NA ANTENIE: REHAB/AMY WINEHOUSE

Rozważania o suwerenności

Publikacja: 20.12.2018 g.12:48  Aktualizacja: 20.12.2018 g.12:52 Maciej Mazurek
Recenzja Macieja Mazurka.
Przegląd dyplomatyczny - Maciej Mazurek - Radio Poznań
Fot. Maciej Mazurek (Radio Poznań)

W sytuacji gdy Angela Merkel, kanclerz Niemiec, najpotężniejszego państwa Europy, proponuje, aby inne państwa, tak jak Niemcy, rezygnowały stopniowo ze swojej suwerenności na rzecz abstrakcyjnej wspólnoty europejskiej, przemyślenie co znaczy suwerenność państwowa dzisiaj, wydaje się naturalne. Szczególnie w Polsce, w kraju sąsiadującym z Niemcami, kraju szczególnie narażonym na utratę suwerenności ze względu na geopolitykę, takie rozważania są cenne. Potrzebna jest intelektualna odpowiedź na coś, co może zagrażać polskiej suwerenności. Nic też w tym dziwnego, że problemem tym zajął się Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ostatni wydawany przez Instytut „Polski Przegląd Dyplomatyczny” w całości poświęcony jest temu zagadnieniu. Tytuł numeru brzmi: „Rozważania o suwerenności na stulecie niepodległości”.

Kruchość państwowości polskiej w historycznej perspektywie jest faktem. Co robić, aby tę niekorzystną tendencję odwrócić i uczynić Polskę silną w swojej suwerenności. Taki jest cel rozważań znawców polityki, którzy napisali do Przeglądu wnikliwe, erudycyjne eseje. Autorami rozważań, co warte podkreślenia są politolodzy a jednocześnie osoby, które czynie uprawiały lub uprawiają politykę, a to zawsze chroni przed karmieniem się złudzeniami. Są nimi: Marek Cichocki, Paweł Kowal, Roman Kuźniar, Ryszard Stemplowski i Romuald Szeremietiew. Wartym szczególnej uwagi jest tekst Dominika Smyrgały, mówiący o zagrożeniach suwerenności państwa w związku z rozwojem nowych technologii.

Można skonstatować, że dyskusje na temat suwerenności nie są niczym nowym a współczesność wiele tutaj nie wnosi. Co natomiast dzisiaj jest ważne: fakt, że państwo pozostaje w tej dyskusji centralnym punktem odniesienia, mimo lansowanej przez myśl liberalną zdecydowanie przedwczesnej tezy o jego zmierzchu. Wiadomo, że wielki biznes potrafi realnie wpływać na stosunki międzynarodowe, często bardziej niż suwerenne przynajmniej w teorii państwa. Ale to państwo stanowi ostateczne zabezpieczenie i gwarancje stabilności. Przegląd otwiera bardzo ciekawa rozmowa z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim na temat suwerenności i niepodległości Polski. Zacytuje fragment: „Suwerenność to możliwość kształtowania własnego losu. Niepodległość ma dla Polaków wymiar niemal ontologiczny. Brak własnego państwa pozbawił nas udziału w pierwszej i drugiej rewolucji przemysłowej, zablokował walkę z nędzą i wprowadzenie powszechnego szkolnictwa, a polskie podatki służyły obcym imperiom. Od czasu do czasu lansuje się niemądrą tezę, że zabory były motorem polskiej modernizacji. Trzeba naprawdę nie znać historii, by opowiadać takie rzeczy. Własne państwo jest zawsze najlepszych wehikułem modernizacji, bo tylko może zadbać o dobrobyt dla wszystkich. Żadne imperium nie postawi na pierwszym miejscu dobrobytu mieszkańców podbitym ziem”.

„Polski Przegląd Dyplomatyczny” nr 4 (75) 2018, wyd. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Maciej Mazurek
https://radiopoznan.fm/n/ZW8h3K
KOMENTARZE 1
Wielpol LI 15.01.2019 godz. 20:58
Obecne rozważania o suwerenności są jałowe z powodu braku punktu odniesienia, jakim powinna być doktryna państwowoprawna. Kluczowe decyzje dotyczące naszego kraju i narodu zapadają za granicą. Upokarzająca kapitulacja rządu Morawieckiego wobec światowego żydostwa (światowe media nadal piszą o polskich obozach śmierci!) i unijnego lewactwa tylko to potwierdza.

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 20:00 21:00 22:00 23:00 06:00

@TWITTER