NA ANTENIE: Kalejdoskop Wielkopolski
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Przeprowadził szpital przez pandemię i został zwolniony

Publikacja: 02.06.2021 g.15:20  Aktualizacja: 02.06.2021 g.21:03
Słupca
Pełniący obowiązki dyrektora słupeckiego szpitala dr Rafał Spachacz został odwołany ze swojej funkcji przez zarząd powiatu, mimo że jeszcze w marcu tego roku otrzymał odznakę honorową Ministra Zdrowia.
słupca szpital - www.powiat-slupca.pl
Fot. www.powiat-slupca.pl

Oficjalnym powodem odwołania jest rozbieżność zdań między dr. Spachaczem a zarządem powiatu w sprawie nowej części szpitala - mówi rzecznik prasowy słupeckiego powiatu Krzysztof Raczyński.

Stanowiska zarządu powiatu słupeckiego oraz pana dyrektora Rafała Spachacza były odmienne w kwestii uruchomienia, oddania pacjentom nowej części nowo wybudowanego obiektu szpitala

- tłumaczy Krzysztof Raczyński.

Między innymi zarząd powiatu słupeckiego zarzuca pełniącemu od stycznia 2019 roku obowiązki dyrektora doktorowi zawyżanie kosztorysu sprzętu. Z takim stanowiskiem nie zgadza się jednak dr Rafał Spachacz.

Argumenty podane w uzasadnieniu do uchwały są nieprawdziwe, a wręcz kłamliwe. Konsensus między nami skończył się w momencie, kiedy pan starosta chciał mnie przymusić do dokonania pewnych czynności związanych z przejęciem nowej budowy, natomiast ja je kwestionowałem i wyraziłem to na piśmie

- wyjaśnia dr Rafał Spachacz.

W obronę doktora Spachacza wzięli pracownicy szpitala, którzy w swoim liście wskazują, że starostwie zależy na jak najszybszym oddaniu nowej części placówki, kosztem właściwych warunków leczenia chorych. Od dzisiaj funkcję pełniącego obowiązki dyrektora szpitala w Słupcy pełni dr Maciej Sobkowski.

https://radiopoznan.fm/n/Sro44G
KOMENTARZE 1
Bożena Barczyk
Wyrok NSA 02.04.2022 godz. 07:14
"Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dnia 1 kwietnia 2022 r. Wyrok w sprawie o sygnaturze II GSK 2719/21 stwierdzając nieważność w całości uchwały Zarządu Powiatu Słupeckiego nr 275/ 21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania dr. Rafała Spachacza z funkcji p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy. Zgodnie z wyrokiem NSA uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, które doprowadziło do całkowitego stwierdzenia jej nieważności przez Naczelny Sąd Administracyjny i wyeliminowania z obrotu prawnego. Orzeczenie NSA jest prawomocne i ostateczne."