NA ANTENIE: BOOGIE WONDERLAND/EARTH, WIND AND FIRE
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Jaka jest rola NBP w reformie wskaźników referencyjnych?

Publikacja: 09.10.2023 g.10:38  Aktualizacja: 09.10.2023 g.10:41
Kraj
Reforma wskaźnikowa to długotrwały i złożony proces przeprowadzany przez Narodową Grupę Roboczą. Jednym z jej członków jest przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego Paweł Szałamacha. Przypomnijmy, że do głównych zadań NGR należy wprowadzenie nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, opartego o transakcje overnight. NGR opracowała Mapę Drogową oraz harmonogram działań mającą na celu zapewnić sprawną i bezpieczną tranzycję dotychczas stosowanego wskaźnika WIBOR na WIRON.
1-4 - Materiał sponsorowany
Fot. Materiał sponsorowany

Kto zajmuje się zmianą wskaźników referencyjnych?

W pracach nad reformą wskaźnikową biorą udział również przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark, a także banków komercyjnych, banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zakłady ubezpieczeń, jak również organizacje branżowe zrzeszające podmioty rynku finansowego.

Zadania NBP i jego rola w reformie wskaźnikowej

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym, który wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie o Prawie bankowym. NBP zajmuje się prowadzeniem polityki monetarnej, działa na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, a także sprawuje pieczę nad emisją pieniądza, rozwojem systemu płatniczego, zarządzaniem rezerwami dewizowymi i obsługą budżetu państwa. Jednym z głównych obszarów działalności NBP jest edukowanie i informowanie społeczeństwa na temat systemu finansowego oraz wszelkich wprowadzanych w nim zmian. Biorąc pod uwagę znaczenie Narodowego Banku Polskiego dla stabilności systemu finansowego, przedstawiciele sektora liczą na coraz większe zaangażowanie banku centralnego w reformę wskaźników. 

Przy planowaniu i wdrażaniu reformy NBP przyjął strategię obserwatora i instytucji wspierającej prace merytoryczne NGR. Prezes Adam Glapiński od samego początku podkreślał, że NBP nie podejmie się kierowania grupą roboczą. W Polsce przyjęto bowiem zupełnie inną strategię, niż miało to miejsce w przypadku Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii. W krajach, które reformę wskaźnikową mają już za sobą, banki centralne odgrywały większą rolę. Nie tylko kierowały pracami grup roboczych, ale również podejmowały działania edukacyjne i informacyjne.

W Polsce organizację prac NGR wzięła na siebie Komisja Nadzoru Finansowego, korzystając ze wsparcia Związku Banków Polskich i GPW Benchmark, czyli administratora wskaźników referencyjnych, którego praca nadzorowana jest przez KNF. 

W sytuacji, gdy cały rynek musi mierzyć się z reformą, a klienci nie wiedzą, w jaki sposób tranzycja wpłynie na ich umowy kredytowe, kampania edukacyjna ma bardzo duże znaczenie. W odpowiedzi na pytania zadane przez dziennikarzy przedstawiciel NBP potwierdził, że działania informacyjne będą prowadzone w odpowiednim czasie. Bank centralny planuje wywiązać się z tego zadania i będzie wspierał innych uczestników w tym zakresie.

Kampania informacyjna a reforma wskaźników

Obecnie działania komunikacyjne są koordynowane przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej. Intensywne działania komunikacyjne i edukacyjne prowadzi Związek Banków Polskich i realizuje je m.in. przez stronę https://bankiwpolsce.pl/. Jest to duże wsparcie dla banków, ponieważ pytania ze strony klientów dotyczące reformy trafiają do nich bezpośrednio. Kampania informacyjna i edukacyjna NBP będzie z pewnością dużym wsparciem dla całego sektora.

https://radiopoznan.fm/n/ip0iho
KOMENTARZE 0