NA ANTENIE: Kalejdoskop Wielkopolski
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Tylko ZUS czy ZUS + OFE?

Publikacja: 27.05.2014 g.10:27  Aktualizacja: 27.05.2014 g.10:30
Poznań
Nieco ponad dwa miesiące zostały na podjęcie decyzji, czy zostajemy w ZUS-ie czy chcemy, by naszą emeryturę wypracowywał również OFE. Jeśli do końca lipca nie złożymy oświadczenia w tej sprawie automatycznie nasze składki będą wpływać tylko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
ZUS Poznań budynek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Magdalena Konieczna
/ Fot. Magdalena Konieczna

- Oświadczenie można napisać na zwykłej kartce papieru. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony ZUS lub złożyć elektronicznie, jeśli ma się swoje własne konto na zaufanym profilu ZUS-u - mówi dyrektor pierwszego oddziału ZUS w Poznaniu Maria Nowak.

Zdania ekonomistów w sprawie wyboru , jaki dała Polakom reforma emerytalna są podzielone. Zmienić decyzję w sprawie „ZUS czy ZUS plus OFE” możemy ponownie za dwa lata.

https://radiopoznan.fm/n/
KOMENTARZE 4
jerzy7731 28.05.2014 godz. 12:03
Program realizacji wykupu ze ZUS'u obligacji z OFE!

Jest to program praktycznie prawie bez kosztowy ( obojętny dla skarbu państwa!?

Wypłaty dodatków wyrównawczych OFE dla ok. 12 mln emerytów i rencistów Zus'u
są praktycznie prawie bezkosztowe i obojętne dla budżeyu państwa.

W tym celu należy:

zainwestować przez państwo kwoty: ok. 12mln ( liczba emerytów i rencistów ) X
100PLN/m-c co daje: ok. 1,2mld PLN/m-c.

A. dokonać wypłaty pierwszej transzy zwiększania dodataków wyrównawczych OFE ze ZUS'u
we wysokości: 100PLN/m-c/ emeryt, rencista,
B. fakt zwiększenia rent i emerytur o 100PLN spowoduje wzrost popytu ze strony społeczeństwa -
co pociąga za sobą wzrost produkcji sprzedanej o = ok. 12mln liczba emerytów i rencistów X 100PLN =
ok.1,2mld PLN oraz wzrost podatków do skarbu państwa z powodu wzrostu produkcji sprzedanej X w kocie
wyższej niż 1,2mld/m-c ( dokładne wyliczenia = minister finansów )
C. wzrosy zamożności świadczenio biorców ZUS'u wymusza na rynku pracy - zwiększenie wymagań płacowych
emerytów i rencistów lub chęć rezygnacji z pracy - co wymusza: wzrost: płac dla pracujących i wzrost:
wolnych etatów dla ludzi młodych = zwiększenie popytu ludności - wzrost produkcji - wzrost dochodów
państwa z podatków
D. czynności z punktu: A, B, C, można dokonać z częstotliwością ok. co miesięczną ( zależy od zdolności
szybkości do zwiększania przez pracodawców produkcji = nowe miejsca pracy dla mlodzieży ) przez ok. 10razy
do osiągnięcia poziomu dodatkówwyrównawczych OFE ze ZUS'u do wysokości: 1000PLN/m-c/emeryt. rencista.

To samo dotyczy podatku VAT ( który można następnie zmniejszać do poziomu ok. 16% ) ponieważ jest
to praktycznie bezkosztowe ( obojętne ) dla skarbu państwa!?

Skoro zwiększenie podatku VAT nie spowodowało adekwatnego wzrostu przychodów państwa
( mechanizm odwrotny do opisanego powyżej ) należy się spodziewać, że zmniejszenie stawki VAT o ok. 1%
co kwartał do poziomu ok. 16% jest obijętne dla skarbu państwa a powoduje wzrost zamożności społeczeństwa
wg recepty opisanej powyżej!?

Oczywiście pertia NIEprawości i NIEsprawiedliwości ZAakceptuje ten program boe NIe lubi złodziei i jest
ZASPRAWIEDLIWOŚCIĄ!?
jerzy7731 28.05.2014 godz. 11:56
Pieniądze ZUS'u ( nasze renty i emerytury ).

Prawdziwa historia ZUS/u!?

1. Pierwszy napad na piniądze ZUS/u dokonał mazowiecki balcerowicz ( walesa ).

Zrealizowali to oni poprzez niedoszacowasnie rent i emerytur pod płaszczykiem walki
z hiperinflacją jaruzelskiego:

a. ( np. zabrano bezpłatną służbę zdrowia i leki i kazano
za nie płacić = podatek NFZ ( nie rewalyzowano tego faktu, zabrano przywileje:
np. dotowany węgiel i kazano za niego płacić ( nie rewalyzowano tego faktu ),
niedoszacowano odsetki hiperinflacyjne, etc.!?

b. wprowadzono niesprawiedliwy społecznie system poboru podatku ZUS ( NFZ )
tzn.: przyznano tzw. przedsiębiorcom ulgę w tym podatku polegającą na tym,
że ta grupa spoleczna płaci do dzisiaj podatek ZUS ( NFZ ) naliczany od
najniższego wynagrodzenia a nie faktycznych dochodów, etc.
( to w zasadzie przy płaszczyku prywatyzacji stało się praktycznie mechanizmem
wydania za darmo post ubolom komunistycznym rodem z kgb całego majątku państwowego )

2. Drugi napad na ZUS dokonała suchocka ( kwaśniewski ).

Wprowadziłą i utrwaliła komunistyczny uznaniowy niedoszacowany ( 1 ) system naliczania
rent i emerytór poprzez wprowadzenie przepisów naliczania obowiązujący do dzisiaj.

3. Trzeci napad na ZUS dokonał buzek i balcerowicz ( kwaśniewski ).

Wprowadzili oni zabójczą ideę OFE gdy okazało się, że dochody ZUS,u o ok. 50% przewyższają
wydatki a kondycja gospodarki jest fatalna. ( rozbójniczo zagospodarowano te 50% nadwyżki
dochodów ZUS'u w OFE co utrwaliło wschodni model zaniżonych o ok. połowę wynagrodzeń i
doprowadziło krajowy system ekonomiczno społeczny: pensji, renty, emeryutry - do III świata ).

4. Czwarty napad na ZUS dokonali rostowski i tusk ( komorowski ).

a. Kiedy wprowadzono ustawę tzw. +67 lat pracy.

b. Postanowili oni zlikwidować OFE i przekazać ich majątek ( ok. 3,3 bln PLN )
do ZUS'u i nie wykupywać polskich obligacji skarbowych nagromadzonych przez OFE.

cz'ytacz 27.05.2014 godz. 15:50
Zrobiono co chciano a na domiar dużo obiecywano ... .Można to ująć w taki lakoniczny
komentarz ...
A tak pozatym to paʼnstwo nie stać na budowanie autostrad ,na dobrą i sprawną komunikację
publiczną ...
Zamiast tego stać to paʼnstwo na rozbudowaną infrastrukturę urzędniczo-biurokracyjną
z tym wyjątkiem że na to godzą się wszyscy od chłopa począwszy a na robolu koʼnczywszy
Tylko niech oni utrzymują z własnej kieszeni kariery i egzystencje własnych dzieci
które są na posadach budżetowych .
Dla mnie człowieka pracy z której się utrzymuje ,ich pyszalskie postawy i brak
intelektu prowadzą do nieobliczalnych strat w gospodarce narodowej - a potencjalnym
dysponentem walorów zbieranych na fundusze emerytalno-świadczeniowe .
Cokolwiek jeśli dziura w ziemi ma załatać dziurę budżetową to niech to wszystko
ksiądz poświęci ... .

A tak poza tematem ,to nasze cywilizacyjne opóżnienie odzwierciedla się
w takich antycznych obrazach kinowych jak np film pt "NOC żYWYCH TRUPOW"
W którym to filmie emerytowanych świadczeniobiorców nazywa się żYWYMI TRUPAMI
którzy muszą zostać odstrzeleni .
A właściwie poszło tam o to że listonosz nie przyniósł emerytury i zdesperowani
zaczęli konsumować napotkane żywe istoty ... .

Dobranoc Paʼnstwu ...

hetman 27.05.2014 godz. 11:20
Zus to złodziej,więc nie ma się nad czym zastanawiać.