NA ANTENIE: AKADEMIA ROCKA LED ZEPPELIN 2/

Trzydzieści poznańskich szkół nie zamierza klasyfikować maturzystów

Publikacja: 24.04.2019 g.15:14  Aktualizacja: 24.04.2019 g.15:20 Michał Jędrkowiak
Przedstawiciele komitetów strajkowych z tych placówek z Poznania i okolic spotkali się dziś w Teatrze Ósmego Dnia, aby uzgodnić wspólne stanowisko w sprawie strajku.
MKS nauczyciele - Michał Jędrkowiak
/ Fot. Michał Jędrkowiak

Nauczyciele postanowili nie przerywać strajku i nie odpowiadać na wczorajszy apel Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego, aby klasyfikować maturzystów.

- Naszym zdaniem, strajk należy podtrzymać, kontynuować, co oznacza niepodjemowanie żadnych czynności służbowych. Nie będziemy przystępować do rad klasyfikacyjnych w szkołach, w których te rady jeszcze się nie odbyły - powiedziała Sylwia Skirecka z XV LO w Poznaniu. - Jest dla nas dużym problemem to, że wydaje się że rząd nie widzi, że problemem są nie tylko egzaminy gimnazjalne, ósmoklasisty i maturalne, ale bardzo dużą sprawą i dużym problemem jest to, że miliony dzieci nie realizują obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Jak zaznaczył Łukasz Chudziak z ZSO nr 2 w Poznaniu, udział w strajku biorą także pracownicy obsługi i administracji. - Pamiętamy o nich - zadeklarował w imieniu komitetów strajkowych. Nauczyciele mówią, że czują presję m.in. ze strony samorządu. - Czujemy się zastraszeni, nie czujemy wsparcia ze strony włodarzy miast. Apelujemy, żeby to się zmieniło - mówił Łukasz Chudziak.

W zeszłym tygodniu Jacek Jaśkowiak zasugerował nauczycielom, że powinni zawiesić strajk do września.

Na jutro zapowiedziano kolejne spotkanie komitetów strajkowych. Plan uratowania tegorocznych matur przygiotowuje premier Mateusz Morawiecki. 

 

Michał Jędrkowiak
https://radiopoznan.fm/n/47wKew
KOMENTARZE 21
Aśka 25.04.2019 godz. 10:31
Rysiek, Ty lepiej o sześciu królach na Maderze opowiedz i o kredytach frankowych bezpiecznych.
Rysiek 25.04.2019 godz. 09:43
Nauka i wiedza to naturalni wrogowie wiary i religii wszelkich.
Rządzący Europą i światem kościół watykański przez 18 wieków bardzo ambitnie i skrupulatnie wiedzę wszelką tępił.
Spalenie biblioteki aleksandryjskiej, zabójstwo Hypatii, więzienie, torturowanie i grillowanie tysięcy uczonych są tego najlepszym dowodem.

Po odzyskaniu niepodległości na terenach zaboru rosyjskiego czyli tych PRAWDZIWIE polskich 60% analfabetów było.
Na terenach po pruskich (Wielkopolska) analfabetyzm nie istniał.
Od 30 lat „wolności” rola nauczycieli jest regularnie umniejszana i marginalizowana.
I słusznie.
Albowiem rządzącemu kościołowi na ludzie ciemnym, pokornym i religijnym zależy.
Jak wiadomo wszystkie partie jakie w czasach „wolności” przy władzy były usłużnie i pokornie zalecenia KEPu wypełniały (Stąd min. nazwa Sojusz Lewicy Duszpasterskiej)
Bardzo budujące były wczorajsze anty nauczycielskie (czasem pogardy pełne) wypowiedzi dzwoniących i wciąż są te (poniżej) anty nauczycielskie wpisy.
Dowodzą one, że b. duża grupa słuchaczy Radia Poznań do prawdziwie polskich korzeni i tej rdzennej Polskości, za prawym brzegiem Wisły wyrosłej powrócić pragnie.
Województwa Podlaskie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie i Małopolskie to fundament prawdziwej Polski.
Wielkopolska i inne zachodnie landy niech swoje dążenia w tamtą stronę skierują.
Ciemnota (światło wiary), zabobon (wiary głębia) i prawdziwa religijność (ta słuszna) zapanować w Polsce powinny.
Nauczycieli na budowy czy do kas marketów pognać należy.
Podstawowe nauczanie i wychowanie młodzieży całkowicie katecheci niech przejmą. .
Lekarzy zastąpią egzorcyści, znachorzy i uzdrowiciele.
Lekarstwa cudowne źródła, modlitwy, wody święcone, okadzania i inne święte dymy zastąpią.
I szczęśliwość nastąpi wielka, a Polska pod rządami kościoła i podległego mu ukochanego PiS znowu potęgą europejską się stanie.
Katolicką Dobrą Nowinę zepsutej i zgniłej Europie niosąc.
A światłość wiekuista niech nam zaświeci na wieki, wieków.
Amen.
Mir 24.04.2019 godz. 23:35
Skandaliczna decyzja nauczycieli. Kto sieje wiatr, zbiera burze. Nie jestescie warci grama szacunku.
:):):) 24.04.2019 godz. 22:54
"Bo na pewno poszli na studniówkę dla przyjemności.Czy ktoś im zapłacił za godziny na studniówkę Ciulu jeden?" - po poziomie wypowiedzi i po formie ubliżania wniosek jest jeden - pisał to nauczyciel lub ktoś z jego rodziny ... żądny podwyżki za swoją inteligencję ...
zm 24.04.2019 godz. 21:28
A może TK zastanowiłby się nad art. 59 Konstytucji p.3: "Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Ze względu na dobro publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach." Czy prawo do nauki nie jest dobrem publicznym? Jest zapewnione w Konstytucji art.70 p.1. Czyżby Konstytucja zawierała sprzeczne ze sobą artykuły?
jasiu 24.04.2019 godz. 21:12
Dekomunizacja szkolnictwa podobnie jak sądownictwa,konieczna. Mamy efekt ,, Grubej krechy'' Icka Dikmana vel mazowieckiego.
Do poznaniak 24.04.2019 godz. 20:08
Sam jesteś bylejaki..w pracy pewnie się z Ciebie śmieją że nic nie potrafisz i przelewasz całą złość na nauczycieli...nie chciało się nosić teczki trzeba dżwigać beleczki
Do jarock 24.04.2019 godz. 20:03
Bo na pewno poszli na studniówkę dla przyjemności.Czy ktoś im zapłacił za godziny na studniówkę Ciulu jeden?
jarock 24.04.2019 godz. 20:00
Na studniówkach bawili się na koszt uczniów a teraz nie chcą dopuścić ich do matury ??? To środowisko degraduje się z każdym dniem .
Poznaniak 24.04.2019 godz. 18:42
Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
województwa wielkopolskiego

Z przykrością informuję, że rodzice, uczniowie oraz inne osoby i podmioty nadal zgłaszają do Kuratorium Oświaty w Poznaniu skargi i powiadomienia o nierealizowaniu przez szkoły i przedszkola ich ustawowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, odmawianiu przez nauczycieli wykonywania swoich obowiązków zawodowych oraz łamaniu konstytucyjnego prawa dzieci do edukacji.

Pragnę zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy ocena legalności strajku nauczycieli przez pracodawcę nie budzi jego wątpliwości, jest on zobowiązany do zapewnienia przez szkołę jej funkcjonowania zgodnie z wymogami nałożonymi przez ustawodawcę.

W szczególności brak jest uzasadnienia prawnego do zawieszenia zajęć w szkołach na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 Nr 6 poz. 69, z późn. zm.) w okresie wiosennej przerwy świątecznej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603).

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych za zgodą organu prowadzącego, dyrektor jest zobowiązany poinformować o tym fakcie organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgodnie z § 18 ust. 3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zauważyć należy, że strajk nauczycieli nie stanowi przesłanki do występowania z wnioskiem, o którym mowa w ww. § 18 ust. 2 pkt 2. W szczególności niedopuszczalne jest zawieszenie zajęć w sytuacji, gdy część nauczycieli nie bierze udziału w strajku i wyraża gotowość świadczenia pracy.

Podkreślenia wymaga, iż uregulowania prawne zobowiązują dyrektora do organizowania doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych (art. 35 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

Przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele ustalają roczne oceny klasyfikacyjne (art. 44h ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

W przypadku, gdy nauczyciele strajkujący nie ustalą rocznych ocen, dyrektor powinien upoważnić innego nauczyciela do ustalenia tych ocen.

Zgodnie z art. 44q pkt 1 ustawy o systemie oświaty uczeń kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

W związku z powyższym uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów ma w tym zakresie charakter porządkujący.

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 5. ustawy Prawo oświatowe Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Z poważaniem

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska
Źródło: strona Kuratorium Oświaty w Poznaniu
dead walkman 24.04.2019 godz. 18:34
Pani Sylwia Skirecka - XV LO im.Wiktora Degi - angielski w kosmosie
ELA K 24.04.2019 godz. 18:22
mam nadzieje że tym pedagogom podziękują już niedługo
??? 24.04.2019 godz. 18:19
dlaczego nauczyciele wciąż nie mają kas fiskalnych. TO JEST ZŁODZIEJSTWO budżetu państwa, jeśli ktoś prowadzi korepetycje, bierze kasę i nie płaci należnego podatku. Lekarze, taksówkarze, drobni przedsiębiorcy - łączcie się i walczcie z PATOLOGIĄ.
Ewa 24.04.2019 godz. 18:05
tylko kasa się liczy nie więcej
ladyM 24.04.2019 godz. 17:59
Psycholog, pedagog powinien pracować 40 godzin. Nie ma żadnego uzasadnienia dla ich niższego pensum. Na ogól siedzą wygodnie w swoich gabinecikach i pracują ( o ile pracują) w systemie jeden na jeden. Podobnie pańcie w poradniach psychologiczno- pedagogicznych.
POznań 24.04.2019 godz. 17:58
I wszystko jasne najbardziej chamskie miasto wystarczy przyjrzeć się POznańskim kierowcom kultura TAM NIE ISTNIEJE I ISTNIEĆ NIE BĘDZIE!!!!POstkomuna tam rządzi miasto największych złodziei i cwaniaczków!!!!
poznaniak 24.04.2019 godz. 17:40
czas na zmiany. Pora wyrzucić zapchaj przedmioty typu religia, WDŻ, Edukacja dla bezpieczeństwa, WOS. Podzielić na kategorię ważności: ie może być tak że fizyk, polonista, matematyk, chemik, biolog, geograf zarabiają tyle co nauczyciel WF, muzyki, rysunku. Wprowadzić kontrakty i przeprowadzać ewaluację przez rodziców, uczniów, komitet rodzicielski oraz ocenić z punktu widzenia osiągnięcia na olimpiadach i konkursach przedmiotowych Słabym nauczycielom nie przedłużać kontraktów. Zostaną tylko najlepsi i wtedy dać im podwyżkę. Zlikwidować kartę nauczyciela i wprowadzić 40 godzinny tydzień pracy. Czas oczyścić środowisko z bylejakości i słabeuszy.
Rodzic 24.04.2019 godz. 17:30
@ojciec
Bardzo słuszna uwaga. Taka lista szkół byłaby bardzo ciekawą lekturą dla rodziców.
tsu 24.04.2019 godz. 17:23
degradacja polskiej oswiaty za rządów pis osiągnęła już dno i szoruje po mule. Zalewska pod Trybunał Stanu, komuszy rząd pisiorów do dymisji. Jesienią rozliczymy was bando chamów
"wdzięczni" uczniowie ... 24.04.2019 godz. 17:14
zapamiętamy!!!
ojciec 24.04.2019 godz. 16:20
Uprzejmie proszę aby PUBLICZNE radio UJAWNIŁO nazwiska nauczycieli biorących udział w tej hucpie, oraz nazwy szkół, które reprezentują! Żebyśmy wiedzieli do których szkół NIE POSYŁAĆ DZIECI!!!!!!

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

@TWITTER