NA ANTENIE: Mała czarna
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

Oczyszczamy atmosferę, czyli eko-ring podczas szczytu klimatycznego

Publikacja: 12.04.2021 g.10:36  Aktualizacja: 12.04.2021 g.10:49
15 uczelni wyższych, 16 Marszałków Wojewódzkich, ponad 40 partnerów merytorycznych, w tym instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, ministerstwa oraz instytucje międzynarodowe, a także media – wyrazili swoje poparcie dla idei Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2021 (21-23 kwietnia). Szczyt poprzedzony zostanie publikacją pierwszego Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego.
Togetair 2021 - Organizator
Fot. Organizator

Podczas trzech dni, odbędzie się ponad 16 debat tematycznych w bezpiecznej formule hybrydowej nadawane na żywo z głównego studia tv w Warszawie oraz z Brukseli, w ramach których omawiane będą takie tematy proekologiczne jak m.in. konsekwencje zmian klimatycznych, walka ze smogiem, modernizacja ciepłownictwa, transformacja energetyczna, rozwój technologii wodorowej i przyszłość energetyki wiatrowej, a także niskoemisyjnego transportu, elektromobilności oraz przestawienie gospodarki na model cyrkulacyjny, oparty na recyklingu i ponownym wykorzystaniu surowców.

Konfrontujący eko-ring

Ambicją TOGATAIR jest utrzymanie uwagi widzów, poprzez zapewnienie im satysfakcjonującego i wysoce merytorycznego contentu. Nowością tegorocznej edycji będzie „eko-ring”. W ramach krótkiej (20 min.) formy skonfrontują się „jeden na jeden” przedstawiciele najbardziej przeciwstawnych ekologicznych poglądów.

Plusem dla odbiorców będzie fakt, że całość Szczytu Klimatycznego dostępna będzie także po wydarzeniu na stronie https://togetair.eu/ lub kanale YouTube TOGETAIR. Szczyt można obserwować także na bieżąco dzięki transmisji streamingowej.

 – Do udziału w Szczycie Klimatycznym TOGETAIR zapraszamy ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i – nie mam wątpliwości - zainspirują naszych odbiorców do wielu cennych zmian. Jesteśmy dumni, że mogliśmy stać się przestrzenią do takiej wymiany myśli i wiedzy. TOGETAIR to więcej niż kongres - to miejsce do poznania możliwości, posłuchania ludzi, zdobywania wiedzy ekologicznej w dowolnym, najbardziej dogodnym momencie - treści ze Szczytu dostępne są przez cały rok – komentuje Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze.

– Szczyt i Raport Klimatyczny to ważne narzędzia dla BSP i innych podobnych podmiotów uczestniczących w konsultacjach unijnych przepisów. Wymiana doświadczeń między administracją centralną, samorządową, biznesem, środowiskami naukowymi i opiniotwórczymi, stanowią niezastąpione źródło wiedzy o zaangażowaniu Polski w osiąganiu celów klimatycznych. Zgromadzona w ten sposób wiedza i doświadczenia pozwalają nam budować most i łączyć debatę w Polsce z negocjacjami, które trwają równolegle w Brukseli – mówi Bartek Czyczerski, Dyrektor Generalny Business & Science Poland w Brukseli.

Natomiast tematy sprawiedliwej transformacji, racjonalnej przyszłość polskiej energetyki i górnictwa czy zeroemisyjne systemy energetyczne komentowane będą z perspektywy przedstawicieli instytucji międzynarodowych, takich jak:

- Janusz Wojciechowski, Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

- Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny UN Global Compact w Polsce, Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (United Nations Global Compact - UNGC);

- Jorgo Chatzimarkakis, Secretary General Hydrogen Europe;

- Giles Dickson, CEO Wind Europe;

- Maciej Golubiewski, EU Commissioner’s Cabinet Head;

- Tomasz Chmal, Prezes Zarządu BSP.

Poprzez Szczyt Klimatyczny nie tylko edukujemy, ale doprowadzamy by Polska pozycja negocjacyjna na arenie międzynarodowej była coraz mocniejsza. My wiemy, że Polska robi bardzo dużo w obszarze ekologii i ma szanse stać się liderem, jednak potrzebujemy, aby kraje europejskie zrozumiały nasze uwarunkowania historyczne i geopolityczne. Stąd też decyzja, aby Raport Klimatyczny został przetłumaczony na trzy języki (angielski, niemiecki, francuski) i został rozdystrybuowany wśród eurodeputowanych – dodaje A. Śmieja.

Nacisk na zmiany

Zmiana klimatu jest prawdopodobnie największym wyzwaniem, przed jakim stoi ludzkość. Cieszę się, że po raz drugi weźmiemy udział w poszukiwaniu rozwiązań, które przyspieszą zieloną transformację. Uważamy, że wybór energii to wybór stylu życia. Dziś energia ma zasięg międzynarodowy, mówi różnymi językami i jest siłą napędową dla każdego. Motywujemy do zmiany sposobu, w jaki ją wytwarzamy i zużywamy, aby pójść w kierunku bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości. Jest to Twoja energia i Twój wybór – mówi Lech Kaniuk, co-founder i CEO SunRoof.

Jak zapewniają organizatorzy, TOGATAIR to szerszy wymiar rozmów o ekologii, w ramach którego najlepsi eksperci, liderzy i firmy: informują, wyjaśniają i pokazują kierunki zmian, które powinny zostać podjęte na polu ekologii.

Najważniejszym aspektem Szczytu jest wywieranie nacisku na realne zmiany, a także edukowanie i dotarcie z wiedzą o tym, że wybierając działania neutralne dla powietrza, zielone, odnawialne źródła energii, zarówno w kontekście ogrzewania, źródeł prądu czy elektromobilności pozytywnie wpłynie to na zdrowie wszystkich Polaków.

Ziemia, ogień, powietrze, woda, człowiek

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR to 3 dni (ponad 24 godziny) wystąpień, debat i dyskusji znakomitych ekspertów, którzy przeanalizują skutki zmian klimatycznych w pięciu obszarach tematycznych: ziemia, ogień, powietrze, woda i człowiek, a wszystko to w ramach ponad 15 paneli. Realizowane będą także loże prasowe, podczas których dziennikarze będą komentować i podsumowywać wnioski, które paneliści wypracują w trakcie dyskusji.

Pierwszego dnia (21 kwietnia) rozmowy dotyczyć będą mi.in: perspektyw rozwoju elektromobilności w Polsce, walki za smogiem, węglowego mechanizmu korekcyjnego na granicach UE (CBAM), zielonej energii, nowoczesnych technologii i zeroemisyjnych domów, a także racjonalnej gospodarki wodą w kontekście lokalnego pustynnienia i marnotrawstwa wody.

Czwartek (22 kwietnia) będzie dniem poświęconym: sprawiedliwej transformacji, racjonalnej przyszłość polskiej energetyki i górnictwa, zeroemisyjnym systemom energetycznym, zielonemu transportowi, w kontekście ekologicznej przyszłość kolei, dróg i żeglugi; transformacji ciepła systemowego (elektrociepłownie, spalarnie, biomasa), jak również pojawią się rozmowy o wyzwaniach gospodarki komunalnej.

Z kolei w piątek (23 kwietnia) paneliści zabiorą głos w takich obszarach jak: Polski Nowy Ład i Krajowy Plan Odbudowy, ekonomiczny wzrost i poprawa zdrowia Polaków, ekologicznego rozwoju rolnictwa, ESG i zielonych obligacji, cyfrowej transformacji kraju oraz jak powinny wyglądać miasta przyjazne mieszkańcom i innowacyjne budownictwo ekologiczne.

Szczyt Klimatyczny to bez wątpienia neutralna przestrzeń do dyskusji ponad podziałami dla wielu środowisk. Zgromadzi on kluczowych z perspektywy ekologii partnerów w celu dyskusji na temat przyszłości polityki klimatycznej i tego, w jaki sposób można zwiększyć nasze wysiłki na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

https://radiopoznan.fm/n/Nbkjle
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 23:00 06:00 07:00 08:00 09:00

@TWITTER