NA ANTENIE: 00:00 KLASYKA WOJCIECH NIEDZIӣKA/
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Zbigniew Talaga: "Zaczynamy w trybie stacjonarnym"

Publikacja: 25.08.2021 g.19:22  Aktualizacja: 25.08.2021 g.19:26
Poznań
Nauczanie stacjonarne od września w polskich szkołach - potwierdza wicekurator oświaty. Zbigniew Talaga był gościem Popołudniowej Rozmowy Radia Poznań.
zbigniew talaga - www.poznan.uw.gov.pl
Fot. www.poznan.uw.gov.pl

Jak zaznaczył, na uczelniach możliwe jest nauczanie hybrydowe, bo te mają większą autonomię, ale w szkołach nauczanie stacjonarne to pewnik. Możliwe będą też szczepienia uczniów w samych szkołach, ale nie na zasadzie obowiązku.

W szkołach mogą być prowadzone szczepienia. W pierwszym tygodniu września dyrektorzy będą organizować tydzień informacyjny, czyli będą organizować spotkania z rodzicami. W drugim tygodniu będzie przygotowanie do szczepienia - będą zbierane zgody od rodziców. Szczepienia oczywiście nie są obowiązkowe w szkołach, mogą być organizowane punkty szczepień. W przypadku szczepienia dzieci musi być obecny lekarz.

W trzecim tygodniu będą szczepienia dla tych, którzy się zgłoszą - dodaje Zbigniew Talaga. Przypomina, że w tym roku zmiany w kanonie lektor obowiązkowych - znajdą się w nim m.in. dzieła Jana Pawła II czy kardynała Stefana Wyszyńskiego, do kanonu wejdzie też żołnierz-niezłomny - Witold Pilecki.
---

Roman Wawrzyniak: Na uczelniach możliwe nauczanie hybrydowe, w szkołach stacjonarne. Rozumiem, że to już jest ostateczne, bo słychać, że niektórzy spekulują, że żyją w niepewności.

Zbigniew Talaga: Tak, jeżeli chodzi o szkoły to decyzja ostateczna i mało prawdopodobne, żeby była zmieniona. W przypadku uczelni - mają one większą autonomię. W szkołach jest decyzja centralna, zaczynamy w trybie stacjonarnym.

Jaki będzie obowiązywał porządek sanitarny?

Chcemy uspokoić wszystkich rodziców, dyrektorzy szkół są bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia roku szkolnego, przygotowania odbywały się systematycznie. Zostały przekazane wiarygodne informacje wypracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i przez resort zdrowia. Ta współpraca jest bardzo dobra. Te informacje są przekazywane rodzicom, dyrektorzy szkół otrzymali szerokie wsparcie. Wszystko przygotowane.

Czy w szkołach będą prowadzone szczepienia?

W szkołach mogą być prowadzone szczepienia. W pierwszym tygodniu września dyrektorzy będą organizować tydzień informacyjny, czyli będą organizować spotkania z rodzicami. W drugim tygodniu będzie przygotowanie do szczepienia - będą zbierane zgody od rodziców. Szczepienia oczywiście nie są obowiązkowe w szkołach, mogą być organizowane punkty szczepień. W przypadku szczepienia dzieci musi być obecny lekarz. W trzecim tygodniu będą szczepienia dla tych, którzy się zgłoszą. Nie ma żadnej dyskryminacji i dzielenia dzieci na zaszczepione i niezaszczepione.

Nie będzie podziału na grupy?

W żadnym wypadku.

Kolejne pytanie, czy nauczyciele będą przymuszani do obowiązkowego szczepienia?

Nie będą przymuszani.

Większość już i tak jest zaszczepiona.

Tak, w przypadku nauczycieli, była to grupa uprzywilejowana, kiedy szczepionek brakowało. Ci, którzy chcieli, zostali zaszczepieni do połowy marca, a ponadto w normalnym programie, dostępnym dla każdego, też jeszcze mogli się zaszczepić. Poziom wyszczepienia nauczycieli na pewno przekracza 70 proc.

Miejmy nadzieję, że to nauczanie stacjonarne będzie kontynuowane jak najdłużej. Panie Kuratorze, jak będzie wyglądał nowy kalendarz roku szkolnego? Jakie zmiany? Zmienia się termin egzaminu dla ósmoklasistów.

Termin zmiany wynika z tego, że on jest bardziej racjonalny, jeśli będzie opóźniony.

Odbędzie się w maju.

Tak. Nie zmieni się sposób przeprowadzania egzaminów. Ci uczniowie pracowali w dłuższym okresie zdalnie. Zmieni się harmonogram wakacji zimowych - województwo wielkopolskie jest w pierwszym okresie, w połowie stycznia początek.

W przypadku ósmoklasistów, czy uczniowie nie będą musieli zdawać egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego?

Jeszcze nie będą musieli. Taka decyzja została podjęta trochę wcześniej, właśnie dlatego, że to grupa uczniów, która uczyła się zdalnie. Oni się przygotowują się w całym cyklu nauczania, nie tylko w klasie ósmej.

W 2022 roku nie będzie matur ustnych?

Tak, jeżeli chodzi o matury to będzie tak, jak w tym roku.

Będzie trzeba przystąpić do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

To już było wcześniej ustalone, ten obowiązek zostanie utrzymany. Uczeń musi przystąpić do takiego egzaminu, ale wynik nie ma znaczenia, jeszcze nie w przyszłym roku, ale później będzie obowiązywała zasada, że jeden z egzaminów na poziomie rozszerzonym trzeba będzie zdać. Zmierzamy ku temu, by matury były nieco trudniejsze.

Zmienia się też kanon lektur, mają pojawić się takie nazwiska, jak Witold Pilecki, Jan Paweł II, kardynał Stefan Wyszyński, czy Zofia Kossak-Szczucka.

Tak, wykaz lektur uzupełniających zmienia się. Nie jest to supernadzwyczajna sytuacja, ponieważ takie zmiany występują dość często. Chodzi o kilka rzeczy, przede wszystkim o przekaz, zwiększenie treści związanych z edukacją patriotyczną, ale także chodzi o pewne formy języka, żeby język, który w tych lekturach występuje był czytelny, bez zbędnych ozdobników. Eksperci się nad tym pochylili, ten kanon jest uzupełniający, więc nie wszystkie będą musiały być wykorzystywane.

Nauczyciele języka polskiego będą te decyzje podejmować. Wstydem dla nas wszystkich jest to, że nie było takich decyzji, żeby na przykład Witold Pilecki był obowiązkową lekturą, czy jego życiorysy, nie mówiąc o Janie Pawle II czy Stefanie Wyszyńskim lub Zofii Kossak-Szczuckiej. Tak na marginesie, mój własny komentarz. Od 1 września dyrektorzy nie będą musieli umieszczać wychowania do życia w rodzinie na pierwszej lub ostatniej lekcji. Został zdjęty z nich ten obowiązek.

Tak chodzi o to, żeby tak ważny przedmiot, on jest jednym z kierunków polityki oświatowej państwa. Pozwolę się odnieść do komentarza Pana Redaktora - zdecydowanie się zgadzam.

Kolejna rzecz, już wybiegając w kolejny rok, ale może warto o niej wspomnieć - dyrektorzy będą mogli wpisać do podstawy programowej historię tańca w zakresie rozszerzonym. Decyzja nieco zaskakująca, ale ciekawa.

Jeżeli chodzi o liceum, szkoły ponadpodstawowe, to zmierzamy w kierunku takim, by oferta mogła być rozszerzona. Ten kierunek się nie zmieni, ten przedmiot jest tego przykładem.

https://radiopoznan.fm/n/eM732X
KOMENTARZE 0