NA ANTENIE: THE VOICE/THE MOODY BLUES
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik

Zmiany klimatyczne

Publikacja: 07.01.2019 g.13:43  Aktualizacja: 07.01.2019 g.16:24 Maciej Mazurek
Felieton Macieja Mazurka
kominy para wodna - studentnews.pl
/ Fot. studentnews.pl

Ekolodzy -ideolodzy

W grudniu w Katowicach odbył się szczyt klimatyczny ONZ. Najważniejszym celem szczytu było przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego porozumienie paryskie, czyli pierwszej w historii międzynarodowej umowy, która zobowiąże wszystkie państwa świata do działań w celu zatrzymania globalnego ocieplenia i ochrony klimatu. Szczytowi towarzyszyły manifestacje organizowane przez organizacje ekologiczne.
W sobotę 8 grudnia około 3 tys. osób z całego świata przeszło ulicami Katowic w Marszu dla Klimatu. Wzywali polityków do szybkich działań na rzecz walki z globalnym ociepleniem. "Obudźcie się!" - krzyczeli.Na starcie marszu pojawiła się owacyjnie witana Greta Thunberg – walcząca o powstrzymanie zmian klimatycznych 15-letnia Szwedka. Jak przekonywali biorący udział w marszu aktywiści, nie ma już czasu na dyplomację i przewlekłe negocjacje. - Obywatele żądają ambitnego i wiążącego porozumienia klimatycznego– wskazują ekolodzy.

Uczestnicy marszu wzywali nie tylko do rezygnacji z paliw kopalnych, protestowali też np. przeciwko przemysłowej produkcji mięsa, GMO, stosowaniu pestycydów, niszczeniu zagrożonych gatunków i nadmiernemu konsumpcjonizmowi. Apelowali że „Ludzkość” nie ma już czasu.

Zwykle, gdy słyszę takie wezwania odnoszące się do „Ludzkości” jako całości, do tego, co globalne, zaczynam być ostrożny, ponieważ rozpoznaje w tym ideologie. Jak to możliwe skoro, po upadku komunizmu nastąpił koniec ideologii? Otóż wydaje się, że to stwierdzenie było zdecydowanie przedwczesne. Jak zauważyła Agnieszka Kołakowska w książce „Wojny kultur” –„można nawet zaryzykować tezę, że jeśli przez słowo ideologia, rozumiemy głównie postawę charakteryzującą się odpornością na fakty – to są od czasu upadku komunizmu coraz liczniejsze a nawet o wiele silniejsze”. Po bankructwie marksizmu jako systemu myślenia, który miał prowadzić „Ludzkość” ku świetlanej przyszłości, ostał się po nim anty kapitalizm ale w ekologicznym przebraniu. Pojawiła się eko-ideologia. W tym momencie nie mówimy czy globalne ocieplenie w powodu emisji gazów jest faktem. Faktem jest traktowanie tego ocieplenia jako rzeczy oczywistej, na podstawie trzech założeń: jest ono stwierdzone naukowo, jest globalne i przyczyną jego jest ludzkie działanie. Panuje w tej kwestii niby powszechny konsensus. Kto wyłamuje się z tego konsensusu jest zły i egoistyczny, myśli tylko o sobie a nie o „Ludzkości”! We wszystkich mediach słyszymy o zbliżającym się „Potopie”. Gdy pojawi się naukowiec chcący te założenia przedyskutować, natychmiast jest wykluczany jako osobnik opłacany przez lobby naftowo-węglowe. A przecież straszenie globalnym ociepleniem jest wielkim wielomiliardowym przemysłem za którym stoją interesy nie tylko naukowców, instytucji, komitetów, propagandzistów lecz także pośredników w handlu „kredytami” związanymi z tak zwanym „kompensowaniem” emisji węglowych. Stoją interesy przedsiębiorstw produkujących farmy wiatrakowe i ogniwa słoneczne oraz organizacji pozarządowych zależnych od funduszy z Brukseli.

W świecie nauki nie ma zgody co do oceny ludzkiego wkładu w globalne ocieplenie. Wielu naukowców i to poważnych, kwestionuje ten wkład. Ale te kontrowersje nie mają szans przebić do opinii publicznej. Opinii publicznej natomiast prezentowana jest sylwetka młodziutkiej Szwedki, jako ikony walki o uratowanie naszej planety.

Jeśli ocieplenie klimatu jest konsekwencją astronomii a emisji gazów, podpisanie takiego porozumienia w Katowicach jest zachęcaniem ludzi do zatrzymania sztormu za pomocą kija. I to milionów ludzi, którzy walczą w imię „Ludzkości”, aby zapewnić jej „Świetlaną Przyszłość”.

Maciej Mazurek
https://radiopoznan.fm/n/bzgMfT
KOMENTARZE 1
Mietek 07.01.2019 godz. 14:28
Pytanie, przy którym orędownicy ocieplania się klimatu z winy człowieka po prostu "wymiękają": które kraje i branże miały największy wpływ na stopnienie się gigantycznego lodowca w naszej części Europy? Odpowiedź: 2 x żadne!

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 14:00 16:00 17:00 18:00 19:00

@TWITTER