NA ANTENIE: LOVING YOU WILL BE THE DEATH OF ME (/TOM ODELL
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

Marlena Maląg: "Prowadzimy konsekwentną politykę prorodzinną"

Publikacja: 27.04.2023 g.20:14  Aktualizacja: 28.04.2023 g.11:18 Jacek Butlewski
Poznań
Od środy obowiązuje znowelizowany kodeks pracy. Gość Wielkopolskiego Popołudnia Radia Poznań Marlena Maląg przypomniała, że wydłużony został - o 9 tygodni - urlop rodzicielski.
Marlena Maląg  - Wojtek Wardejn - Radio Poznań
Fot. Wojtek Wardejn (Radio Poznań)

"Będzie wynosił 41 tygodni, w przypadku narodzin jednego dziecka - mówi minister Maląg.

Ważna zmiana dla rodziców dziecka, które urodzi się z wadą, w ramach programu "Za życiem", wtedy ten urlop wyniesie 65 tygodni. Również zmieniamy warunki wynagradzania, świadczenia z zasiłku macierzyńskiego, one są równe sla ojców i matek, to 70 proc. płatny jest zasiłek macierzyński, czyli więcej, niż obecnie, w przypadku kobiet - kobieta ma jeszcze urlop macierzyński, płatny 100 proc.

"Jeżeli zostanie złożony wniosek w ciągu 21 dni od urodzenia dziecka, że będzie mama w całości wykorzystywać ten urlop, jako jeden rodzic, wtedy średnia wyniesie 81,5 proc. To również więcej, niż obecnie - dodaje Marlena Maląg.

Zmian w kodeksie jest więcej, dotyczą one m.in. przerw w pracy, czy zwolnienie od pracy w przypadku siły wyższej.

Roman Wawrzyniak: Które zmiany były najbardziej oczekiwane przez ludzi pracy? Według założeń jednym z celów miało być ułatwienie rodzicom godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Marlena Maląg: Dokładnie tak. Zmiany, które wprowadziliśmy w kodeksie pracy, chociaż należałoby zacząć od tego, że kwiecień 2023 roku przejdzie do historii. 7 kwietnia została wprowadzona praca zdalna do kodeksu pracy, chwile wcześniej możliwość badania trzeźwości w miejscu pracy, a wczoraj historyczne zmiany jeżeli chodzi o łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym i warunki przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia, zmiany, które mają pomóc polskim rodzinom, pomóc rodzicom łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym. A co konkretnie proponujemy? Wydłużenie urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni, czyli ten urlop będzie wynosił 41 tygodni, kiedy urodzi się jedno dziecko. Ważna zmiana dla rodziców dziecka, które urodzi się z wadą, w ramach programu "Za życiem", wtedy ten urlop wyniesie 65 tygodni. Również zmieniamy warunki wynagradzania, świadczenia z zasiłku macierzyńskiego, one są równe dla ojców i matek, to 70 proc. płatny jest zasiłek macierzyński, czyli więcej, niż obecnie, w przypadku kobiet - kobieta ma jeszcze urlop macierzyński, płatny 100 proc. Jeżeli zostanie złożony wniosek w ciągu 21 dni od urodzenia dziecka, że będzie mama w całości wykorzystywać ten urlop, jako jeden rodzic, wtedy średnia wyniesie 81,5 proc. (również wyższa niż teraz).

W przypadku porodu mnogiego wyższy jest urlop rodzicielski.

Tak, oczywiście. W przypadku porodu mnogiego urlop jest o tydzień dłuższy. Żeby opiekę zapewnić. Bardzo ważna zmiana z elastycznymi formami zatrudnienia. Rodzice, które opiekują się dziećmi do 8 roku życia dla pracodawcy wniosek złożony przez rodzica o elastyczne formy zatrudnienia będzie wiążący. To pokazują młodzi ludzie, że jeżeli rodzic chce wrócić na rynek pracy to potrzebny jest taki rozkład pracy, chcemy to umożliwić, i te zmiany, historyczne zmiany to umożliwiają. Bardzo ważna rzecz, która jest również zapisana w kodeksie pracy, to także połączenie umów na czas próbny z długością umowy na czas określony tej pierwszej umowy. Jeżeli umowa na czas próbny będzie zawarty na miesiąc, to okres umowy na czas określony będzie musiał wynosić co najmniej 6 miesięcy.

Nowelizacja wprowadza możliwość wprowadzenia zwolnienia od pracy w przypadku siły wyższej.

To całkiem nowe rozwiązanie, dwudniowy urlop lub 16 godzin w ciągu roku, przy zachowaniu prawa do połowy wynagrodzenia, obliczanego tak, jak za urlop wypoczynkowa. Siła wyższa - kiedy pracownik może się znaleźć udając się do pracy, czy jakieś nadzwyczajne okoliczności, które mogą zaistnieć w domu - informuje pracodawcę i będzie mógł skorzystać z tych dni, ale też 5 dni urlopu opiekuńczego, bez prawa do wynagrodzenia, jeżeli jest potrzeba zaopiekowania się dziećmi - wtedy informacja do pracodawcy. Będzie określone, w jaki sposób, ale też taki urlop wprowadzamy.

Funkcjonować będzie też zakaz zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą, a także jego niekorzystnego traktowania z tego tytułu.

Dajemy takowa możliwość, że dzisiaj, aby podjąć zatrudnienie u innego pracodawcy, w niektórych profesjach trzeba było mieć zgodę swojego pracodawcy, tutaj dajemy pełna możliwość, aby osoba podejmowała zatrudnienie tak, jak uważa, jeżeli jest to możliwe, bez konsekwencji dla pracownika.

Prawo do niewliczanego do czasu pracy szkolenia wchodzi w życie w nowelizacji.

Bardzo ważna jest inwestycja w kapitał ludzki, firma stoi siłą swoich pracowników, pracodawcy, aby mieć dobrze wykwalifikowana kadrę, inwestują, a więc proponują szkolenia, aby doskonalić swoje kwalifikacji. Szkolenia, na które kieruje pracodawca, są pokrywane z kosztów pracodawcy i powinny być wliczane do czasu pracy, jeżeli jest taka możliwość.

Dodatkowe przerwy pracy się pojawiają.

Tak. Zapisy do kodeksu pracy były negocjowane na Radzie Dialogu Społecznego, ze stroną pracodawców i pracowników, i strona społeczna zgłosiła postulat, aby wprowadzić dodatkowa przerwę, 15-minutową, czyli drugą, jeżeli czas pracy jest 9-godzinny lub nawet trzy przerwy 15-minutowe przy dłuższym czasie pracy. Chodzi o większy komfort wykonywania pracy, powinniśmy zwracać uwagę na to, żeby miejsce wykonywania pracy było też przyjazne, jeżeli chcemy jakości pracy to musza być stworzone warunki.

Wczoraj był brifing prasowy dotyczący ogłoszenia nowego programu PFRON "Dostępna przestrzeń publiczna". Jakie są główne założenia.

To program mający cztery bardzo ważne moduły. 1 maja rusza nabór wniosków do tego programu, elektronicznie składamy wnioski, można je składać przez 2 miesiące do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w zakładce programy. Na całość mamy 300 mln zł. Będą mogły powstawać place zabaw z dostosowaniem do dzieci z niepełnosprawnościami, one powinny być otwarte. Również możliwość dostosowania przestrzeni publicznej m.in. kościołów, samorządów w ramach dostępności dla osób niepełnosprawnych. Ten moduł związany z gabinetami ginekologicznymi jest bardzo ważny, gdyż to przede wszystkim dążenie do tego, co zawarliśmy w strategii dla osób niepełnosprawnych, a więc prawo do godnego, niezależnego życia, aby kobiety, które korzystają z gabinetu ginekologicznego mogły w godnych warunkach być przyjmowane.

W ostatnich dniach na jakie pytanie musi pani najczęściej odpowiadać?

Pytanie jest sztandarowe - czy będzie waloryzowane 500+.

Co pani odpowiada?

Przede wszystkim odpowiadam, że prowadzimy konsekwentną politykę prorodzinną, że program 500+ zmienił filozofię patrzenia na rodzinę. To jest inwestycja w rodzinę i kolejne programy wprowadziliśmy - Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dofinansowanie do opieki żłobkowej, a także rozwój programu Maluch+. Potężne wsparcie dla polskich rodzin dające możliwość łączenia pracy z życiem rodzinnym. 5,5 mld zł w skali kraju, a więc to wsparcie musi być kompleksowe, wieloaspektowe. Na ten moment nie pracujemy nad waloryzacją 500+, ale pracujemy nad licznymi programami, które pomogą polskiej rodzinie.

To pierwszy, jaki będziecie ogłaszać?

Niestety, nic nie będziemy teraz zdradzać. Najlepsze programy będziemy przedstawiać w odpowiednim czasie.

https://radiopoznan.fm/n/H2ITmF
KOMENTARZE 0