NA ANTENIE: Prognoza pogody
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Informacja o warunkach zatrudnienia – co warto wiedzieć na temat tego dokumentu?

Publikacja: 17.05.2023 g.15:05  Aktualizacja: 17.05.2023 g.15:09
Kraj
Pracodawca, który nawiązuje z nowym pracownikiem umowy o pracę, w ciągu 7 dni jest obowiązany do dostarczenia mu bardzo istotnego dokumentu – informacji o warunkach zatrudnienia. Co powinno się w nim znaleźć? Dlaczego jest tak ważny?
SPONSOROWANE - Materiał sponsorowany
Fot. Materiał sponsorowany

Co obejmują informacje o warunkach zatrudnienia?

W dużym skrócie można powiedzieć, że informacje o warunkach zatrudnienia to dokument, który na piśmie potwierdza warunki zatrudnienia danej osoby. Informacja taka sporządzana jest w formie pisemnej i powinna zawierać dane na temat:

 • dobowej i tygodniowej normy czasu pracy,
 • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia,
 • wymiaru urlopu wypoczynkowego,
 • okresu wypowiedzenia w przypadku konkretnej umowy o pracę,
 • układu zbiorowego pracy.

Zdarza się, że informacje o warunkach zatrudnienia przybierają postać wskazania przez pracodawcę w dokumencie konkretnych przepisów prawa pracy. Oznacza to, że treść przedstawionego pracownikowi dokumentu odsyła go do przepisów prawa, które jasno regulują daną kwestię. Uwaga – przepisy prawa to nie tylko przepisy kodeksu pracy, ale także aktów wykonawczych i innych ustaw. Są to także regulaminy pracy, przepisy wewnętrzne oraz postanowienia układów zbiorowych pracy.

Warto pamiętać o tym, że informacje o warunkach zatrudnienia to nie jedyny dokument, który pracodawca musi przygotować dla nowo zatrudnionego pracownika. Powinien także, jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia pracy, wystawić mu skierowanie na badania lekarskie (wzór dostępny tu: https://aleo.com/pl/blog/wzory-dokumentow/skierowanie-na-badania-lekarskie/)

Jak wyglądają informacje o warunkach zatrudnienia w przypadku braku regulaminu pracy w danym przedsiębiorstwie?

Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników, nie ma obowiązku przygotowywania regulaminu pracy. Prawo jednak nakłada na niego konieczność przedstawienia rozszerzonej wersji informacji o warunkach zatrudnienia.

W takim dokumencie pracodawca musi przedstawić pracownikowi informacje odnośnie:

 • pory nocnej, która obowiązuje w danym zakładzie pracy – jest to konieczne nawet w sytuacji, kiedy praca w porze nocnej nie jest w danym zakładzie wykonywana,
 • terminu, czasu i miejsca wypłaty wynagrodzenia,
 • sposobu potwierdzania przez pracowników obecności w pracy,
 • sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
 • procedurach rozwiązania stosunku pracy,
 • zasad pracy oraz wynagrodzenia w przypadku godzin nadliczbowych.

W jaki sposób pracodawca musi przedstawić pracownikowi informacje o warunkach zatrudnienia?

Pracodawca najczęściej decydują się na przekazanie informacji o warunkach zatrudnienia w formie papierowej. Prawo dopuszcza jednak także możliwość przekazania ich w formie elektronicznej – pracownik w dowolnej chwili może wydrukować i zachować otrzymane informacje. Pracodawca powinien zadbać o to, aby otrzymać dowód przekazania dokumentu – może być to pisemne oświadczenie pracownika.

Obszerną i rozbudowaną listę z wzorami dokumentów, które mogą okazać się przydatne w prowadzeniu działalności, znaleźć można w sieci.

Artykuł sponsorowany

https://radiopoznan.fm/n/zCoMEq
KOMENTARZE 0