NA ANTENIE: ONE OF THESE NIGHTS/THE EAGLES
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Deweloper chce zbudować dwa hotele w klinie zieleni. 300 drzew może pójść pod topór

Publikacja: 17.11.2023 g.16:25  Aktualizacja: 18.11.2023 g.08:14 Krzysztof Polasik
Poznań
Poznański urząd prowadzi postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla inwestycji na Wildzie. Boisko i dwa hotele mają powstać na nieużytku w rejonie ogrodów działkowych i ujęcia wody Dębina.
klin zieleni deweloper wilda - Leon Bielewicz  - Radio Poznań
Fot. Leon Bielewicz (Radio Poznań)

Przeciwna inwestycji jest Rada Osiedla Wilda. Przewodnicząca zarządu osiedla Anna Gawrysiak-Knez mówi o poważnym zagrożeniu dla całego klina zieleni.

Inwestor przedstawia w swoim raporcie dwa warianty. Pierwszy to minimum 300 drzew. Drugi to prawie 400 drzew. One zostały zinwentaryzowane, więc każdy, kto przeczyta raport, może zobaczyć jakiej skali to jest rzeź drzew, niezależnie od ich wartości, czy to są rzeczywiście super drzew pod względem unikalności. To są drzewa typowe dla terenów łęgowych, to są wszystko gatunki rodzime

- mówi Anna Gawrysiak-Knez.

Na terenie planowanej inwestycji i w bezpośredniej okolicy żyje 45 gatunków zwierząt. Wśród nich jest 19 gatunków ptaków objętych ścisłą ochroną. Podczas badań zleconych przez dewelopera odkryto także 20 ptasich gniazd.

O decyzję środowiskową stara się krakowski deweloper Resi Capital SA. Spółka podkreśla zgodność opracowanej koncepcji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Potwierdził nam to Łukasz Olędzki z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Teren, o którym rozmawiamy, jest określony jako 2US, czyli teren zabudowy usługowej o funkcji rekreacyjnej z dopuszczeniem funkcji hotelowo-gastronomicznej. Jeśli chodzi o kwestie ochrony zieleni to tutaj są zapisy nakazujące zachowanie istniejących wartościowych zadrzewień oraz wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej, a także zachowanie istniejących zbiorników wodnych. Powierzchnia zabudowy to maksymalnie 25 procent. A wysokość zabudowy to maksymalnie 11 metrów

- mówi Łukasz Olędzki.

Miejscowo dopuszczona jest wysokość zabudowy do 15 metrów. Osiedlowi radni obawiają się, że budowa hoteli w tym miejscu da pretekst do realizacji kolejnych inwestycji na terenie klina zieleni. Działka należy do miasta, ale została przekazana w użytkowanie wieczyste osobie lub spółce, która najwyraźniej współpracuje z deweloperem.

Wydanie decyzji przez urząd miasta będzie zależało od opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Do postępowania zamierza dołączyć Koalicja ZaZieleń Poznań, która dostrzega błędy w przygotowanej przez inwestora dokumentacji. Wnioski i uwagi do Wydziału Klimatu i Środowiska mogą do 28 listopada wysyłać także mieszkańcy. Najlepiej wysłać maila (krs@um.poznan.pl).

Oświadczenie Resi Capital SA:

Inwestycja, o którą Pan pyta jest na wczesnym etapie – nie jesteśmy właścicielami tego terenu, ani nie mamy prawa do użytkowania wieczystego. Natomiast przedstawiona we wniosku koncepcja przygotowana została, co warte podkreślenia, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (teren zabudowy usługowej o funkcji sportowo-rekreacyjnej z dopuszczeniem funkcji hotelowo-gastronomicznej). Nie jest to natomiast jeszcze projekt budowlany, a jedynie wstępna koncepcja.

Dalsze prace projektowe, jak i harmonogram działań zależą głównie od procesów administracyjnych związanych z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, w tym wspomnianej decyzji środowiskowej czy pozwolenia na budowę.

Jako firma zainteresowana realizacją inwestycji na tym terenie jesteśmy świadomi, że lokalna społeczność dyskutuje na ten temat. Pragniemy podkreślić, że na tym etapie nie będąc właścicielem tego terenu, przedstawiliśmy koncepcję zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który jako akt obowiązującego prawa daje możliwości zabudowy tych terenów. Natomiast jesteśmy otwarci na dyskusję w ramach odpowiednich ram stworzonych przez procedury administracyjne, a nasze projekty zawsze biorą pod uwagę lokalne uwarunkowania oraz racjonalne potrzeby danej lokalizacji i jej użytkowników. Dbamy też o zachowanie bioróżnorodności, wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej oraz ewentualne nasadzenia kompensacyjne. Bazujemy na rzetelnych analizach specjalistów z zakresu m.in. dendrologii czy ornitologii i również na tym terenie odpowiednie opracowania zostały przedstawione w ramach aktualnie toczącego się postępowania.

https://radiopoznan.fm/n/G8cTFc
KOMENTARZE 0