NA ANTENIE: 06:30 SKAZANI NA DIALOG/
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Nie ma już przeszkód, by odwołać prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu

Publikacja: 26.02.2024 g.17:52  Aktualizacja: 27.02.2024 g.09:45 Magdalena Konieczna
Poznań
Dziś kolegium sądu większością głosów opowiedziało się za.
sąd okręgowy w poznaniu - Wojtek Wardejn
Fot. Wojtek Wardejn

Kolegium tworzy 21 prezesów Sądów Rejonowych z okręgu poznańskiego i w tym konkretnym przypadku drugi wiceprezes Sądu Okręgowego w Poznaniu. Pełni on funkcję prezesa po tym, jak w piątek minister sprawiedliwości zawiesił w pełnieniu obowiązków prezesa Sądu Okręgowego Daniela Jurkiewicza i wiceprezesa Michała Inglota. Jednocześnie zwrócił się do kolegium o wydanie opinii.

W przypadku prezesa sądu wniosek o jego odwołanie minister motywował brakiem współpracy Daniela Jurkiewicza z samorządem, który tworzą wszyscy sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu. Sędziowie przed prawie miesiącem wyrazili wobec prezesa wotum nieufności. Kolejne zarzuty dotyczą między innymi: braku kompetencji zarządczych, nieefektywnego podziału zadań między wiceprezesów Sądu Okręgowego w Poznaniu i ograniczenia swoich obowiązków orzeczniczych, co - w ocenie ministerstwa - jest uporczywym niewywiązywaniem się z obowiązków służbowych.

Sędziemu Michałowi Inglotowi ministerstwo zarzuciło: brak kompetencji zarządczych, szereg zaniechań i niewywiązywanie się z obowiązków służbowych. Obaj prezesi objęli swoje funkcje w czasie, kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro.

Według ministerstwa, obaj utracili zaufanie i autorytet wśród podległych im służbowo sędziów, co uniemożliwia im wykonywanie funkcji. By zapobiec pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu sądem, minister skierował wniosek do kolegium Sądu Okręgowego. Teraz po opinii kolegium formalna decyzja o odwołaniu prezesa i wiceprezesa należy do szefa resortu sprawiedliwości.

https://radiopoznan.fm/n/MEaebY
KOMENTARZE 0