Polski dodał, że działania prewencyjne, które podejmuje Kościół, wskazują dobitnie, iż nie jest on bierny.

Cały Kościół staje w postawie, w której musi zdawać sobie sprawę, zarówno w Kościele jak i poza Kościołem, z doświadczania tego co jest wykorzystaniem dzieci i młodzieży. Całym wysiłkiem kierować ku temu, żeby wszystkie te działania: prewencyjne, edukacyjne oraz działania wychowawcze, żeby one pokazywały, z jednej strony zmaganie ze złem, a z drugiej strony - z budowaniem pozytywnych środowisk dla wzrostu dzieci i młodzieży. To wszystko będzie budowało nas, na pewno, jako Kościół i przyniesie wzrost naszej świadomości i wiary.

Celem Fundacji Świętego Józefa, oprócz systemowej pomocy pokrzywdzonym, jest wspieranie istniejących już inicjatyw pomocowych oraz tworzenie nowych. Istniejące już diecezjalne centrum wsparcia rodziny będzie mogło uzyskać wsparcie ze strony Fundacji na dodatkowe działania dotyczące ochrony dzieci i młodzieży oraz specjalistyczne szkolenia: psychologów, terapeutów, prawników lub innych osób w udzielaniu fachowej pomocy osobom pokrzywdzonym. Na początku tego roku fundacja została zarejestrowana w KRS.

https://radiopoznan.fm/n/oFJE6z
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 17:00 20:00 22:00 23:00 09:00

@TWITTER